Home

Ntm til utm

UTM - Universal transverse mercator. Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. UTM er ein Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebreidde. Berøringsmeridianane er 3°, 9°, 15° osv. aust for Greenwich. På grunn av den store sonebreidda er det lagt på ein målestokkfaktor på 0.9996 langs. EUREF89 NTM er et koordinatsystem som benyttes i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Det er innført som et supplement til det mest brukte koordinatsystemet i Norge, EUREF89 UTM. UTM-projeksjonen har en målestokksfaktor på 0,9996 i sentralmeridianen Om du har mulighet til å tegne dine data i DWG kan du relativt raskt avgjøre om det er UTM eller NTM koordinatsystem det er snakk om. Dersom det er UTM vil koordinatsystemet være i størrelsesorden 6-7 millioner nordover og 500000 østover (eks. 6543967,512569 eller motsatt 512569,6543967) Dette fordi målestokksfeilen ved bruk av NTM er neglisjerbar mens den ved bruk av UTM vil kunne gi utfordringer dersom den ikke tas hensyn til og korrigeres. Der man skal benytte dataene sammen med andre data som er tatt ut i UTM kan det være hensiktsmessig å bestille data i UTM for å unngå jobben med å transformere datasett fra et system til et annet

Kartprojeksjonar Kartverket

UTM-koordinater brukes helst som posisjonsangivelse på kart i store og midlere målestokker.I den trykte kartserien Norge 1:50 000 er UTM lagt ut som et rutenett med 1 km ruter med koordinatverdier i kartrammen. I elektroniske kart som norgeskart.no kan brukeren selv velge UTM-sone EPSG:5110 Projected coordinate system for Norway - onshore - between 10ºE and 11ºE. ETRS89 / UTM is the projected CRS for Norway recommended by the Norwegian Mapping Authority. This is an alternative when UTM scale is too far from unity, in particular for construction projects. Engineering survey EUREF89 UTM sone 32-35; EUREF89 UTM sone 33 utvidet for hele Norge. NGO1948 akse 1-8 (akse 1-4 og akse 5-8 vist samlet) Lokalt nett, Oslo (tilnærmet) Tjenesten er under utvikling og vil kunne utvides med flere koordinatsystemer. Les mer om koordinatsystemer og referanserammer på kartverket.n Automatisk konvertering mellom grader, UTM, desimalgrader til APRS format og Maidenhead. Omregning mellom UTM, GEOPOL og Grader Fra UTM til Breddegrad og Lengdegrad UTM-koordinater er et todimensjonalt koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. EUREF89 UTM er et av to offisielle koordinatsystemer i Norge. Posisjonene angis som kartplanskoordinater, som skiller seg mye fra geografiske koordinater (lengdegrad og breddegrad), som benyttes i blant annet sjø- og luftfart.En bruker to tall, øst og nord, for å angi posisjonen

Det betyr vel at du allerede har svaret, men jeg kan legge til at riktig skrivemåte for UTM er Sone Øst Nord 32V 592116 6661074 Skrives samme punkt i som grader får du N60°04.58444' E010°39.32514' Skrivemåten til skiforeningen er feil og mangelfull (selv om de som kan dette gjetter hva det betyr). 32V 592116 6661074 betyr Introduksjon til Basis. Komme i gang. Import. Backup og autosave. Ny situasjon. Presentere modellen. Samhandle. EUREF89 NTM Sone 5 5106 ProjectedCRS 206 EUREF89 NTM Sone 6 5107: ProjectedCRS: 207: EUREF89 NTM Sone 7 5108: UTM sone 36 basert på WGS84, 2 Online tool to convert UTM to geographic coordinates and vice versa, or to transform the datum between WGS84/NAD83 and NAD2

MK viser til en 100x100 km rute, og 402541 viser 100m rute. I MGRS skal antall siffer være et partall. 10 siffer gir m nøyaktighet, 8 siffer 10m nøyaktighet, og 6 siffer 100m nøyaktighet. Riktig oversettelse til UTM er 32 V 440200 6454100 som i lengde/brede gir N58 13.440 E7 58.91 Inneholder oversikt over EPSG koder som benyttes i Norge Digitalt omtalt i rammeverksdokumente NTM er mer nøyaktig og anbefales fremfor UTM. UTM har en målestokkfeil på 400ppm, dvs. 400mm per 1000m, mens NTM har en målestokkfeil på 11ppm, dvs. en 11mm per 1000m. En standard i bransjen vil føre til mindre forvirring og eliminere målestokken som feilkilde i byggeprosessen. Valg av koordinatssystem ved oppstar

EUREF89 NTM - Wikipedi

Hei. Trenger å konvertere dette formatet: Nord: 7683328 Øst: 623348 (Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) til et format som Garmin Mobile XT kan tolke. Garmin bruker N XX*XX*xxx E XXX*XX*XXX Link til en converter som jeg kan bruke hadde vært fint da jeg har mange posisjoner som skal. EUREF89 NTM Sone 10, 2d + NN2000 Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 10 (basert på EUREF89) Status: Sendt inn . Innsender: Kartverket. Eier: Kartverket. Versjons ID 1. Oppdatert: 20.08.2015 12.49.24. Epsg kode

Benytter TRANSSYS for å angi transformasjonsparametre fra lokalt over til et kjent koordinatsystem. ED 50 Geografisk, ingen projeksjon: ED 87 Geografisk: Ingen projeksjon: EUREF89 NTM Sone 9: EUREF89 UTM Sone 29 2d <undefined> EUREF89 UTM Sone 29 2d: EUREF89 UTM Sone 30 2d <undefined> EUREF89 UTM Sone 30 2d: EYREF89 NTM Sone 13. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, areal - formål og digitalt planregister Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1.mars 2018. Eksempel på kartprojeksjon er UTM sone 32 som i målestokk 1:50 000 benyttes for landets hovedkartserie i Sør-Norge UTM, UTMRF/MGRS, CH1903, Gauss-Krueger, GK, NAC, W3W and WGS as decimal, decimal minutes or in degrees, minutes and seconds. | Large map | Coordinates to addres

Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført ein sekundær offisiell projeksjon, EUREF89 NTM (Norsk Transversal Mercator) med sonene 5 - 30 UTM koordinater omregnes til NTM, slik at koordinater blir tilnærmet 1:1 . 00 NE NTM10 EUREF89 05 1 1001 1214321.645 95797.70 Koordinatsystem, et system for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). Vanligst brukt er rettvinklede.

Finne koordinatsystemet i prosjekt [Novapoint Resource Center

Download UTM Coordinate Converter for Windows to convert map location between various geographic coordinate systems. UTM Coordinate Converter has had 1 update within the past 6 months Transformasjon mellom UTM og NTM; Transformasjon fra/til NGO; Parametertransformasjon (Helmert, affin, rekursiv og Kartverkets standardtransformasjoner) Tjenestelag kan benyttes til å utføre grov kontroll av resultatet . Planleveranser. Hjelper deg med reguleringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner på SOSI-format EPSG:5130 Projected coordinate system for Norway - onshore - east of 30ºE. ETRS89 / UTM is the projected CRS for Norway recommended by the Norwegian Mapping Authority. This is an alternative when UTM scale is too far from unity, in particular for construction projects. Engineering survey Hello, First of all I want to tell you I'm new here and also I'm new in using AutoCAD, so I'm not super-used to the programm. The question is: I've been drawing something in a new project and now I realized that I need to move all the drawing to UTM system so I can keep working on it and also draw.. UTM - Universal Transverse Mercator UTM Projection. As the name suggests, the Universal Transverse Mercator projection is based on the cylindrical Transverse Mercator projection. The cylinder in the Transverse Mercator projection is tangent along a meridian (line of longitude) or it is secant, in which case it cuts through the earth at two standard meridians

Kartdata til byggeprosjektet - noen tips som kan gjøre

The Minna datum properties, as well as the NTM and UTM parameters, have been detailed for effective use. The step by step procedures to consider when applying the software have enumerated The Universal Transverse Mercator (UTM) is a system for assigning coordinates to locations on the surface of the Earth.Like the traditional method of latitude and longitude, it is a horizontal position representation, which means it ignores altitude and treats the earth as a perfect ellipsoid.However, it differs from global latitude/longitude in that it divides earth into 60 zones and projects. UTM-koordinater og EUREF89 NTM · Se mer » Finnmark Kart over Finnmark/Finnmárku Finnmark, på nordsamisk Finnmárku (kvensk: Finmarkku), er Norges nordligste og østligste fylke og det største i areal, men samtidig det minste i folketall

Konvertere koordinater mellom grader og UTM - Friluftsnet

3.4.1.1 EUREF89 NTM (Primært referansesystem for prosjekter) Alle målinger som utføres for prosjekter på Avinors lufthavner skal referere til EUREF89 NTM horisontal referanseramme. Avinor ønsker bruk av NTM kartprojeksjon for bruk i bygg- og anleggsprosjekter. Dette for å unngå målestokk-problematikken som oppstår ved UTM kartprojeksjon UTM is conformal projection uses a 2-dimensional Cartesian coordinate system to give locations on the surface of the Earth. It is a horizontal position representation, i.e. it is used to identify locations on the Earth independently of vertical position, but differs from the traditional method of latitude and longitude in several respects Ved treff vil kartet navigeres og bli zoomet inn til koordinaten. Punktet markeres i kartet. Alle oppslag gjøres i UTM sone 33 hvis ikke sone er angitt i søket. Hvis du har angitt koordinater som kan identifiseres som UTM-koordinater så vil du få en melding om at koordinatsystem mangler. Hvis sone er angitt gjøres oppslaget i denne sonen Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata

De fleste fungerer til Euref89 UTM-sonene, men ikke alle til for eksempel NTM -sonene. Her må man egentlig bare prøve seg frem eller kontakte kartverket. I skrivende stund så vet vi at blant annet Topo4 og FKB4 fungerer med NTM-sonene Våre hovedledninger blir transformert, og vil derfor ha riktig NN2000 høyde (stedvise variasjoner i byggesonen i Oslo, fra 36, 5 cm til 39 cm. Se mer informasjon nedenfor). Eldre dokumenter og tegninger kan være i OLH. Dersom du jobber i vårt gamle høydesystem OLH må du legge til 37 centimeter for at høydene skal stemme med høydene i.

Lat Long to UTM Converte

AutoCAD MAP WGS84 TM to UTM conver Du kan søke etter et sted ved å bruke stedets GPS-koordinater for bredde- og lengdegrad. Du kan også hente koordinatene for steder du allerede har funnet på Google Maps. I tillegg til å oppg

UTM-RT (Virus transportmedium) - Universitetssykhuset Nord

The direct determination of NTM and UTM plane rectangular coordinates from post processing of static DGPS/GNSS observations on the Nigeria Minna datum using post processing software is feasible if. What Is NTM lung disease?. Nontuberculous mycobacterial (NTM) lung disease is a serious infection caused by bacteria that are common in the environment and can cause lung damage. They are aerosolized, which means that the bacteria can exist in water and soil particles that are in the air Denne transformasjonen gjelder forøvrig, og på lik linje med øvrige datumtransformasjonsformler, begge veier, altså også fra WGS84 til ETRS89. Hvis man sammenligner koordinatene i et datasett før og etter projisering mellom f.eks. WGS_1984_UTM_Zone_33N og ETRS_1989_UTM_Zone_33N vil man se at de er helt like converted to UTM coordinates using conversion software. Consequently, this paper presents detailed procedures for the application of AllTrans and Columbus software for positions conversion between NTM and UTM systems in Minna datum. The Minna datum properties, as well as the NTM and UTM parameters, have been detailed for effective use

UTM - Store norske leksiko

Focus Arealplan er en AutoCAD-applikasjon som gjør det enkelt og raskt å utarbeide og presentere digitale plandata i henhold til Plan- og bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere for utarbeidelse og fremstilling av planer er integrert i programmet, så du kan enkelt tegne planer med korrekt geometri direkte i AutoCAD R/P skal produsere kartdata i Euref 89 NTM og NN 2000 med mindre annet er avtalt. Kartdata i offentlige planer etter plan- og bygningsloven transformeres fra NTM til UTM når offentlige planer skal oversendes til kommuner og ev. andre eksterne forvaltningsmyndigheter for planbehandling (se avsnitt 7.2.6 offentlige planer, plankart) Standardkrav til illustrasjoner i planforslag (PDF 0,8MB) Illustrasjonene skal brukes i planbeskrivelsen og kan legges ved i et illustrasjonsvedlegg. Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeid: Kopi av datert kunngjøringsannonse og varslingsbrev Liste over hvem som er varslet: Kommentarer til forhåndsuttalelsen Praktiske tips når du er ute og reiser med mobilen

EUREF89 UTM sone 29 - 36: Microsoft Excel (.xlsx) - kun punkt: WGS84 UTM sone 29 - 36: EUREF89 NTM sone 5 - 30: Geografiske koord. ETRS89: Geografiske koord. WGS84: Geografiske koord. NAD83: GPS eXchange Format(.gpx)-kun punkt: Geografiske koord. WGS8 EUREF89 - NTM. Laget av Statens Kartverk for entreprenørene. 26 soner (5-30) Max målestokkfeil 11 ppm. Max 1.1 mm pr 100 m. Leveres ikke på SOSI. Gratis Dll for transformasjon til program leverandører. Implementert i GEMIN Send over en kort beskrivelse av oppdraget ditt, så kommer vi fort tilbake med et tilbud til deg. Terratec AS levere alltid topp kvalitets geodata til deg og ditt prosjek

PPT - GIS BIM Koordinatsystemer og georeferering

ETRS89 / NTM zone 10 - EPSG:511

UTM TO NTM UPDATE Finally UTM TO NTM is ready for installation/update. Install or update app @ Google play store with this link.. NTM til prosjektering: Kartprojeksjon NTM er tilnærmet i skala 1:1 innen en sone. Derfor skal NTM brukes. som grunnlag for all prosjektering. Ved leveranse til forvaltningssystemer, f. eks i. kommuner, til NVDB eller Norge digitalt skal dokumentasjonen leveres i. kartprojeksjon Euref 89 UTM.Sør Norge UTM sone 32, NTM sone 5 til 13-66 -230. The direct determination of NTM and UTM plane rectangular coordinates from post processing of static DGPS/GNSS observations on the Nigeria Minna datum using post processing software is feasible if the rectangular NTM or UTM coordinates of th EPSG:25832. ETRS89 / UTM zone 32N . WGS84 Bounds: 5.0500, 57.9000, 12.0000, 65.6700 ; Projected Bounds: 265948.8191, 6421521.2254, 677786.3629, 7288831.7014; Scope.

Krav til plankart og digitale plandata. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og plan- og kartforskriften § 7, krever Asker kommune at alle forslag til reguleringsplaner, samt forslag til mindre endring i reguleringsplan, konstrueres og leveres på digital form før planforslaget / forslag til mindre reguleringsendring tas opp til behandling Kommunen krever UTM ihht til MDs produktspesifikasjon Håndbok 138 fra Statens vegvesen krever at planene leveres i NMT Har du kartgrunnlag i NTM så jobber du deg ferdig i dette koordinatsystemet, og transformerer til UTM ved eksport av endelig plan til SOSI. NTM har en nøyaktighet på +- 1.5mm pr 100 mete Select ALL the layers that you want to bring to your new UTM drawing. You may use shift+mouse or Ctrl+mouse to select multiple layers. (You will probably want to indiscriminately select all of the layers, regardless of whether you want them or not because you are trying to 'replicate' your original dwg, the only thing you want to change is the coordinate system. Det er ikke anledning til å benytte koder som avviker fra dette. SOSI-vis/SOSI-kontroll vil avsløre bruk av ulovlige kodeverdier Planen er utarbeidet etter PBL1984 (mulig for planer lagt ut til høring før 01.07.2009) SOSI produktspesifikasjon reguleringsplaner versjon 4.31 Planen er utarbeidet etter PBL2008 Tjenesten inneholder UTMsone, MGRS 100km rute, 10km og 1km UTM rutelinjer. 10km og 1km rutelinjer vil alltid vises i lokal UTM sone, uavhengig av projeksjonen som benyttes. UTM rutenett MGRS sone 100km rute 100kmrute 100km rutelinje grid sonebelte Rolf Dybdal Statens kartverk WMS ansvarlig Postal address Statens kartver

En koordinat er ikke bare en koordina til å kunne håndtere relevant landskapsinformasjon i GML-format. og dokumentere med korrekt geografisk plassering i EUREF89 NTM eller i lokalt koordinatsystem med referanse til EUREF89 NTM, samt med kunnskapsspredning om EUREF89 UTM versus EUREF89 NTM. VOLUMGEOMETRI Vi jobber for at volumgeometri også benyttes/håndteres,. Koordinater angitt i Euref 89 − UTM sone 32 Og Euref 89− Geodetisk. Title: traseer041104_a4 Author: Oslo Lufthavn AS Subject: Created from MicroStation Keywords: PDFMic by: tc@technocad.no Created Date Dette er til dels automatisk, men i stor grad en manuell jobb. 3 Euref89 UTM og NTM, innføring og transformasjon Euref89 er nasjonalt datum, som benyttes i 2 projeksjoner : UTM og NTM Én NTM-sone er uthevet basert på utvalgsområdets tyngdepunkt. Man kan velge 2 NTM-soner på hver side av tyngdepunktet. NTM-soner er kun valgbare dersom utvalgsområdet er smalere enn 10 mil. UTM 31 og UTM 34 koordinatsystemene kan ikke eksporteres med en filoppdeling basert på kartblad. Eksportstørrelse og prosesseringsti

Kartdata til byggeprosjektet - noen tips som kan gjøre

Finn posisjo

 1. Typiske kartprojeksjoner i bruk i Norge er EUREF89 UTM (sone 31-35) og EUREF89 NTM med 26 soner tilpasset Norge, i tillegg finnes det en rekke eldre systemer som NGO1948, ED50 og Oslo lokal. EUREF89 NTM legges til grunn i Norsk standard for bygg- og anleggsnett (NS3580)
 2. Gratis transformasjon av koordinater (foreløpig ikke mulig til/fra NTM) Transformer koordinater enkeltvis . Transformasjonprogrammet SkTrans. SkTrans er et Windows-basert transformasjonsprogram (siste offisielle versjon er 2.2.0) som regner om koordinater mellom de ulike offisielle referanserammene EUREF89, ITRF, NGO1948 og ED50.Programmet kan også konvertere mellom plane, geografiske og.
 3. NTM er dermed mer nøyaktig, og brukes i spesielle tilfeller der det er ekstra viktig med liten målestokkfeil, for eksempel ved oppføring av et stort bygg eller en lang bro. Kartet viser UTM-soneinndelingen i Norge
 4. The Minna datum properties, as well as the NTM and UTM parameters, have been detailed for effective use. The step by step procedures to consider when applying the software have enumerated. It was recommended that the Edo State branch of the institution (NIS) should get the full and the latest version of the software
 5. NTM UTM :Geo Cal (G) UTM: Model (M) ΔMG E N E N E N E N RFD 5685 505086.422 97633.341 279022.691 539962.365 279011.365 539886.832 11.326 75.533 RAB 7422 500289.935 95247.070 274223.876 537579.377 274214.869 537502.384 9.007 76.993 ΔMG = UTM Geo Cal - UTM Model It can be observed.

Automatisk konvertering mellom grader, UTM, desimalgrader

Norkart leverer e-Torg, en platform som tilgjengeliggjør geografiske data for privatpersoner og næringsliv. Her finner du svar på mest stilte spørsmål Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata Gå til kartkatalogen 2020-versjon av Nasjonal geodatastrategis handlingsplan på plass; Temaer. Finn datasett ut i fra ulike temaer. Basis kartdata. Energi. Forurensning. Friluftsliv. Geologi. Kulturminner. Kyst og. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube GeoLofoten stikker ut akser, boltegrupper, vegger, oppstikk og annet relatert til bygg og anlegg ut fra digitale tegninger. GeoLofoten georefererer digitale tegninger til riktig koordinater for stikningsdata, samt konvertere mellom UTM - NTM hvis nødvendig NGO 1948 var et nasjonalt koordinatsystem for stedsangivelse, innført for kartlegging og oppmåling i Norge i 1948. Systemet var basert på norsk datum NGO 1948. Systemet er i dag erstattet av EUREF89 og UTM-systemet. Som grunnlag for videre målinger ble 133 første ordens trekantpunkter i Sør-Norge beregnet ved utjevning omkring 1948. Som kartprojeksjon valgte man Gauss-Krüger-projeksjon.

Ntm koordinater – Høyde stikkontakt

UTM-koordinater - Wikipedi

Tallet og bokstaven i sonen gir en entydig henvisning til en . Du kan også finne kartreferanser på vanlige kart. Posisjonene angis som kartplanskoordinater , som skiller seg mye fra geografiske koordinater (lengdegrad og breddegrad), som benyttes i blant annet sjø- og luftfart. Bakgrunn: Topografisk hovedkartserie. Bokstavkoder for koordinater Download UTM To NTM old versions Android APK or update to UTM To NTM latest version. Review UTM To NTM release date, changelog and more NTM offers a broad range of services to meet almost every requirement. we recommend and use Sonicwall's UTM (Unified Threat Management) appliances to help protect the perimeter. With their patented UTM system you can stop any attempt to disrupt your operation while ensuring full access for all your employees

PPT - Intelligent dataflyt mellom formater og systemer

Konvertering av koordinater - Geocaching i Norge - Foru

The direct determination of NTM and UTM plane rectangular coordinates from post processing of static DGPS/GNSS observations on the Nigeria Minna datum using post processing software is feasible if the rectangular NTM or UTM coordinates of th Man har også mulighet til å eksportere målelinjens forlengelseslinjer som det er ønskelig. Dersom planen er tegnet i NTM koordinater kan man nå konvertere den til UTM. Under fanen Plan-informasjon kan man redigere nøkkelinformasjon om planen. KOF-Eksport

Koord.ref.sys [Novapoint Resource Center

UTM To NTM è un gioco ufficialmente disponibile solo ed esclusivamente per Android. Tutti gli altri dispositivi, PC compresi, sono dunque tagliati fuori, almeno per il momento. Ciononostante, ricorrendo all'impiego di un apposito programmino e mettendo in atto una procedura ad hoc, scaricare UTM To NTM su PC diventa possibile, eccome Penmap kan lastes ned til din Androidenhet, og kombineres med en GNSS-mottaker i R-serien eller Trimble Catalyst. Trimble Penmap er svært brukervennlig og har et godt grafisk brukergrensesnitt. Trimble Penmap støtter lokale koordinatsystemer og høydemodeller, som EUREF89 UTM/NTM og NN1954/NN2000. Mål punkter, linjer og areal med attributte

Sommarnytt 2020

UTM er en Gauss-Krüger projeksjon hvor jorda er delt i 60 soner, med 6° brede belter. Norge dekkes av sonene 32-36 fordi sone 32 er utvidet til å ta med hele Syd-Norge. Sentralmeridianene er 9°Ø for sone 32, 15°Ø for sone 33, 21°Ø for sone 34, 27°Ø for sone 35 og 33°Ø for sone 36 Har du for mye å gjøre? La oss hjelpe deg med filkonvertering. Fyll inn all informasjon og vi sender filene tilbake til deg så snart som mulig. Skal disse lastes rett opp i maskinen? Skal de sendes på E-post? Send også inn maskin, operatør og annen nyttig informasjon i tekstfeltet. Pakk filene til Zip format før de legges ved Batch convert Norwegian coordinates. Single-click conversion of ETRS 1989 NTM Zone 5, ETRS 1989 NTM Zone 6, ETRS 1989 NTM Zone 7, ETRS 1989 NTM Zone 8, ETRS 1989 NTM Zone 9, ETRS 1989 NTM Zone 10, ETRS 1989 NTM Zone 11, ETRS 1989 NTM Zone 12, ETRS 1989 NTM Zone 13, ETRS 1989 NTM Zone 14, ETRS 1989 NTM Zone 15, ETRS 1989 NTM Zone 16, ETRS 1989 NTM Zone 17, ETRS 1989 NTM Zone 18, ETRS 1989 NTM.

 • Ahlmannstraße kiel.
 • Ærbødigst.
 • Sumergo.
 • Overmadrass 70x140.
 • Fernsehtürme deutschland.
 • Bismarck battle.
 • Bryn senter.
 • President frankrike 2016.
 • Wonder weather map.
 • Fleksnes beste.
 • Helt vilt sesong 1.
 • Zigarre heilbronn salsa.
 • Stylepit erfaring.
 • Brian hallisay and jennifer love hewitt.
 • Viking museum tønsberg.
 • Storbritannien kolonier.
 • Inredning inspiration.
 • Bjørn borg undertøy.
 • Democratic party today.
 • Paris latino paroles youtube.
 • Stormestere i sjakk.
 • Fastlønn lønn i ferie.
 • Norvina stavanger.
 • Swims zurich.
 • Moroccanoil hårolje pris.
 • Radio gong münchen programm.
 • Portugal esc youtube.
 • Poseløs støvsuger biltema.
 • Salg please jeans.
 • Fps bei spielen erhöhen.
 • Tidsadverb tysk.
 • Hammerstuene surnadal.
 • Grønn iste oppskrift.
 • Taro wurzel lila.
 • Cardamine pratensis.
 • Unimog froschauge zu verkaufen.
 • Ramen egg.
 • Human race norge.
 • Benq w2000 4k.
 • F 35 visor.
 • Øke maske vridd rett.