Home

Handelsbanken fonds

Med våre Aktivfond er det lettvint å spare i fond. Du kan velge mellom fire Aktivfond med ulik grad av risiko. Aktiv 30, 50 og 70. Fondene våre Aktiv 30, Aktiv 50, og Aktiv 70 er kombinasjonsporteføljer Investeringsprofil: Handelsbanken Norge (A1 NOK) Aksjefondet Handelsbanken Norge investerer primært i børsnoterte aksjer. Inntil 10% av fondets eiendeler kan imidlertid plasseres i unoterte aksjer. Primært søker fondet selskaper med markedsdominans og god underliggende inntjeningsevne Det offisielle nordiske miljømerket klassifiserer i hvilken grad et fonds investeringer er gode på miljø, eller jobber målrettet for å bli det. Handelsbanken Bærekraftig Energi har et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen All informasjon om Handelsbanken Norden: Beholdning, utvikling, risiko og rangering. Sammenlign over 600 fond hos Nordnet. Bli kunde og handle i dag

Aktivfond Handelsbanken

All informasjon om Handelsbanken Bærekraftig Energi: Beholdning, utvikling, risiko og rangering. Sammenlign over 600 fond hos Nordnet. Bli kunde og handle i dag Handelsbanken does not assume liability for any errors in the information. Full information brochures with the Fund rules, fact sheets, and current price development is under each Fund in Fund price list. Residents in other countries than Sweden. Products and services in these web pages may not be available for residents of certain countries Handelsbanken er en personlig bank som gir deg de rådene og løsningene som er best for deg. Derfor har Handelsbankens rådgivere verken bonus, budsjetter eller salgsmål, men kun et mål om å gjøre deg til Norges mest fornøyde bankkunde Tre av de ti mest kjøpte fondene i september var grønne fond. Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi er to av disse fondene, som begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft All informasjon om Handelsbanken Høyrente (A1 NOK): Beholdning, utvikling, risiko og rangering. Sammenlign over 600 fond hos Nordnet. Bli kunde og handle i dag

All informasjon om Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK): Beholdning, utvikling, risiko og rangering. Sammenlign over 600 fond hos Nordnet. Bli kunde og handle i dag Finn de beste fondene blant vårt utvalg av ca. 600 fond. Benytt Nordnets toppliste for å finne fondene med god historisk utvikling Fond Avkastning hittil i år; DNB Navigator A - 40,52 prosent: DNB Navigator C - 40,31 prosent: DNB Navigator N - 40,28 prosent: Nordea Latin Amerika - 31,57 prosent: Aviva Investors-UK Listed Equ High Alpha - 30,18 prosent: Handelsbanken Latin Amerika - 29,62 prosent: Handelsbanken Brasilien (A1 NOK) - 27,25 prosent: Fidelity Fds - Latin Amer.

Handelsbanken Norge (A1 NOK)SE0009696750 - Beste fond

 1. Har bedriften et likviditetsoverskudd? Vi anbefaler at dere tar kontakt slik at vi sammen kan gå igjennom ulike plasseringsalternativer
 2. Fondskurser for Handelsbanken Kina A1 NOK i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer
 3. Fondskurser for Handelsbanken Bærekraftig Energi i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer
 4. Kjøp fond. Se siste kurser. Fondet investerer i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika. Fondet kan også investere i selskaper fra andre land med vesentlig virksomhet i regionene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mo
 5. Kjøp Handelsbanken fond til aksjesparekonto fra SKAGEN Fondene. Se siste avkastning, kurs, risiko, tips og mer. Vi har over 80 ulike leverandører å velge mellom
 6. dre enn 100 millioner kroner kan ikke akkurat kalles en braksuksess. Vi har identifisert 10 gamle fond med veldig lav forvaltningskapital

Svanemerket fond best i Norge hittil i år: - Gode fond gir både god avkastning og er bra for klimaet Det svanemerkede aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har gjort det best av alle norske fond hittil i år Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi Kjøp fond. Se siste kurser. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og har som mål å oppnå en god avkastning på lang sikt. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller enytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direk Handelsbankens sustainability report 2019 (pdf 3.1 MB) Handelsbanken Fonder sustainability and corporate governance report 2019 (pdf 7.4 MB) Handelsbanken Asset Management climate report (pdf) Handelsbanken Liv - Climate Report 2019 (pdf 1.1 MB) Excluded companies (pdf) Carbon footprint in our funds (pdf) Handelsbanken Fonder voting summary.

Kjøp fond. Se siste kurser. Investeringer i fondet er knyttet til forskjellige aksjefond og andre aksjerelaterte finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velge Norske Fondskurser, faktaark, investeringsanalyse, råd og porteføljeverktøy for norske fond og pensjonsfon Vektlegge lave gebyr eller historisk prestasjon? Indeksfond har betydelig lavere gebyrer enn vanlig fond. Forbrukerrådets analyse viser at vanlige aksjefond derfor taper mot indeksfond i fondsklassene «Globale», «Europeiske» og «Nordiske», men ikke for «Norske» Kjøp fond. Se siste kurser. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondet plasserer i aksjer i hovedsak utstedt av selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige

Kraks Fonds Byforskning – Fotograf Torben Nielsen

Bærekraft Handelsbanken

Et fond som begrenser seg til bare ett land, som norske fond, er såkalt smale fond. Også bankene er enige i dette resonnementet, viser rapporten. Sagt på en annen måte: Globale fond har om lag samme forventede avkastning som et norsk fond, men til lavere risiko Fond; Beste aksjefond. Det er en tilnærmet umulig oppgave å spå hva som vil være de beste aksjefond i fremtiden. Det vi hos Aksjefond.no derimot kan gjøre, er å anbefale aksjefond som vi vet forvaltes av dyktige forvaltere med god track-record. Ta en titt på våre anbefalte fond under

Handelsbanken Norden - Sammenlign og kjøp fond - Nordne

De seneste 12 månedene har Dahls fond, Handelsbanken Norge, levert drøye 26 prosent avkastning på sin forvaltningskapital på rundt tre milliarder kroner. Oslo Børs' hovedindeks har i samme periode kun levert noen få prosent. - Det er to ting du kan gjøre riktig som fondsforvalter:. Et av de vanligste spørsmålene jeg får er hvilke indeksfond jeg anbefaler. Dette er alle indeksfond du kan velge mellom, hvilke indeksfond som er mine favoritter og hvilke indeksfond du bør unngå OBS - Nettofond. Fra 1.9.20 fjerner vi nettofond fra oversiktene når de er merket i dataene vi mottar fra Oslo Børs. Dette fordi du må regne med å betale plattformavgift i tillegg til gebyrene vi viser her

Fond som svinger lite i verdi har lav risiko, men også mindre mulighet for høy avkastning. Pengemarkedsfond og andre rentefond har normalt lav risiko. Vi rangerer våre fonds risiko på en skala fra 1-7. 1 er lavest risiko og 7 er høyest risiko Här hittar du all nödvändig information om Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i Här hittar du all nödvändig information om Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i Et globalt fond har gjerne lavere risiko og noe lavere forventet avkastning enn for eksempel et fond som investerer i norske aksjer. Det betyr at du risikerer å tape mer i perioder på å velge et norsk fond, men du vil på sikt premieres med høyere avkastning, hvert fall i teorien

Handelsbanken Bærekraftig Energi - Sammenlign og kjøp fond

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen. De beste fondene hadde en avkastning som lå langt over avkastningen på referanseindeksen. DNB SMB A hadde den høyeste avkastningen av alle norske fond i 2019. Dette er et fond som har SMB indeksen som referanseindeksen Våre fond. Vi deler fondene inn i andelsklasser. Det som skiller andelsklassene er forvaltningsgodtgjørelse og minimumsinnskudd. Aksjefond. Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år Dette har vært de globale aksjefondene med best årsavkastning hvert av de siste 10 årene. Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året HANDELSBANKEN FUNDS Société d'Investissement à Capital Variable Registered office: 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 22 175 Board of Directors Chairman Pär Sjögemark, Head of HMH International, Handelsbanken Fonder Ab, Sweden Director

Mutual funds Handelsbanken

HANDELSBANKEN FUNDS (the Fund) is registered under part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment, as amended (the Law). The Fund qualifies as an Undertaking for Collective Investment in Transferabl Handelsbanken: 450: 17.400: Landkreditt: 100: 27.000: Odin: 0: 30.000: 1) Tall fra fjoråret. Beregningen av gebyr i fondene: 200.000 kr stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes tre fond til konkurrerende leverandør. Aksjer på aksjesparekonto. Finansportalens undersøkelse har. Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. Fond gir deg mulighet for god avkastning. Det er enkelt å starte sparing på dnb.no og i Spar Kalkulatoren beregner hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Både i dagens pengeverdi, og i løpende kroner. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond

BREEPARK Mountainbike route 68 km (Tilburg) - Verbeeten

Privat Handelsbanken

Handelsbanken: Lav risiko, god avkastning Handelsbanken er den nordiske storbanken som har dårligst aksjekursutvikling hittil i 2020. Nedgangen på 14 prosent er mer enn det dobbelte av de andre store nordiske bankene. Men gitt Handelsbankens risikoprofil mener vi dette er uberettiget På denne siden finner du en gjennomgang med spørsmål og svar som vi ikke rakk å svare på under direktesendingen «Spørsmål og svar om Aksjesparekonto, aksjer og fond» 23. mai 2019 Aktive fond eller indeksfond; Hvor mange fond skal du ha; Hvilke fond skal du velge; Les mer om sammensetting av aksjefondsporteføljer. Skatt på aksjefond. Gevinster og utbytte fra aksjefond inngår i den alminnelige inntekten Skatten er 22 prosent i 2020, men først skal grunnlaget for beregning av skatt oppjusteres med en faktor på 1,44 Handelsbanken, Stockholm - Julie Elizabeth Anne Krentz, Head of Investment Funds, Svenska Handelsbanken AB, Luxembourg Branch Investment Manager Handelsbanken Fonder AB, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Sweden Custodian Svenska Handelsbanken S.A., 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembour Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Översikt Historik Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på

Sparing i fond er et smart valg når du skal spare langsiktig og har vist seg å være mer lønnsomt enn tradisjonell banksparing. Fondsparing passer for alle HANDELSBANKEN FUNDS Société d'Investissement à Capital Variable Registered office: 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 22 175 Board of Directors Chairman Christian Dahl, Head of HCA International, Svenska Handelsbanken, Norway Director

Pourquoi les banques suédoises sont jugées plus solides

Här hittar du all nödvändig information om Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i Handelsbanken's funds. Customised solutions. We can also provide you with a customised solution. Your advisor is a specialist at analysing needs and will ensure that you receive the overall solution and private banking services which are best suited to you, your family and your company Alt du trenger å vite om sparing i fond. Vi har fondspakker som passer for alle. Få hjelp til komme igang, eller kjøp fondene du vil ha nå Handelsbanken - boligforsikring, banktjenester, billån, bilforsikring, efaktura, betalingstjenester, fond, betalingsformidling, innskudd, boliglån, avtalegiro, lån.

Pressemelding 21. oktober 2020. Handelsbanken i Norge styrker resultatet kraftig i tredje kvartal med økt rentenetto og lavere tap. - Tredje kvartal ble nær et normalkvartal tross korona-usikkerhet, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken. Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende verdipapirer som for eksempel obligasjoner og statsobligasjoner. Det betyr at fondet låner bort penger og mottar renteinntekter. Rentefond har normalt lavere risiko og avkastning enn aksjefond Spare i fond til barn i foreldrenes navn Fordeler. Foreldrene kan fritt disponere de oppsparte midlene. Ved å spare i fond i foreldrenes navn begrenses ikke muligheten til studiestøtte. Ulemper. Ved foreldrenes samlivsbrudd eller død inngår midlene i boet. Som giver må du selge og skatte av gevinst den dagen barnet skal overta sparingen Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dette kommer deg som kunde til gode ved at forvaltningshonoraret blir vesentlig lavere. Våre indeksfond. Våre indeksfond følger utviklingen i markedet de investerer i, indeksfond følger dermed indeksen sin i opp- og nedgangstider Handelsbanken har en jevn vekst innen boliglån, og var tidlig ute med å sette ned rentenivået da koronakrisen startet. I fjor vår gikk Juristforbundet ut av Akademiker-avtalen i Danske Bank, og landet med 20.000 potensielle kunder i Handelsbanken. Disse får i dag ned mot 1,4 prosent flytende rente på boliglånet

Grønne fond med kanonavkastning Finansavise

På Tjuvholmen blåser det nå stivt utenfor Handelsbankens kontorer, men ikke på grunn av været. I en periode på 15 måneder er Handelsbanken Norges fond med samme navn blitt forvaltet på en måte som har redusert kundenes mulighet for oppside kraftig, samtidig som det har tatt seg høyest mulige forvaltningsgebyrer Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK) Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond

Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) - Sammenlign og kjøp fond

Forvalter: - Jeg kan ikke kjøpe Equinor-aksjer selv om jeg ville Per Andersson forvalter 18 milliarder i Handelsbankens Norden-fond. Strenge interne ESG-krav gjør at oljeselskaper er svartelistet, noe som også har vært bra for avkastningen Handla fonden Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland. Bli kund gratis på 3 min med BankID Handelsbanken Fonder AB is a mutual fund management company that manages approximately 100 funds. The fund company is a wholly owned subsidiary of Handelsbanken with its own board of directors responsible for the operations

Handelsbanken Funds America Shares The factsheet contains the basic information on Handelsbanken Funds America Shares. For additional information, please refer to the fund's information brochure, fund rules, and the most recent annual report and semi-annual review. These are available a Hobbesland leder Handelsbankens fond Ove Hobbesland er ansatt som ny administrerende direktør i Handelsbanken Fondforvaltning. Under 1 min Publisert: 12.09.05 — 11.17 Oppdatert: 7 år side Handelsbanken er en bank for både privat- og erhvervskunder. Handelsbanken i Danmark er en del af Handelsbanken-koncernen, som har omkring 12.000 medarbejdere, primært på hjemmemarkederne i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. Handelsbanken blev grundlagt i 1871 i Stockholm At Handelsbanken Crawley we are committed to long term relationships with our customers, for mutual benefit. Our customers enjoy direct day-to-day access to a dedicate account manager who understands the local market

Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) - Sammenlign og

Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. For complete information, please visit the company's website

Handelsbanken Høyrente har besøksadresse Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo. Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Handelsbanken Høyrente.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Handelsbanken Høyrente gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og trykk Send. Informasjonen blir tilsendt i løpet av sekunder. Här hittar du all nödvändig information om Handelsbanken Global Tema (Criteria) i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i Handelsbankens hållbarhetsredovisning (pdf 3,1 MB) Kapitalförvaltningens klimatrapport 2019 (på engelska) Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation. Ansvarsbegränsning I tävlingen Årets hållbara fondprestation av Länsförsäkringar vann Handelsbankens fond Hållbar Energi vann första pris i kategorin hållbar förvaltningsstrategi. Det var första gången som tävlingen anordnades och den riktar sig till de fondbolag och fonder som Länsförsäkringar erbjuder sina kunder att spara i

Maak je eigen online collectebus

Hitta vår Handelsbanken Funds Global Index Criteria A fonds basinformation live. Visa och analysera 0P0000HVDW fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal investering, börsvärde och kategori Handelsbanken Norge fikk et driftsresultat på 381 millioner kroner i andre kvartal 2020, sammenlignet med 617 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag. Utlån til privatkunder økte med 1,0 prosent i andre kvartal 2020 til 100,8 milliarder kroner og til bedriftskunder økte utlånene med 2,0 prosent i andre kvartal 2020 til 171,4 milliarder kroner

Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke aksjefond du kan spare fast i Handelsbanken is a local relationship bank, based on satisfied customers, financial strength and sustainable values. Each branch operates as a local business, which means they get to know their customers well and understand the local market and community Satsingen gjøres samtidig som man rekrutterer stjerneforvalteren Jonathan Schönbäck fra Handelsbanken Fonder som skal lede det nye fondet. Ser stort potensiale i nordiske småselskaper - Fondet er et Small Cap fond som vil ha hovedfokus på svenske småselskaper, men det vil også være en solid andel selskaper fra øvrige Norden Denne uken ble Finastilsynets avdeling for markedstilsyn forelagt tallmaterialet som tilsier at Handelsbanken Norge har opptrådt som et skapindeksfond, skriver Finansavisen. Et skapindeksfond er passive fond - eller indeksfond, som merkes og prises som aktiv forvaltning. Finanstilsynet kommenterer saken kun på generelt grunnlag

Bruhn & Baastrup A/S, Bankiervirksomhed og

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 11,2 % Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK. 10,3 % Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK. 8,7 % Handelsbanken Ins Kortränt (A2 SEK) 8,4 % Handelsbanken Långränta (A1 SEK) 5,9 % Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK. 5,6 % XACT Nordic High Div Low Vol ETF. 4,2 % Handelsbanken EM Index (A1 SEK) 3,6 %. Handla fonden Handelsbanken Råvarufond A1 SEK hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland. Bli kund gratis på 3 min med BankID

En lille kavalkade over tre brugere af perfin iOptimix koersen - OptimixMaak je eigen online collectebus aan

Skal du spare langsiktig og er villig til å ta risiko, kan sparing i fond være aktuelt. Godskrivelse av renter. Rentene godskrives kontoen din årlig, per 31.12. Du kan alltid sjekke opptjente renter i nettbanken ved å velge Detaljer under kontoen. Bankenes sikringsfond Handelsbanken tilbyr sine kunder ulike sparemetoder. Avhengig av hvor lenge du ønsker å spare penger, og hvor stor risiko du ønsker å ta, kan du blant annet velge å spare via fond, en pensjonskonto, en fondskonto eller en sparekonto Fond: Minste innskudd: Forvaltning: Risiko: Alfred Berg Likviditet: 5 000 000: 0,10: 1: KLP Pengemarked: 3 000: 0,10: 1: Storebrand Likviditet: 5 000 000: 0,10: 1.

 • Eide og eide kommunikasjon i relasjoner 2 utgave.
 • Wikipedia diana.
 • Mietwohnungen salzburg umgebung privat.
 • Hvilken språkfamilie tilhører engelsk.
 • Kabelklemme biltema.
 • Duftpelargonia.
 • Surface pc.
 • Ferrari f50 for sale.
 • Grill catering osnabrück.
 • Louis vuitton clutch neverfull.
 • Griswold movies.
 • Espely hagesenter drøbak.
 • Er vannmelon en frukt.
 • Film om källsortering för barn.
 • Bobbi brown wiki.
 • Tangerende projeksjon.
 • Abraham stamfader.
 • Legoland windsor shuttle bus.
 • Nevø dikt.
 • Ist das leben nicht schön german stream.
 • Pogoda godzinowa.
 • Camping lofoten telt.
 • Stian hole.
 • Vad säger bokföringslagen om arkivering.
 • Jaktklær dame.
 • Randonee lyngen.
 • Limonadier cocktailbar berlin.
 • Hua hin beach.
 • Auditivt lärande.
 • Nlm gjenbruk skien.
 • Willingen wellnesshotels.
 • Trene hver dag styrke.
 • Sivil sykepleier i forsvaret.
 • Midt østen.
 • San fruttuoso.
 • Copyshop paderborn borchener straße.
 • Mest populære navn 1958.
 • Valentino garavani.
 • Cafe restaurant jedermann villach.
 • Speeddaten 18 jaar.
 • Ratskeller bremerhaven.