Home

Advokat trondheim strafferett

Du Finner Det du Trenger på Booking.com, Verdens Største Reiselivsside. Velg Blant et Stort Utvalg av Overnattingssteder Hos Booking.com. Søk Nå Trenger du advokat i Trondheim? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 registrerte profiler, komplett med utfyllende informasjon om navn, tittel, firma, telefon, e-post, adresse, pris og mer. På denne siden finner du informasjon om registrerte advokater i Trondheim Strafferett, Trondheim. Ring oss: 73 53 28 18. Strafferett i Trondheim. Har du juridiske spørsmål og utfordringer? Advokat i Trondheim. Advokatfirma Leif Strøm AS. Kongens gate 30. 7012 Trondheim. Strafferett. 10. Strafferett. FORSVARER Våre advokater har vært forsvarere i større og profilerte saker, blant annet Bjugn-saken, Alvdal-saken og Acta-saken. I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. 7409 Trondheim.

Les ærlige gjesteomtaler · Vi snakker ditt språk · Trygt å book

Advokat Frode Wisth er fast forsvarer i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og advokat Karianne Tilseth Berg er fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett, noe som er en anerkjennelse på faglig dyktighet og personlig egnethet Advokatfirmaet Leif Strøm har dyktige advokater i Trondheim som hjelper deg innenfor blant annet arbeidsrett, familierett og arv, eiendomsrett, utlendingsrett, og kjøpsrett. Vi hjelper deg med saken uansett om du befinner deg i Trondheim, Trøndelag og hele Norge. Hos oss treffer du medmennesker som forstår situasjonen din Sjekk også at advokaten har god erfaring, et overkommelig prisnivå og gode anmeldelser. Finn din advokat i Trondheim via tre tilbud. Etter at skjemaet er utfylt, blir du tilsendt tre tilbud fra forskjellige advokater i Trondheim med spesialkompetanse innen sakens rettsområde Advokatfirmaet Strand ble etablert i 1994. Vi holder til i egne lokaler i Fjordgata 23. I dag består firmaet av ni advokater og en advokatfullmektig med KONTAKT OSS. Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling. ARV, SKIFTE, BARNEFORDELING OG BARNEVERN. STRAFFERETT - FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT. SELSKAP, HANDEL OG 7405 Trondheim. Til å føre statistikk og analysere trafikkdata fra nettsiden, bruker vi verktøy som må lagre en cookie for å fungere. Opplysninger som samles inn i forbindelse med dette er anonyme og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner

Advokater | Advokatene Christian Wiig Trondheim

30 hoteller i Trondheim - Kjapp og Trygg Bookin

Oversikt over advokater og rettshjelpere med egne nettsteder i Trondheim. Advokater som ønsker å stå oppført på Lovdatas nettsted, kan henvende seg til marked@lovdata.no Norges 15 beste advokater Orderud-saken, Baneheia-saken, Tokke-drapet og Åsane-drapet: Det har vært et oppsiktsvekkende halvår i norske rettssaler Som siktet eller tiltalt i en straffesak, trenger man en advokat som kan strafferett, også kalt forsvarer. Fornærmede eller en pårørende kan ha rett til bistandsadvokat. Strafferetten deles inn i to deler, kalt alminnelig og spesiell strafferett: I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffbare handlinger

10 beste Strafferett advokater i Trondheim Advokatguide

Advokatgården har gittt juridisk hjelp, fri rettshjelp og veiledning til Trondheims befolkning siden 1988. Advokatene har vært rekruttert fra et bredt spekter av forskjellige fagfelt og områder. Vi er lokalisert nederst i Munkegaten, ved Ravnkloa. Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advo Strafferett Trondheim - bistandsadvokat, familierett, selskapsrett, advokat lawyers, arv, advokathjelp, odelsrett, advokatbistand, juridisk rådgivning, arverett. Advokatservice - Advokat John Berg i Trondheim. Advokatfirmaet Advokatservice ble etablert i 1990. Advokat John Berg er firmaets leder. Advokat Berg har praksis som advokat fra 1990. Advokatservice tilbyr rådgivning i familiesaker, barnefordelingssaker, barnevernssaker, ekteskapssaker, ektepakt, testament, særeie og samboerforhold Ansatt advokat i Advokatgården 2000-2001. Advokat med egen praksis i Advokatgården fra 2001. Fast forsvarer for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra 2011. Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på , barnevern- og familierett, samlivsbrudd, arbeidsrett, tingsrett,skifterett og strafferett. Bistandsadvokatoppdrag Advokatnett BA i Trondheim tilbyr tjenester innenfor et bredt spekter. Våre verdier er tilgjengelig, folkelig, fleksibel og kompetent. Open Menu. ADVOKATER I TRONDHEIM. I vårt advokatfirma ved Bybroen møter vi dine behov med vår 70 års lange erfaring. Her møter du løsningsorienterte advokater med bredt fagfelt

Advokater kan bistå med alle stegene i rettsprosessen, og anbefales at du får assistanse fra en advokat så tidlig i prosessen som mulig. Forskjellige advokater spesialiserer seg i de ulike fagområdene innen strafferett, hvor hovedkategoriene er økonomisk kriminalitet og straffesaker. Forsvarsadvokater kan også assistere med trafikksaker Generell strafferett. Siden firmaet ble etablert har vi håndtert et svært stort antall straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig behandlet av alle domstols-instansene dersom dette er nødvendig Adnor Advokat leverer et bredt spekter av juridiske tjenester til næringsliv, privatpersoner, offentlig forvaltning og medlemmer av ulike organisasjoner

Strafferett, Trondheim - juridisk hjelp - Advokatfirmaet

Advokatfirma med avdeling i Trondheim. Finansavisen rangerer i 2003 partner Morten Lund som best i kategorien sjø-, luft og annen transportrett. Antall advokater viser antallet ved kontoret i Trondheim. 7 advokater som dekker følgende fagområder Om Stetind Advokat. Stetind Advokat bistår i en rekke fagområder. Vi har kontorer sentralt i Trondheim, rett ved Tinghuset. Vi er opptatt av rask behandlingstid og å være tilgjengelig for klienter. Advokat Iren J. Richardsen kan tilby bistand på flere fagfelt fra barnevern, strafferett til familie- og arbeidsrett. Se mer informasjon under. Vår kompetanseBjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring innen arv, skifte- og familierett. To av gruppens medlemmer er faste bobestyrere ved offentlig skifte i Sør-Trøndelag tingrett. Bjerkan Stav har ulike faggrupper som sammen kan skreddersy løsninger med tanke på generasjonsskifte for bedriftseiere og næringsdrivende, eksempelvis spørsmål knytte Advokat Ole Lien har bred erfaring som forsvarer, og har særlig kompetanse innen strafferett. Han bistår i alle sakstyper, og møter politi, påtalemyndighet og domstol uredd på dine vegne. Tidlig forsvarerbistand kan være avgjørende for din straffesak. Ta kontakt for en samtale om din sak i dag

Søk om advokat i Trondheim via Tjenestetorget. Det finnes mange advokater i Trondheim og det lønner seg å sjekke priser hos flere. Gjennom Tjenestetorget kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere advokater - gjennom ett skjema! Du fyller ut ett skjema og velger hvilke leverandører/bedrifter du ønsker tilbud fra i ditt område Advokat John Berg har lang erfaring innen de fleste rettsområder. Ta kontakt i dag Advokat Widerøe har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor barnerett, barnevernsrett og strafferett. Han er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning

Strafferett - Advokatene Christian Wiig & Co A

En strafferett advokat, kan bidra til å minimere den potensielle straffen man står overfor ved å få frem ens synspunkter. Dette kan innebære at fengselstiden blir kortere eller boten mindre, og det vil uansett innebære at din stemme blir hørt før en avgjørelse blir tatt Advokat Jens Bernhard Herstad . Advokat Jens Bernhard Herstad har jobbet som advokat siden firmaet ble etablert i 2016. Han jobber med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat, og bistår også privatpersoner og næringsdrivende i ulike spørsmål strafferett Advokatene i Guide har langvarig og omfattende kompetanse innen strafferett. Flere av advokatene har bistått klienter i drapssaker og man er familiær med å bistå i alle typer straffesaker Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste Hun har tidligere arbeidet med alminnelig forretningsjus hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim og med forvaltningsrett hos NOKUT. barnevernsrett og strafferett

Advokater Trondheim - bistandsadvokat, familierett, selskapsrett, advokat lawyers, arv, advokathjelp, odelsrett, advokatbistand, juridisk rådgivning, arverett. Advokat Vest i Florø tilbyr et bredt utvalg juridiske tjenester til både privatpersoner, næringsliv, offentlige myndigheter og organisasjoner. Vår visjon er å yte effektiv juridisk bistand med høy kvalitet Advokat Kristen S. Fari har vært fast forsvarer for Øvre Romerike tingrett i perioden 1995-2016, mens advokat Per Ove Marthinsen har vært fast forsvarer siden 2016. Våre advokater har lang prosedyreerfaring på alle områder innenfor strafferett Bistandsadvokat En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar rettighetene til en fornærmet eller etterlatt i en straffesak. Fornærmede i straffesaker har i mange tilfeller krav på å få oppnevnt bistandsadvokat dekket av det offentlige. Forsvarer En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er

10 beste advokater i Trondheim Advokatguide

 1. Ansvarlig advokat er advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Alle ansatte er medlemmer av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977. Våre spesialfelt er strafferett, herunder Økokrimsaker, straffeprosess og prosedyre. Vi besitter også rik kompetanse innen barnevern,.
 2. Forsvarsadvokaten.no. Strafferett, rettshjelp, advokat, advokatfirma, advokatforeningen advokathjelp Norge
 3. Advokat Ole H. Bondahl har bred erfaring med fast eiendom generelt og jordbruk spesielt, innenfor bl.a. odel, grunnavståelse og jordskifte. Familie, arv og skifte, dødsbobehandling, entreprise/bygningsrett, arbeidsrett og strafferett er også felt ha
 4. Spesialiserte advokater i strafferett, barne- og barnevernrett og prosedyre. Advokat Inam G. Ali har særskilt interesseområder innen strafferett og barne/barnevernrett
 5. Har spesialfag fra University of Manchester innenfor fagene strafferett og straffeprosess. Arbeider hovedsakelig med barnevernsrett, strafferett og familierett. Har omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, samt domstolen for øvrig. Arbeider til daglig ved Campbell & Co sitt kontor i Trondheim

Forsvarsadvokat og bistandsadvokat i Trondheim

Oversikt over advokater og rettshjelpere med egne nettsteder i Oslo. Advokater som ønsker å stå oppført på Lovdatas nettsted, kan henvende seg til marked@lovdata.no Strafferett. Husk at du selv kan velge hvilken advokat du ønsker at skal bistå deg i saken. Vi tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Det er en fordel for deg som klient at vi har erfaring fra begge sider av saken Advokat Drechsler har en sentral og voksende portefølje innen områdene barn- familie-, arve- og strafferett Momentum Advokat bistår til daglig klienter i et bredt spekter av arve- og familierettslige tvister. Typiske saker for oss er saker hvor arveplanlegging er involvert, saker hvor tvist vedrørende arv allerede har oppstått og tvister knyttet til samlivsbrudd - enten mellom ektefeller eller samboere. Barnerett/Foreldretvist Vi er spesialisert innen barnerett og bistår daglig en rekke.

Våre advokater er eksperter i trygderett og kan hjelpe deg å finne frem i reglene som er av betydning for din sak. Om du trenger NAV advokat Trondheim bør du kontakte oss for å få bistand fra en av våre spesialister i NAV-saker Våre advokater har lang erfaring fra politi og påtalemyndighet. Ta kontakt når du trenger bistand. Etter 14 år i som advokat i påtalemyndigheten står Stine Rigmor Grimstad klar til å bistå deg som forsvarer eller bistandsadvokat Strafferett. PETTER BONDE. Advokat. E-post: pb@matrix-advokater.no Tlf: 938 71 821. INGRID SALBERG BREKKE. Advokat. E-post: ib@matrix-advokater.no Tlf: 986 05 871. INGRID HUMERFELT ECKHOFF. www.matrix-advokater.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her. Ok. Generell strafferett Økonomiske straffesaker Datakriminalitet Strafferett for næringslivet Bistandsadvokat. ELDEN-ADVOKAT FAST BISTANDSADVOKAT. Publisert 28.05.2020. Advokat Maren Eide er utnevnt til fast bistandsadvokat. Les mer. FORSIKRINGSDISKUSJON MED SKIFORBUNDET. Publisert 27.04.2020 Strafferett omfatter blant annet de lover og regler som er gjeldende i forbindelse med om du utfører noe straffbart. Dersom du har utført straffbare handlinger i forbindelser med overtredelser eller lovbrudd er det viktig at du har oversikt over dine rettigheter. Generell strafferett omfatter ofte bruk av både bistandsadvokat og forsvarer

Advokat Trondheim - Advokatfirmaet Leif Strøm i Trondheim

Juridisk hjelp med testament, eiendomslov, uskifte, barn fra tidligere forhold, særeie, arvespørsmål og vanlige arvekonflikter Advokat i Trondheim Dyktige advokater har som hovedoppgave å bistå klienter med juridisk rådgivning i saker som blant annet omfatter tvister, barnefordelingssaker og skilsmisser. En erfaren advokat vil også bistå bedrifter med forretningsjus dersom dette er nødvendig under forhandlinger og kontraktskriving ADVOKAT MED STRAFFERETT SOM SPESIALFELT Jeg har strafferett som ett av mine kjerneområder. Som klient kan du alltid forvente 100 % engasjement fra min side

Erik Widerøe - Advokat - Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Momentum Advokat bistår klienter i små og store straffesaker, særlig knyttet til vegtrafikklovgivningen, vold, tyveri/underslag og rus/narkotika. Vi har gode resultater å vise til i saker om inndragning av førerkort, enten det gjelder for trafikkforseelser eller promille- og ruskjøring Strafferett. Strafferetten deles inn i en alminnelig og en spesiell del. I den alminnelige delen av straffeloven finner man regler som gjelder for alle straffbare handlinger, som at tiltalte må ha utvist skyld, ha vært tilregnelig da handlingen fant sted og ikke vært provosert i strafferettslig betydning eller i berettiget harme Her er databasen til den nåværende jobber i kategorien Advokat for strafferett. Legg til bestillingen din, og du vil motta tilpassede tilbud, finne ut priser og sammenlign vurderinger av bedrifter og fagfolk. Gratis og uten forpliktelse Advokatfirmaet Sulland er et av Norges ledende advokatfirmaer innen strafferett. Vårt hovedfokus er at våre klienter skal få det beste mulige forsvar. Vi bistår i alle typer straffesaker. Alle våre advokater har mange oppdrag og bred kompetanse innen strafferett og straffeprosess. Vi bistår våre klienter i straffesaker over hele landet

Trondheims 10 beste advokatfirmaer Firmaguiden 202

Sammenlign flere advokater som jobber med strafferett. Få flere tilbud og velg riktig advokat etter dine behov. Tjenesten er gratis og uforpliktende Advokat. Født: 1966 Cand. jur. 1993 Egen advokatpraksis 1999. Advokat Håkon Malm avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1993. Etter avsluttet juridikum, ble advokat Malm ansatt som juridisk konsulent ved Oppegård likningskontor med hovedvekt på saksforberedelse av saker for ligningsnemnda og overligningsnemnda, samt utferdigelser av forhåndsuttalelser Advokatdirekte AS bistår med tjenester innen strafferett. Dette omhandler bl.a. straff og forbrytelser. Vi har kontorer i Lillestrøm og Oslo Vi bistår innenfor de fleste rettsområder og tar oppdrag for privatpersoner. Vi yter juridisk rådgivning og fører saker for domstolene. Vi kan tilby høy faglig standard og effektiv behandling Utgiver: Den norske Advokatforening Org.nr: 936575668 Adresse: Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Telefon: 22 03 50 50 Om Advokatenhjelperdeg.no Om Advokatforeninge

Om oss - Din advokat i Trondheim - Advokatfirmaet Strand

Advokat Trondheim. Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best Blir du siktet i en straffesak har du som regel krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer. Stavangeradvokatene har lang og bred erfaring innenfor strafferett. [ Strafferett. Vi har bred erfaring med straffesaker Advokat Jens-Henrik Lien er fast forsvarer ved Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett, og mottar derfor regelmessig forsvareroppdrag. Advokatene Ada Cathrine Høst Mytting, Tore Jetmundsen Rindedal og Ellen Johanne Krogrud prosederer også regelmessig straffesaker for domstolene..

Advokatene Christian Wiig & Co A

WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA (VG) Donald Trump påstår nok en gang at valgfusk er grunnen til at han ligger bak motkandidaten Joe Biden. Den republikanske guvernøren Larry Hogan mener presidenten undergraver den demokratiske prosessen Strafferett. Utdannelse og deretter mange år i forretningsadvokatfirma i hhv Oslo og Trondheim, dommerfullmektig ved Fosen tingrett, egen advokatpraksis årene 2007-2012, advokat i juridisk avdeling i Sparebank1 SMN, konstitusjoner i Frostating lagmannsrett Vi er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av advokat Ulf E. Hansen, ansatte advokater Bjørn M. Litveit Hansen og Trond A. Eriksen, samt kontorleder Hanne Helø Våre advokater står til tjeneste i forhold til de aller fleste rettsområder. Blant rettsområdene som vi arbeider med skal nevnes: forretningsjus, strafferett, bobehandling, konkurs, fast eiendom, familierett og barnevern mv. Våre advokater har bred prosedyreerfaring. Vi tar saker for privat og bedrifter

Hva er strafferett? «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov» Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling Bdo Advokater AS Avd Trondheim er et advokatfirma i Trondheim. Adressen er Klæbuveien 127b, N-7031. Ved å være oppført som advokat på Juss24.no har Bdo Advokater AS Avd Trondheim oppfyllt visse grunnvilkår: Bdo Advokater AS Avd Trondheim virksomhet i Norge, er registrert i foretaksregisteret og er medlem av Den Norske Advokatforening Strafferett i Bergen - Advokat Erik Mjell AS Strafferetten er læren om de rettsregler som gjelder forbrytelse og straff. Den behandler spørsmålet om hvilke handlinger som er straffbare og hvilke reaksjoner de trekker etter seg

RettAdvokat består av tre erfarne og engasjerte advokater i Bergen med spesialkompetanse innen en rekke fagfelt som arbeidsrett, strafferett, bistandsadvokat, barne- og familierett og mer Trondheim / Malvik. Erlend Hjulstad Nilsen Advokat. Kontakt Erlend Hjulstad Nilsen. Spesialområder: - Strafferett - Barn og foreldre - Barnevern - Arv - Konkurs. Verv: Bakgrunn: Master i rettsvitenskap Universitetet i Tromsø 2009. Brønnøysundregistrene. Politifullmektig Nord-Trøndelag politidistrikt

Strafferett. Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Dette gjelder fra politiets etterforskning starter, og til saken om nødvendig er ferdig behandlet gjennom hele rettssystemet. Vi tilbyr forsvarerbistand til privatpersoner og foretak. Våre advokater har solid og bred erfaring Flere av våre advokater arbeider med straffesaker, og enkelte har det som spesialområde. Vi påtar oss forsvareroppdrag i hele landet. Ved lang reise kan det bli spørsmål om dekning av reiseutlegg og reisefravær. Ta opp dette med den enkelte advokat. Faggruppe med ansvar for strafferett: Advokat Jan Kildahl; Advokat Terje Korneliusse

Kai Stephansen - Advokatfirmaet Strand

I tillegg til strafferett, har han særlig kompetanse og erfaring innenfor forbrukerjuss, familie-, arve- og skifterett. Allan har samarbeidsavtaler med Huseiernes Landsforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norges Automobilforbund (NAF) BAKGRUNN. 2012 - Nord Advokatfirma DA, advokat/parter 2001 - 2011 Advokatfelleskap med advokat Dan Erik Kjelln Litt om advokaten. Med bakgrunn fra et mellomstort advokatfirma, har jeg fått bred erfaring og høy kompetanse innenfor en rekke rettsområder, herunder omfattende prosedyreerfaring for fylkesnemnda, tingrett og lagmannsrett. I likhet med mange andre advokater, er jeg allmennpraktiserende og trives godt med nye utfordringer Humlen Advokater AS bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor sivilrettslige emner og strafferett. Et betydelig kompetanseområde er prosedyre innenfor internasjonale rettsforpliktelser, blant annet menneskerettigheter, herunder også asyl- og utlendingsrett for nasjonale og internasjonale domstolsorgan Advokat Ken Olav Warth har jobbet som advokat siden 2000, og er partner i Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS. Advokat Warth har solid kunnskap i saker om strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevern, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS har drevet advokatvirksomhet siden 1994. I dag består firmaet av 23 medarbeidere, hvorav 21 er advokat eller advokatfullmektig, og 2 er administrasjonsmedarbeidere. Vårt firma er blant de største i Norge innen strafferett, Vi har også en betydelig aktivitet knyttet til barnevernsrett og utlendingsrett

GrimstadAdvokatene tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsfelt til næringsliv, det offentlige og til privatpersoner. Vårt mål er å gi klientene våre bistand som er målrettet og løsningsorientert. Vi samarbeider også med en rekke erfarne advokater i flere norske byer. GrimstadAdvokatene er medlemmer av Advokatforeningen Strafferett . Tomtefeste . Trygde- og sosialrett . Kontakt oss. Timeprisen dekker ikke reiseutgifter, eksterne rapporter, ekstraordinære kopieringsutgifter m.m. Advokaten kan kreve at oppdragsgiver til enhver tid har innestående et forskudd til dekning av honorarer og utlegg

Spør advokaten. Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc) Strafferett. Er du er mistenkt eller siktet for en straffbar handling, har du flere rettigheter som vi kan informere deg om og hjelpe deg med. Rettighetene skal sikre deg en rettferdig rettergang og mulighet til å forsvare deg. Under hele saken, fra etterforskningen starter til dom faller, har du krav på å bli sett på som uskyldig

Advokater | Advokat Håkon MalmMomoentum_2017_37_liten - Momentum AdvokatHistorisk dom om grov korrupsjon i politiet avsagt i Oslo810x540-Geir-Morten - Momentum Advokat

+ Strafferett. Strafferett er vårt viktigste fagområde. Vi gir råd og yter juridisk bistand gjennom hele saken, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet. Les mer. + Prosedyre. Vi er et utstrakt prosedyrefirma. Vi prosederer saker for tingrettene og lagmannsrettene i hele landet. Les mer. + Fri rettshjel Strafferett Dersom du blir siktet i en straffesak har du i de fleste tilfeller krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer Våre advokater er spesialister innen strafferett og har bred erfaring med alle typer straffesaker, også komplekse økonomiske saker Det er fritt valg av forsvarer i Norge. Det skal helt spesielle grunner til for at du kan nektes å bruke den forsvarer du ønsker. Velger du å bruke oss som din forsvarer lover vi å ta godt vare på deg. Alle våre advokater som jobber med strafferett er meget dyktige og har stor erfaring fra retten Pretor har i mer enn 20 år vært en proaktiv og solid samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige etater. Menneskene i Pretor ønsker å være noe mer enn bare en juridisk tjenesteyter Advokat Ole Tom Røed. Ole Tom Røed (MNA) har vært advokat i Holmestrand siden 2001 og har hatt advokatbevilling siden 1982. Ole Tom har bred erfaring som jurist. I dag er han fast forsvarer i Nordre Vestfold Tingrett og Agder Lagmannsrett. Ole Tom har bred kompetanse innen strafferett, familierett, erstatning og fast eiendoms rettsforhold

 • Blodpudding gilde.
 • Hvor mye morsmelk per måltid nyfødt.
 • Nye khib.
 • Hvilke hvite blodceller fagocytterer kroppsfremmed materiale?.
 • Karsten og petra lager teater trailer.
 • England cromwell.
 • British cat.
 • Flammkuchen mit lachs und spinat.
 • Pantalone commedia dell'arte mask.
 • Deponering definisjon.
 • Atari konsole 2017.
 • Lebensnummer pferd.
 • Hvordan bygge tørrmur.
 • Tappelino anmeldt.
 • Auto peep norsk.
 • Herre jakker store størrelser.
 • Telenor frihet 2gb.
 • Hvilken by kommer the beatles fra.
 • Wallpaper collage maker for desktop.
 • Noah cyrus all falls down chords.
 • Bing wiki.
 • Rabattkode hjemmelegene.
 • Kort frisyre rundt ansikt.
 • Dyr på hardangervidda.
 • Wonton vs dumpling.
 • Ris per person.
 • 5g telenor.
 • Grensen sko barn.
 • Hvorfor er norsk viktig.
 • Portering av telefonnummer.
 • Valuta dublin.
 • Hotel augustin bergen frokost.
 • Sir ian smith.
 • Office depot privatperson.
 • Telenor internett.
 • Macgyver 2017 season 2.
 • Kalas tempodrakt.
 • Daily star newspaper.
 • Moroccanoil hårolje pris.
 • Forskerforbundet lønn.
 • Sprøytepose europris.