Home

Ntnu utdanningsvalg

Oppdaterte nettsider for studieåret 2020/2021 vil komme i januar 2020. Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn) Hvis det er flere søkere enn antall plasser, prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU (først til mølla-prinsippet). Dersom studenten ikke underviser i faget Utdanningsvalg samtidig som studiet tas, må han/hun selv sørge for et samarbeid med en lærer som underviser i faget i skolen Det anbefales at du underviser i eller har undervist i utdanningsvalg og har tatt Utdanningsvalg 1 ved NTNU. NB: Dersom du ikke underviser i faget utdanningsvalg samtidig som studiet tas, må du selv sørge for et samarbeid med en lærer som underviser i faget i skolen Hvis det er flere søkere enn antall plasser, prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU (først til mølla-prinsippet). Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at du underviser i eller har undervist i Utdanningsvalg, samt har gjennomført emnene Utdanningsvalg 1 og Utdanningsvalg 2 ved NTNU eller tilsvarende

Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for - NTNU

Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn). NTNU VIDERE - Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelærin Moduloppbygging - ved NTNU kan du i mange tilfeller ta flere korte kurs som kan settes sammen til en grad. Du kan velge mellom kurs fra en rekke av NTNUs fagområder. Du kan bygge videre på den utdanningen du allerede har, eller du kan utvide ditt kompetanseområde ved å ta helt nye emner Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU. Bruk utdanningsplanen til å planlegge hvilke emner du skal ta på studieprogrammet du går på. Hold den oppdatert, for vitnemålet ditt blir.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Studieveiledere, faglige veiledere og tilrettelegging av studiet. Studieveiledning. Studieveilederen er den første du kontakter når du har spørsmål om studiene, hvordan takle livet som student eller jobbmuligheter.. Under finner du hjelpesider som også kan gi deg svar på det du lurer på Utdanningsvalg skal bidra til at elevene tar selvstendige valg. Faget skal videre bidra til at de utforsker karrieremuligheter basert på likeverd og likestilling. I faget skal elevene utvikle sin identitet gjennom å delta i et inkluderende og mangfoldig fellesskap som balanserer individuelle ønsker og fellesskapets verdier

Utdanningsvalg 4: FoU-kompetanse i utdanningsvalg - NTNU

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen Fagforeninger ved NTNU # Oversikt over fagforeningene ved NTNU, sortert under de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden: AKAD - Akademikerne # Les om Akademikerne på Akademikerne.no. AFAG, Arkitektenes Fagforbund; Den norske legeforening Den norske tannlegeforening; Den norske veterinærforening; Econ NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå : Høgskolen i Østfold : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2: Årsstudiu

Hei, ikke lenge til jeg skal søke høyere utdanning og har ufattelig mange spørsmål. Først og fremst er jeg en veldig engasjert elev som kun sikter mot sekserne, dermed et snitt for å komme inn hvor jeg vil, inkludert nanoteknologi på NTNU. Hadde for noen måneder et besøk av en petroleumsingeniør. Kunnskapsbasen ( self-help library på engelsk) samler informasjon, veiledninger og temaside r til ansatte og studenter ved NTNU. Hva leter du etter?. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Fag som utdanningsvalg og andre veiledningstiltak i ungdomsskolen ser ikke ut til å nå godt nok frem til de unge. Vårt grunnleggende spørsmål er om dagens 15-16-åringer er modne nok til å ta så viktige valg når det gjelder sin fremti Kunnskapsbase, brukerveiledninge De får også treffe Guro, som tok utdanning som dataingeniør ved NTNU i Gjøvik. Hun hadde ingen erfaring med programmering før studiet, men hun var nysgjerrig på teknologien og ville jobbe med mennesker. Vi spør deg pent: Hjelp oss med å forsterke budskapet. Ta praten med barnet ditt om tekniske yrkesfag, realfag og ingeniørutdanning

En sosiomateriell analyse av beretninger om utdanningsvalg. Institutt for tverrfaglige kulturstudier [481] Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [19112] Originalversjon Nordina: Nordic studies in science education. 2018, 14 (4), 366-378. 10.5617/nordina.3962. Sammendrag. The article examines gender. Bevisste utdanningsvalg (BUV). Prosjektet varte i tre år og hadde som mål å motvirke yrkes- og utdanningsvalg basert på tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Prosjektet . Delt rådgivningstjeneste (DRT) fulgte strømningene, og hadde som mål å styrke karriereveiledningen utdanningsvalg blitt svekket i løpet av de siste 50 årene? • Hvordan opplever nye studenter ved NTNU møtet med universitetet? Forholdet mellom enheter og variabler Antall enheter Antall variabler Mange Få Få Mange K v a ntit a ti v e (e k s t n si v e o p pl e g g) K v ali t ati v e (i nt n si v o pl e e g g) Grunnleggende forskjeller. Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering v/NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 7491 Trondheim. Besøk. Elektrobygget, Blokk A, 2. etasje O.S. Bragstads plass 2E - Gløshaugen 7034 Trondheim. E-post. kontakt@realfagsrekruttering.n Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering v/NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 7491 Trondheim. Besøk. Elektrobygget, Blokk A, 2. etasje O.S. Bragstads plass 2E - Gløshaugen 7034 Trondheim. E-post. kontakt@realfagsrekruttering.no. Telefon. 75 59 81 1

(2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg - en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole Guttenes valg av utdanning i biologi: Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden Barn av innvandrere gjør noe mindre kjønnsdelte utdanningsvalg enn majoritetsbefolkningen. Utdanningsvalgene er generelt mer kjønnsdelte i mindre sentrale strøk. Om vi ser på høyere utdanning, har kvinneandelen på mannsdominerte utdanninger økt kraftig siden 1970-tallet, mens mannsandelen på kvinnedominerte utdanninger ikke har økt tilsvarende Utdanningsvalg er et fag på ungdomsskolen som skal gjøre elevene mer bevisste på utdanning- og yrkesvalg. I dette faget kan elevene teste ut egne interesser, blir bevisst egne evner, og får bedre innsikt i arbeidslivet og ulike utdanninger

Utdanningsvalg er et interessant fag. Det skal, ifølge læreplanen, bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram [ Dette er et undervisningsopplegg laget for faget utdanningsvalg. Det skal hjelpe elevene med å reflektere rundt valg av utdanning, vise mulighetene som finnes med realfag og øke elevenes valgkompetanse

Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og - NTNU

Eksperter enige om tryggest utdanningsvalg. Søndag er det søknadsfrist for høyere utdanning. De tryggeste yrkesretningene er helse, teknologi og IT, fagbrev og lærer, ifølge eksperter (2019) Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). 2019. ISBN 978-82-8364-197-4. Uthus, Marit; Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren NTNU.NO/KARRIERE På vår nettside kan du finne masse nyttig informasjon. Blant annet: • Ressurser for hjelp til utdanningsvalg • Hvordan utdannelsen kan benyttes • Lenke til nettside for de som veileder studenter o aktuelle undersøkelser, rapporter, verktøy ol • Online Booking NTNU Karriere | 1,002 followers on LinkedIn. NTNU Karriere is an advisory service for students. We help you see new possibilities and make meaningful decisions. | We help students make meaningful.

NTNU Les mer her. Universitetet i Bergen Les mer her. Universitetet i Stavanger Les mer her. Universitetet i Oslo Les mer her. Universitetet i Agder Les mer her. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Les mer her. Nord universitet Les mer her. OsloMet-Storbyuniversitetet Les mer he Nasjonalt senter for realfagsrekruttering v/NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 7491 Trondheim Besøksadresse: Elektrobygget, Blokk A, 2. etasje O.S. Bragstads plass 2E Gløshaugen 7034 Trondheim Denne boken handler om ulike aspekter ved faget utdanningsvalg. Den har to dimensjoner: på den ene siden skoleutvikling og på den andre siden utvikling av en samarbeidsmodell mellom grunnskole og høgskole. Begge dimensjonene tar utgangspunkt i arbeidet med å utvikle utdanningsvalg som et viktig fag i ungdomsskolen, særlig når det gjelder de unges forberedelse til videregående skole Utdanningsvalg (Utdanning.no) Vis alle Undersøkelsen gjennomføres av NTNU Samfunnsforskning på vegne av Utdanningsforbundet. Det er frivillig å delta, men vi håper så mange som mulig kan svare slik at vi får et godt og realistisk bilde av rådgiverressursen i den norske skolen

Utdanningsvalg 3: Utdanning i et - NTNU

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering v/NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 7491 Trondheim. Besøk Elektrobygget, Blokk A, 2. etasje O.S. Bragstads plass 2E - Gløshaugen 7034 Trondheim. E-post silje.wolff@realfagsrekruttering.n

Kræsjkurs i utdanningsvalg Kræsjkurs i utdanningsvalg. Nyhet, NHO Innlandet. De får også treffe Guro, som tok utdannings som dataingeniør ved NTNU i Gjøvik. Hun hadde ingen erfaring med programmering før studiet, men hun var nysgjerrig på teknologien og ville jobbe med mennesker NTNU er bedt om å melde forslag til justeringer/endringer i avtalen innen 15. mars 2020, dvs. innen samme frist som årsrapporten for 2019. Vi har et ønske om å kunne arbeide pedagogisk, og til at NTNUs studietilbud er ettertraktede utdanningsvalg i Norge Treats for your browser! We're serving nice cookies to it so that your next visit to our website is even more awesome. You can read up more about cookies here NTNU Vår dato Vår reteranse 1 av 2 21.1.2013 2012/15553 Rektor Deres dato oeresreteranse 12.10.2012 I2/6969 Til Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Høringsuttalelse NOU 2012:15 Politikk for likestillin

Forberedelser for utdanningsvalg. Vil du være med på å løse framtidas utfordringer? Vil du finne smarte og bærekraftige løsninger for fellesskapet? Kanskje jobbe med barn og unge? Om du er fagarbeider eller har mastergrad, kommunesektoren har jobben for deg! Ta et utdanningsvalg for framtida. Foto: Shutterstoc NTNU Program for lærerutdanning . Stiklestad 25. februar 2014 •Dominert av landbruk og tradisjonell industri • •Valg på timeplanen: Utdanningsvalg og Prosjekt til fordypning - Et godt grep, men fungerer ennå ulikt ; Rådgivning er relevant. Forskningsrådet investerer i Forskning og innovasjon gjennom 15 porteføljer, som skal sikre at vi støtter de beste prosjektene. Porteføljene har hvert sitt porteføljestyre, med ansvar for å prioritere midler og sikre effekt av forskningen, gi råd og bidra til forsknings- og innovasjonspolitikken innen sitt ansvarsområde Utdanning er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Historien til skole og utdanning i Norge finnes i artikkelen Norsk utdanningshistorie.

2 Drew, I., & Sørheim, B. (2016). English teaching strategies. Methods for English teachers of 10 to 16-year-olds (3rd ed.). Oslo: Det Norske Samlaget Meld. St. 9 (2016-2017) - Fagfolk for fremtiden Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet. Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet

Slik er det ikke i dag. Var du ung som meg på 1970-tallet, hadde du flaks, de fleste studier var åpne den gang, som jus for eksempel. I dag er jus et studium med skyhøye karakterkrav og høy prestisje. Det skaper sosial innavl, fordi den sosiale kapitalen fortsatt får størst innflytelse på utdanningsvalg, ikke evnene dine Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er. De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like mye som utdannings- og yrkesvalg. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Og de skal finne muligheter i et mangfoldig samfunn i. Senteret er tilknyttet NTNU som en egen seksjon under Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Senterets primære målsetning er å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge. Vår hovedmålgruppe er unge som skal ta sine utdanningsvalg Utdanningsvalg Klimasjekken Om utdanningstesten Utdanningstesten ENT3R realfagstrening Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering v/NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 7491 Trondheim. Besøk. Elektrobygget, Blokk A, 2. etasje O.S. Bragstads plass 2E - Gløshaugen 7034 Trondheim • NTNU Karriere: Veiledning for studenter innen utdanningsvalg, mestre studiene, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking • Kommunikasjonsarbeid: o Ansvar for markedsføring NTNU Karriere o Ansvarlig for Sosiale medier NTNU Karrier

Kahoot! is a game-based learning platform that brings engagement and fun to 1+ billion players every year at school, at work, and at home. Sign up for free Det er ikke ofte skolen får et nytt fag å undervise i. Her er innføringsboken som handler om teorigrunnlaget og praksis i det nye programfaget. Data fra skoler som driver forsøk, blir presentert, og eksemplene fra skolene brukes for å belyse teori og fakta. Forfatterne av denne nye, spennende innføringsboken har arbeidet med faget de siste årene, både i skolen og i forhold til. Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Hun har deltatt i utviklingsarbeid innenfor utdanningsvalg og har gjennomført ulike etter- og videreutdanningstilbud i faget. Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU med fokus på relasjonsledelse, veiledning og coaching

Jobbmuligheter - Materialteknologi - sivilingeniør

NTNU VIDERE - Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og

Som Karriereveileder ved NTNU karriere veileder jeg studenter i utdanningsvalg og omvalg, studievaner, og jobbsøkerprosessen med kompetansekartlegging, jobbmuligheter, råd om oppsett av CV og søknad, forberedelse til intervju m.m. I tillegg holder jeg foredrag og kurs, og utvikler e-kurs, for studenter innen de overnevnte områdene Diskusjon rundt jobbsituasjon, fremtidig jobbsituasjon, yrkesvalg, hvordan best forberede seg til et yrke (hvilken utdanning) etc Byggkontruksjonar er eit sentralt tema i teknologi og design på småskuletrinnet. Å byggje bru er eit flott prosjekt der elevane kan få erfaring med ulike konstruksjonar. Det har vore vanleg å byggje med sjølvlaga papirrøyr, men vi kan like gjerne bruke ferdige deler som grillpinnar, ispinnar eller spagetti. Prosjektet kan også tilpassast ungdomstrinnet og då brukast i utdanningsval.

NTNU VIDERE utdanning

 1. ne, isolert sett forvente oss at tidligere folkehøgskoleelever ville være mer besluttsomme enn andre når det gjaldt sine utdanningsvalg etter videregående
 2. 130 NTNU-studenter på Oslo-besøk: Bedrifter på kvinnejakt flyr studenter fra NTNU til Oslo. De har bare så vidt startet studiene, Vi må stimulere både jenter og gutter til å ta utradisjonelle utdanningsvalg for å få bedre kjønnsbalanse innen noen yrkesfelt
 3. istrasjon, det er for eksempel vår jobb å organisere når elevene skal på hospitering ute i bedriftene, og å planlegge og organisere faget utdanningsvalg, sier rådgiveren
 4. Det tredje området NTNU Samfunnsforskning skal jobbe med er å gå i dybden på ulike forskningstema knyttet til Lærlingtiden og fagopplæring i bedrift. Tema som kan være aktuell for framtidig dypdykk er gutter og jenters yrkes- og utdanningsvalg og lærlingenes opplevelse av det markante kjønnsdelte arbeidsmarkedet
 5. Godt utdanningsvalg! Lik Midtnorsk debatt på facebook. Del denne artikkelen på Facebook Del denne artikelen på Twitter. Kommenter denne saken. Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vårt kommentarfelt er åpent 07-00 hver dag. Les våre debattregler her. Morten Krogstad Strand; NTNU/ forskningsgruppen Relasjonell velferd og livskvalitet,.
 6. Flere jenter til NTNU I 2008 tok jenter på studiet Produktutvikling og produksjon ved NTNU initiativet til å starte opp egen jente-comité. Comitéen fikk navnet SyMas - kin etter studieprogrammets gamle navn Maskin, men det er alt annet enn en syklubb! Comitéen har arrangert diverse aktiviteter, bl.a. paintball

Utdanningsplan - Wiki - innsida

 1. Innlegg holdt på konferansen Likestillingsspørsmål 1-2-3, arr. av Institutt for samfunnsforskning og CORE
 2. NTNU Open: Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik Kameraovervåking etter hærverk - Gjøviks Blad. PPT - UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE PowerPoint Rådgivningstjenesten 65+ - Gjøvik kommune. Søknad om permisjon fra pliktig undervisning - Gjøvik kommmune
 3. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Senterleder Jobbnorge ID: 195222 This is NTNU På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden
 4. NTNU tilbyr rundt 400 bachelor-, master-, profesjons-, og doktorgradsutdanninger samt en rekke etter- og videreutdanninger. UTDANNINGSVALG Foto: Håvard Kallestad/NTNU SA-RO UTDANNING Dyktige studenter. Framtidens kompetanse. 8 Foto: Rune Petter Ness innhold.qxp_Layout 1 15.12.15 10.10 Side
 5. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil , en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhe
 6. Hovedaktører NTNU, Nord Universitet, Kommunene, Fylkesmannen, Trøndelag fylkeskommune. Tiltak 2.3.2 Stimulere til økt utviklingskompetanse i arbeid- og næringslivet Dette betyr: Stimulere til kompetanse- og FoU-samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøene og arbeids- og næringslive

Video: Veiledning - for studenter - innsida

Faget utdanningsvalg utdanning

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studenter hacket NTNU - kunne endre egne karakterer. Les også: Eksperter enige om tryggest utdanningsvalg. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Nyhetsbrev. Få dagens håndplukkede nyheter rett i innboksen hver ettermiddag. Mer fra ABC Nyheter. Dette er et bilde av et fremmed solsystem MeningerDu har hørt det før: Digitalisering og ny nettbasert teknologi skal løse utfordringer og drive samfunnet fremover i årene som kommer.Derfor trenger vi at flere jenter velger teknologifag. Det vil styrke både tilfanget og kvaliteten på teknologisk kompetanse. God veiledning fra foreldre, lærere og karriereveiledere er viktig for å gi jentene kunnskap og nye tanker om utdanning. #UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig på å.. Over hele landet finnes det fantastiske rollemodeller som har lyst til å komme på skolebesøk. Alle har bakgrunn innenfor realfag og/eller teknologi. Ordningen er kostnadsfri for skolene. Hver rollemodell har sin egen profilside. Velge en rollemodell som holder til i nærheten hvis du ønsker et fysisk besøk på skolen, da er det enklere for rollemodellen

Fagforeninger - Wiki - innsida

Karriereveiledning og rådgivning utdanning

Skal følelsene styre teknologien?

Kronikk: Har vi endelig fått forklaringen på likestillingsparadokset? Ungdoms kjønnstradisjonelle yrkesvalg er ikke bare et interessevalg men også et identitetsvalg. Kronikkforfatterne Smette og Hegna er forbauset over at sosiolog Eia tror at mennesker i Norge velger helt fritt Oppgaven beskriver derfor hva som påvirker studiemotivasjon og utdanningsvalg i Åmot. Sosial bakgrunn er sentralt i forklaringen, samtidig som det er stor forskjell mellom gutter og jenter i bygda. Guttene ser muligheter i kulturen i hjembygda, mens jentene opplever bygdekulturen i Åmot begrensende lærerutdanning, NTNU (og senere U-vett ved Universitet i Tromsø) vært ekstern kvalitetssikrer. Det var i utgangspunktet relativt store forventninger til de to nye fagene Utdanningsvalg (i ung-domsskolen) og Prosjekt til fordypning, positive så vel som negative Institusjon: Vitenarkiv: OAI-PMH URL: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: ADORA: aho.brage.unit.no/aho-oai/ Bane NOR SF: Jernbanebiblioteket: banenor.brage.unit. Kontaktpersoner. Mette Mo Jakobsen, mmj@uhr.no Vitenskapelige bidrag og review Reidar Lyng, reidar.lyng@ntnu.no Vitenskapelige bidrag og review Marit Wangen, marit.wangen@realfagsrekruttering.no Program, påmelding, nettside Thomas Gjesteland, thomas.gjesteland@uia.no Open Access tidsskrift Nordic Journal of STEM Education. Artiklene som presenteres på konferansen vil presenteres på.

Utdanningsvalg - ind

 1. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling
 2. Klarer du å gjette hvem av disse som studerer teknologi? 樂邏 (Vanskelighetsgrad: hard
 3. Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter
 4. utdanningsvalg og utdanningskarrierer, samt med overgang til arbeid etter vide-regående eller etter høyere utdanning - ofte med spesielt fokus på ungdom med innvandrerbakgrunn. (livs@nifu.no) Kjetil Telle er dr.philos. i samfunnsøko-nomi og forskningsleder for Gruppe for de-mografi og levekår i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå
 5. Gamer.no er Norges viktigste og beste nettsted for data- og videospill

Kunnskapsbasen - Wiki - innsida

 1. Strøm, NTNU) presenterer norske og internasjonale forskningsresultater for sammenhengen mellom tilgangen på lærere, lønn og arbeidsledighet. Modell-beregninger basert på tidsrekkedata for 1973-2002 og regionale data fra 1981-2002 for Norge viser at andelen lærere uten godkjent utdanning øker i perioder og regioner med lav arbeidsledighet
 2. Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektlede
 3. Espen kommer fra jobben som assisterende rektor ved Valle Hovin videregående skole hvor han har vært med helt fra oppstarten av skolen i 2017. Han har sin utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og BI hvor han har tatt mastergrader i henholdsvis idrettsvitenskap og ledelse. Han har også studert psykologi ved NTNU i Trondheim i ett år
 4. NTNU - Institutt for pedagogikk og livslang læring: flerkulturell og mangfoldspedagogikk, inkludering i skolen: Corrales-Øverlid, Ann Cathrin : UiB - Institutt for fremmedspråk: innvandrerentreprenørskap, kjønn, tilhørighet: Diaz, Esperanza: UiB - Global helse og Samfunnsmedisin: migrasjonshelse, innvandrerhelse, kulturell.
 5. Katharina Bjoraa is on Facebook. Join Facebook to connect with Katharina Bjoraa and others you may know. Facebook gives people the power to share and..
 6. NTNU Open: «Det er veldig sånn at det er et valg for livet
Røe Isaksen: For lettvint å råde skoletrøtte til yrkesfag – VGTradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvernHar du snakket med chattebotten vår, Nintu? - NTNUsHenrik Jarholm, forfatter på Moen - Side 2 av 2
 • Studentenheim klagenfurt concordia.
 • 40 pln to nok.
 • Tanzschule fiedler schweinfurt.
 • Begynne å jogge program.
 • Sola kebab.
 • Last ned epson scan.
 • Åsgård tromsø jobb.
 • Carpe villeneuve de la raho.
 • Regio tanzclub freiburg.
 • Keynes multiplikatormodell.
 • Populære guttenavn 2016.
 • Dreitagefieber ausschlag trotz fieber.
 • Laanekassen bokontroll.
 • Ikke råd til å flytte fra hverandre.
 • Pinturas de goya y su significado.
 • Veggedyr bitt ansikt.
 • Template inviti.
 • Slovenia hovedstad.
 • Xl bygg kiruna.
 • Gabriel sigmar ehefrau.
 • Lumix g80 test.
 • Zander fish norsk.
 • Hauptarm des rheindeltas.
 • Veranstaltungen kurhaus bad homburg.
 • Zweirad schäfer st. ingbert.
 • Poppel eucalyptus.
 • Descendants 2 stream deutsch kkiste.
 • Melde flytting altinn.
 • Kork julekonsert 2017.
 • Drepte i trafikken 2017.
 • Nrk skole egypt.
 • Salsa festival kalender 2018.
 • Schützenhaus wangen an der aare öffnungszeiten.
 • Hyllevinkel biltema.
 • Colour trends 2018.
 • Minimalistic wallpapers reddit.
 • Hurrikan rita.
 • Persona spill.
 • Kennel petit norvegien.
 • Kattsele säker.
 • Bergfex tauplitzalm langlauf.