Home

Neahttadigisánit nordsamiske ordbøker

Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker Oza sáni, vej. sojahuvvon hámi. Maŋŋel go leat ohcan: Jus deaddilasttát sáni, de oainnát mo sátni sojahuvvo Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker Juoga ii doaimma? Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker presens nektingsform (odne in) galgga preteritum nektingsform (ikte in) galga Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker Neahttadigisánit. Sátnegirji mii ipmirda maid don leat ohcame. (... ja doaibmá mobiilatelefovnnas!

Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker Jeg ber om unnskyldning! Ánun ándagassii! De ber om penger på gata. Sii átnot ruđaid gáhta alde Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker ent. flt. nominativ atnin: atnimat: akkusativ atnima: atnimiid: genitiv atnim Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker verb Imp befal verb indikativ presens befaler verb indikativ preteritum befalt

Nordsamiske ordbøker. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По-русски. Velg ordbok som passer dine behov. Neahttadigisánit, online: Ordboka kan oversette også bøyde ord og den tilbyr bøyningsparadigmer til nesten alle ord. Ordene er linket til søk i korpus. Jus ii leat sámi boallobeavdi, de ferte geavahit toleránta veršuvnna, mii dohkkeha acdnstz danin bustávvan: áčđŋšŧž.. Oza sáni, vej. sojahuvvon hámi. Maŋŋel go leat ohcan: Jus deaddilasttát sáni, de oainnát mo sátni sojahuvvo

Lulesamisk ordbok. Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela Ctrl ja F, de ihtá boaksa man sisi tjálá Bokmål-lulesamisk ordbok.Vår bokmål-lulesamisk ordbok er gratis og tilgjengelig for. Free, mobile-friendly dictionaries for Olonetsian, and Kven Neahttadigisánit provides an in-browser plugin that allows you to look up words by clicking on them. It is available by bookmarklet, a bookmark that you click while on any site to include the functionality, but it is also simple to include on other sites. For an example, visit Kursa. If you are a site owner and want to include the plugin on your website (so that the dictionary is available to.

Det nordsamiske skriftspråket har eit regelmessig samband mellom bokstav og lyd, sjølv om sambandet ikkje er så direkte som t.d. i finsk. Det nordsamiske alfabetet består av desse bokstavane (i denne rekkjefølgja): Neahttadigisánit nordsamisk e-ordbok Sørsamiske ordbøker. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По-русски. Velg ordbok som passer dine behov. Neahttadigisánit, online: Ordboka kan oversette også bøyde ord og den tilbyr bøyningsparadigmer til nesten alle ord. Ordene er linket til søk i korpus. Nordsamisk (Davvisámegiella) er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av dem som bruker et samisk språk daglig.Kjerneområdet for nordsamisk er Finnmark og Nord-Troms.Det er offisielt språk i disse to fylkene, og er også offisielt språk i sju kommuner som er tospråklige - eller trespråklige - og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk Skoltesamiske ordbøker Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По-русски Neahttadigisánit - Forstår bøyde ord og tilbyr bøyningsparadigmer Nordsamiske ordbøger. Velkommen til vores nordsamiske ordbøger. På DinOrdbog kan du oversætte fra nordsamisk til 28 sprog og tilbage. Vælg sprogkombinationer nedenfor, og du kan begynde at søge

- Vi håper programmet kan være til hjelp for dem som vil forstå nordsamisk tekst, men som ikke kan nordsamisk selv. Vi håper at programmet også gjør det lettere for samisktalende å velge å skrive på samisk, sier Lene Antonsen, forsker og lingvist ved Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet. - Programmet er tilgjengelig via internett og gratis å bruke Nordsamiske ordbøker - UiT. Dicts.uit.no Nordsamisk ⇔ norsk (36000 ord) Nordsamisk ⇔ finsk (9500 ord) Vuosttaš Digisánit, for nedlasting: Ordboka inneholder også bøyde ord, og kan brukes offline. Ordbokfila skal installeres i enten Macdict eller GoldenDict. Ordboka går bare en veg. Nordsamisk ⇒ norsk; Html-sátnegirji, for nedlasting

Neahttadigisánit Nordsamiske ordbøker

 1. Neahttadigisánit | Nordsamiske ordbøker. Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker. Sámi soga lávlla - Wikipedia. Ale Ales Beer. Samer.se. Ipad 1 Bart Simpson Pikachu Character Pictures. Lær deg samisk med din iPad. Nå kan du spille deg til samiskkunnskaper
 2. Andre språk. Uralske og andre språk. Burjatis
 3. Nordsamiske ordböcker. Välkommen till våra Nordsamiske ordböcker. På DinOrdbok kan du översätta från nordsamiska till 28 språk och tillbaka. Välj ditt språkpar nedan och du kan börja söka
 4. Mordvinske ordbøker Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По-русски Neahttadigisánit: Kan bøyde ord. Linket til søk i korpus (ikke for Internet Explorer
 5. Mye kan sies om snø - oftest er det for lite eller for mye av den. I boka Spilddis bivlii har vi samlet et utvalg nordsamiske ord om snø og gitt dem en norsk forklaring
 6. iordbok på nett er laget for å støtte opp om nabospråksforståelsen.

Nordsamisk har, som alle samiske språk, eit rikt bøyingsverk, med både kasus- tempus- og personbøying.Typologisk sett er nordsamisk ikkje like agglitunerande som det vi finn både hos sør-og lulesamisk og hos uralske språk generelt sett.. Nomen. Nordsamisk har seks kasus, dei grammatiske nominativ og genitiv, lokalkasusa illativ og lokativ og dei andre adverbiale kasusa komitativ og essiv Ordbøker Språklæring Grammatikklæring Mulighetervidere. Samiskelæremidlerpåinternett -ogUiTsrolleidette SamiskvedISvedUiT Ordbøker Giellatekno: Neahttadigisánit Grammatiskanalyseogoversetting. Samiskelæremidlerpåinternett -ogUiTsrolleidette Læremidler Ordbøker I 2009 ble Lavangen kommune som også ligger i det nordsamiske språkområdet innlemmet i forvaltningsområdet. Innlemmelsen i forvaltningsområdet for samisk språk og satsing på samisk opplæring i barnehagen, grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring i samisk har gjort at det nordsamiske språket har fått en sterkere stilling innenfor disse kommunene Neahttadigisánit - Nordsamiske ordbøker (Giellatekno-UiT) Davvisámi-dáru sátnegirji (Davvi Girji) Davvisámegiela - ruoŧagiela, ruoŧagiela - davvisámegiela sátnegirji (Mikael Svonni) Lappisk (samisk ordbok) (Konrad Nilsen sátnegirjjit)* * Konrad Nilsen ii leat čállojuvvon dálá ortografiija mielde,. Oversettelse av hei til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Refrenget av sangen Duinna som vant Sami Grand Prix 2000: Skrevet og framført av: Marit Susanne Uts i. Nu guhka go beaivvas ligge eatnama. Nu guhka go mannu sealga almmi nastiid gaskas sørsamisk korpus. Som resultat av dette er Giellatekno sine nordsamiske ordbøker fordoblet den siste toårsperioden, og ordbøkene er integrert med elektroniske tekstsamlinger. Parallellkorpusarbeidet vil bli utvidet til å omfatte også sør- og lulesamisk, om enn i et langt mindre omfang. Sørsamisk (kommentar til punkt 4, s. 10-11, og s 15 Nordsamisk-norsk ordbok: Oanádusat Sojahus Rávvagat Sátnegirji: Vállje: Lágádusođas : Hold musepekeren over samisk tekst for å se norsk forklaring. Sámegiel sátni: FUOM! Ohcansánis fertejit leat unnimus 2 bustáva Mearkkašumit.

Oversettelse av menneske til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Giellatekno utvikler frie oversettelsessystem for samiske (og andre) språk, ved hjelp av den regelbaserte maskinoversettelsesplattformen Apertium. All kode og data er fri programvare, utgitt under GNU General Public License Skriftspråket. Første gong det nordsamiske språket blei omhandla på norsk var i 1748, da Knud Nielsen Leem gav ut En lappisk Grammatica efter den Dialect, som bruges av Field-lapperne udi Porsanger-Fiorden.Det blei gitt ut ordbøker i 1752 og 1768. Frå samisk side skreiv Anders Porsanger om språket. Det meste av det han produserte har gått tapt, fordi han ble møtt både med rasisme og. Konrad Nielsens nordsamiske ordbok. Nordsamisk ordbok med Konrad Nielsens ortografi. Boka er et supplement til ordbøker i samme serie og bygger på dialektene fra Kautokeino, Karasjok og Polmak. Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket. Share. Publisert: 06.03.201

Nordsamisk fikk sine første ordbøker i 1752. Dagens nordsamiske rettskrivning fra 1979 gjelder både i Norge, Sverige og Finland. Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1800-tallet. Skriftspråket ble utarbeidet og beskrevet i Nils Eric Spiiks Lulesamisk grammatik fra 1977,. Konrad Nielsens nordsamiske ordbok, A-F. Nordsamisk-norsk ordbok av Konrad Nielsen. Søkeordet er på nordsamisk som er forklart på norsk og engelsk. Ordene har opprinnelse fra Kautokeino-, Karasjok- og Polmakdialektene, og har nøyaktige forklaringer på hvordan ordet uttales og hva det betyr på de ulike dialektene formelt), almmolažžan dahkat formal. s. mmo ahkan:m, f aliseren:m formane v. cüiggodit (påpeke, peke på, kritisere, bebreide, irettesette), mlttodi

Sátnegirjji birra :: Neahttadigisánit - Nordsamiske ordbøker

Konrad Nielsens nordsamiske ordbok, G-M. Nordsamisk-norsk ordbok av Konrad Nielsen. Søkeordet er på nordsamisk som er forklart på norsk og engelsk. Ordene har opprinnelse fra Kautokeino-, Karasjok- og Polmakdialektene, og har nøyaktige forklaringer på hvordan ordet uttales og hva det betyr på de ulike dialektene At minimum, two or three files need to be included on any page of content that you wish to include NDS with. If you are using a Content Management System, you may need to edit the system's templates in the relevant location to include these files.. neahttadigisanit.css - the stylesheet that provides styling for the definition bubbles and options menu.

Nordsamiske ordbøker - Ui

Nå slipper du å oversette nordsamiske tekster selv. Hvem som helst kan nå få oversatt tekster fra nordsamisk til norsk på nettet LIA Sápmi - Sámegiela hállangiellakorpus inneheld opptak og transkripsjonar frå nordsamiske område. UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet er å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk,.

Konrad Nielsens nordsamiske ordbok, N-Æ. Nordsamisk-norsk ordbok av Konrad Nielsen. Søkeordet er på nordsamisk som er forklart på norsk og engelsk. Ordene har opprinnelse fra Kautokeino-, Karasjok- og Polmakdialektene, og har nøyaktige forklaringer på hvordan ordet uttales og hva det betyr på de ulike dialektene index. Dette dokumentet er ei liste over kva som trengst for å sette opp ein maskinpart til å kunne bruke samisk. Det er spesielt meint for IT-ansvarlege ved skolar o.l Dette er (med mindre rettingar frå 1985) dagens rettskriving, og den kan med andre ord lesast ut av alle moderne grammatikkar og ordbøker. Prøve på ulike nordsamiske rettskrivingar Endra Tekstutdraget er frå Det nye testamentet , Matteus 12:1-8 Definisjon i ordboken norsk bokmål. Demme opp. I de nordsamiske områdene i Troms og Finnmark var det fornorskningspolitikken som var den største utfordringen, gjennom «skole, næringer, [] kirke, forsvar og etterretning - gjerne i tett (og intimt) samarbeid»

Nordsamiske ordbøker DinOrdbo

Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen. Norsk-samisk, samisk-norsk ordbok. Ordbok med dialektord fra Kaldfjorden og Vesterålen. Norsk-nordsamisk, nordsamisk-norsk, normert etter dagens nordsamiske rettskrivingsregler. Share. Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 09.06.2020 Lån . Forfatter Qvigstad, Just. Forlag. Norsk-samisk, samisk-norsk ordbok Ordbok med dialektord fra Kaldfjorden og Vesterålen. Norsk-nordsamisk, nordsamisk-norsk, normert etter dagens nordsamiske rettskrivingsregler

Samiske ordbok - norsk-nordsamisk ordbo

Spilddis bivlii er tittelen på den nye nordsamiske snø- og vinterordboka. Sverre Porsanger har samlet ordene fra flere samiske ordbøker, og fått disse gitt ut i en liten ordbok på tilsammen. Davvi Girji har utgitt bøker på alle samiske dialekter samt norsk, finsk, engelsk og tysk. Davvi Girji ble etablert i 1990 som samisk bokforlag og er i dag ledende på dette feltet. I Norge utgjør forlagets boktitler på samisk ca. 80% av tilgjengelig litteratur på markedet Lørdag 9. februar kan du også få hjelp på Tromsø bibliotek til å få samisk tastatur, korrekturprogram og ordbøker på datamasinen din. Giellatekno, UiT lanserer også en ny ordbok for sørsamisk og nordsamisk på internett. Boka Neahttadigisánit er ei ordbok for sørsamisk og nordsamisk på internett Samiske bokstaver er merket med oransje bakgrunnsfarge.Der vi har lagt inn samiske bokstaver er originalbokstaven tilgjengelig via AltGr: trykk AltGr + den samiske bokstaven, så får du den bokstaven som har blitt byttet ut med den samiske Innføringa av dagens nordsamiske skrivemåte i skolen Til norsk ved Svein Lund. Else Marie Isaksen arbeider nå på Sametinget i Karasjok Vi klarer oss ikke helt uten dette stadiemerket og derfor kan man fremdeles se dem i ordbøker. Noen endringer kom i 1985 og det var heller ikke noe problem for meg. Jeg hadde i mange år tenkt det.

Neahttadigisánit Sátnegirjjit máŋgga gillii, e.e. davvi- ja lullisámegillii, suomagillii ja dárogillii. UiT Norgga árktalaš universitehta Giellatekno buvttadan. Norsk-lulesamisk ordbok Anders Kintela sátnegirji. Sánit vuođđohámis. UiT Norgga árktalaš universitehta Giellateknojoavku buvttadan. Norsk-nordsamisk ordbo Ordbøker og nettressurser Eit eksempel: Det nordsamiske verbet njuikut betyr å hoppe, njuiket = å hoppe berre éin gong, njuikkodit = å hoppe gong etter gong, njuikestit = å gjere eit lite hopp éin gong, njuikulit = å gjere nokre raske hopp / å hoppe av stad,. Definitions of Nordsamisk, synonyms, antonyms, derivatives of Nordsamisk, analogical dictionary of Nordsamisk (Norwegian Boka tar for seg samisk kunsthåndverk og håndarbeid, duodji. Den tar i hovedsak for seg nordsamiske forhold, og tar for seg duodjimaterialer, bearbeiding av ulike råmaterialer, tekstiler, grunnleggende teknikker i hard og myk duodji, vedlikehold og reparasjon av tradisjonelle klær og utstyr, utviklingsmuligheter, naturvern og miljøforståelse

I akademiske tekster må ein ha eit vel utvikla fagspråk. Men fagspråk er ikkje noko ein berre nyttar i akademiske tekster, men i alle samanhengar. Denne teksta handlar om både tradisjonelt samisk fagspråk brukt om reinar og nyskapa samisk fagspråk i universitetsverda. Av Håkan Rydving, språkvitar og professor i religionsvitskap ved Universitetet i Bergen Nok Professor emiritus Pekka Sammallahti har laget en digital ordbok med 53.000 nordsamiske ord. Den er ennå ikke publisert. Sammallahtis ordbok i papirutgave inneholder 30.000 ord og ble utgitt for. Hjelpemidler for nordsamisk Davvisámegillii Suomeksi English Hjem på norsk. Her er en del hjelpemidler for dem som lærer seg nordsamisk. Grammatikk: Oahpa-davvi - Interaktive programmer for å trene på ord og grammatikk; Oahpa giela (Kursa) - læringsstier for universitetsstudenter som lærer seg samisk, men de kan passe for andre også. Lydfiler og linker til øvelser Ordboka kan oversette også bøyde ord og den tilbyr bøyningsparadigmer til nesten alle ord. Gratis online mobilvennlige nordsamiske ordbøker. Davvi Girji har nylig ferdigstilt digital samisk-norsk-samisk ordbok, og nå er den tilgjengelig på nett. Stor Norsk-samisk ordbok med omlag 0oppslagsord. Sjekk om Norli-bokhandlene har varen inne

nettordbok, digitale ordbøker, paradigmegenerator. Hva lærer du Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: Kunnskaper. Studenten: har tilegnet seg kan skrive enkle nordsamiske setninger om dagligdagse temaer, med vekt på riktig kasusbøying og verbbøyning, f.eks. oppdatere status/profil på Facebook,. Nordsamisk analyseprogram. Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på Enkeltord (for å få alle mulige analyser) eller Setninger (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen) lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker; Side 8 Av 14 Ressurser for norsk. Kjenneteikn på måloppnåing. Eksamensbesvarelser med karakter. Eksamensoppgaver m.m I tillegg til pensumlitteratur brukes nordsamiske grammatikker og ordbøker som hjelpemidler. Skriveoppgaver, tekstlære og språkfaglige arbeidsmetoder i undervisningen Haring, Minna & Julkunen, Marja-Liisa (2002). Tekstistä oppimaan oppiminen. I Marja-Liisa Julkunen (red.), Opetus, oppiminen, vuorovaikutus. Helsinki: WSOY. S. 81-96

Nordsamisk - Wikipedi

NDL Vi ønsker å gjøre det lettere å finne fram til det samiske og samiskspråklige nettsider: Historie - Digitale muséer, arkiv Kultur - Musikk,film,kunst og litteratur Media - Samiske medier. Stor plakat i A2 format med det nordsamiske alfabetet med illustrasjoner. Bør henge på veggen i enhver barnehage & småskoleklasse hvor det undervises i nordsamisk

Lanserer samisk ordbok med lesehjelp Ui

Det nordsamiske området regnes stort sett som deler av Nord-Troms og Finnmark, mens sørsamisk er deler av søndre Helgeland, Trøndelag og nordlige deler av Østerdalen. Mellom disse områdene finnes flere mindre samiske språk, blant annet lulesamisk. De samiske områdene går også over grensene til Sverige, Finland og til dels Russland Kvensk ordbok på nett - hvem har nytte av den? Mervi Haavisto , Vi setter ordboka og analyseprogrammet sammen i grensesnittet Neahttadigisánit ( Johnson et al 2013)

Lulesamisk ordbok - dersom du har merknader eller forslag

Norsk: ·Som relaterer seg til nordsamiske mennesker, språket de snakker eller området de befolker.··(språk) finsk-ugrisk språk som snakkes i deler av Norge, Sverige og Finlan Overgangen til UTF-8 må koordineres for å gi en samordningsgevinst. Det er derfor i refreansekatalogen sagt at utveksling av data mellom offentlige virksomheter fra 1.1.2012 som et minimum skal skje med begrenset versjon av UTF-8, supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner Apertium-ordbøkene (webdict) inneholder bare grunnform og er smX-nob/fin og motsatt veg ; VD inneholder genererte ordformer og er smX-nob. De kan lastes ned, og fungerer offline, men er avhengige av et ordboksprogram, f.eks. Macdict eller Stardict.; NDS analyseres online med analyser-dict-gt-desc.xsft, og genereres med generator-dict-gt-norm.xsf To samiske kvinner, Máret Sárá og Lajla Mattson Magga, delte språkprisen i 2010. Sárá har som lærer, journalist og forfatter arbeidet for å utvikle det nordsamiske språket. Hun har gitt ut flere lærebøker, rim- og reglebøker for barn og bøker med samiske ordtak. Mattson Magga har arbeidet for å bevare og utvikle det sørsamiske.

Hemnes kommune ligger i det Ume-samiske språkområdet, og i anledning FNs internasjonale år for urfolksspråk ble verdens første umesamiske ordbok utgitt i 2019. Kunstner Jørn Rivojen Langseth var sterkt involvert både i ordboka og i etableringen av Umesamisk Ressurssenter på Hemnesberget I veiledningen til artikulasjonskortene er det beskrivelse av illustrasjonskortene og de nordsamiske språklydene. Kortene inneholder illustrasjoner av nordsamiske artikulasjonsstillinger og tilhørende bokstaver. Kortene med artikulasjonsstillinger kan brukes for å bedre uttale 1550 Christian IIIs bibel / Reformasjonsbibelen. Tittelblad: Biblia/Det er den gantske Hellige Scrifft/udsæt paa Danske. Prentit i Københaffn/aff Ludowich Dietz

 • Fallskjermhopping dødsfall.
 • Emploi saisonnier camping vendée.
 • Bolyguard setup.
 • Oppsigelse engelsk mal.
 • Hvordan regne snitt med eksamenskarakterer.
 • Høy selvbevissthet.
 • Bygdøy alle 45 lukket visning.
 • Areal parallellogram vektor.
 • Dobbel dose blodtrykksmedisin.
 • Tumblr theme code.
 • Haus kaufen ingolstadt donaukurier.
 • Batterilader best i test.
 • Funny sayings short.
 • Kalas tempodrakt.
 • Hvilke hvite blodceller fagocytterer kroppsfremmed materiale?.
 • Riste pinjekjerner i ovn.
 • Skam sesong 4 maraton.
 • Det greske øyet.
 • Bormann nienburg.
 • Hvordan koble fra ringeklokke.
 • En sjøens helt tv serie.
 • Maltipoo zucht vom zitronengarten.
 • Abtanzball tanzschule sandmann.
 • Hailie mathers wiki.
 • Ausländerbehörde augsburg studenten.
 • Ford forhandler tønsberg.
 • Best pizza recipe.
 • Tette tårekanaler baby.
 • Lungekretsløpet.
 • Brl bluetooth.
 • Arkitektkonkurranse regjeringskvartalet.
 • På tv blad.
 • Avføde kryssord.
 • Boligmarked bergen 2018.
 • Fakta om jupiter wikipedia.
 • Logistikk utdanning bergen.
 • Uit henvisning.
 • Gamle skibilder.
 • Kaffemaskin bedrift test.
 • Montepulciano grape.
 • Sokkelben.