Home

Undervisningsopplegg digital kompetanse

Digitale undervisningsopplegg Sist oppdatert: 21.08.2020 Her er en samling av FN-sambandets heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser. Disse kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole. Flere av oppleggene kan brukes tverrfaglige, og er tilpasset fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene andre digitale verktøy; Last ned alle opplæringsplanene (pdf) Under finner du eksempler på hvordan man kan bruke opplæringsplanene på kurs for voksne i digital kompetanse. Eksemplene tar for seg mål og innhold i opplæringen, metode, forutsetninger, instruktørens rolle, utstyr og andre rammebetingelser. Eksempler fra nivå 1 (Word

Digitale undervisningsopplegg - F

Digitale ferdigheter - Kompetanse Norg

Du bestemmer er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for barn og unge mellom 9 og 18 år. Under er en oversikt over utvalgte kompetansemål dere kan jobbe mot, ved å bruke Du bestemmer Innledning Dette blogginnlegget består av to deler. Den første delen er planlegging av en introduksjonsvideo som ressurs i et læringsopplegg, på bakgrunn av en storyboard. Videoen er laget i faget IKT, og er ment for 3.trinn. Jeg vil prøve å reflektere rundt nyttigheten av å planlegge på denne måten, og hva det har å s Undervisningsopplegg med veilednings- og støttemateriell innenfor utvalgte flerfaglige hovedtemaer. Fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen . Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø Ha et faglig mål og et mål i sosial kompetanse i alle undervisningsøkter. Ha fokus på de gode eksemplene: Denne konflikten ute i friminuttet løste du på en veldig god måte. Kan du fortelle oss hva du gjorde? La elever som slåss få snakke med hverandre. En elev om gangen forteller sin versjon av hva som skjedde. La elevene få se sin rolle Årstrinn: 4.trinn Kompetansemål etter 4.årstrinn: Eleven skal kunne:. lytte etter, gjenfortelle () muntlige tekster; variere stemmebruk () i framføring av tekster () skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktø

en generell digital kompetanse Naturfagsenteret arbeider for å utvikle undervisningsopplegg og ideer til praktisk bruk av IKT i den daglige undervisningen i naturfag, slik at lærere får den nødvendige hjelpen til å realisere kom Det er altså digitale ferdigheter, og ikke digital kompetanse som ligger som grunnleggende i læreplanen. Ferdighetene kategoriseres under; bruke og forstå, finne og behandle, produsere og bearbeide, kommunisere og samhandle og utøve digital dømmekraft. Dette er ferdigheter som elevene må ha for å tilegne seg kunnskap og kompetanse Spennende og motiverende metodehefte for lærere. Heftet besvarer spørsmål som: Hva er digital kompetanse? Hvordan erverve seg digital kompetanse? Hva er digitale verktøy? Hvordan kan digitale verktøy integreres i undervisningen? Hvordan lære elevene kildekritikk? Heftet inneholder tolv konkrete undervisningsopplegg med fokus på bruk av digitale verktøy, knyttet til spesifikk

Tverrfaglig undervisningsopplegg innen historie, geografi og digital kompetanse Av Kerim Vehabovic og Markus Delbekk Oppgaven skal sende elevene ut på jakt i en storby og se hvordan historiske fenomener preger dens nåtid Digital kompetanse og digitale ferdigheter Støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole. Forsidetest. Barnehage. Digital praksis Kompetansepakker . Skole. Elevenes digitale ferdigheter Kompetansepakker . Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Osl «Del gleder - digital kompetanse i barnehagen» - Boka har fokus på hvordan digital teknologi og digitale medier kan brukes som en integrert del av det pedagogiske arbeidet sammen med barna? «Hvorfor har vi blå striper på armen?» - Boka har fokus på tema- og prosjektarbeid som metode i det pedagogiske arbeidet sammen med barna

Digital kompetanse i barnehage og skole - Udi

 1. Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte
 2. Digital-Kompetanse bygger din merkevare for fremtiden og hjelper deg med å fortelle din historie. Våre rådgivere vil kunne bistå med strategisk rådgivning
 3. Digitale læremidler i alle fag på alle trinn i Grunnskolen Her får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene, Våre ansatte er IKT-utdannende fagfolk med sosial kompetanse og pedagogisk teft
 4. Her finner du et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet vold i nære relasjoner i Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene skal avlegge på et språk de forstår Fra 2020 arrangerer Drammen voksenopplæring kurs på oppdrag fra Kompetanse Norge
 5. ar 2014) traff meg veldig godt. På

Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å ta i bruk de offentlige digitale tjenester og for å forhindre digital utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse. Foto: Feber Design. Publisert: 28.09.2018 Digitale læremidler i alle fag på alle trinn i Grunnskolen. En ny type digitale læremidler til fagfornyelsen. Det blir presentert undervisningsopplegg med smakebiter av innhold og aktiviteter som legger opp til at elevene blir aktive, samarbeidende, engasjerte og reflekterende

Didiktikk (Digital kompetanse i praktisk undervisning

Grunnleggende digital kompetanse og forståelse dreier seg om å forstå tiden vi lever i. Elever med digital kompetanse produserer, kommuniserer, bearbeider, Alle barn har rett til verktøy som sikrer et undervisningsopplegg tilpasset barns nivå og måte å lære på. 3 I prosjektet beskriver de hva digital kompetanse består av. Det er ikke bare tekniske ferdigheter, men også pedagogikk, etikk og holdninger. - Personvern, kildekritikk, opphavsrett på innholdet som deles, digital mobbing og trakassering, alt dette inngår i kjørereglene vi kaller digital dømmekraft, sier Gudmundsdottir Vi har relevant erfaring fra næringslivet og vet hva som skal til for at din bedrift lykkes. Summen av vår kompetanse vil hjelpe bedrifter til å bli synlige i det digitale landskapet, bygge en solid merkevare og finne de rette kundene for din virksomhet

SKOLE6302 Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen skal kvalifisere studenten til å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier i didaktisk kontekst. Det faglige innholdet består av verkstedarbeid med ulike medie- og teknologiske innganger til undervisning, samt teori om og diskusjon av hva det vil si å være barn/ungdom i en digital samtid Fra digital kompetanse til praktisk undervisning springer ut av behovet for en lærebok som kombinerer ferdigheter i bruk av digitale verktøy med LES MER didaktisk integrering av digitale verktøy med konkrete ideer til undervisningsopplegg, øvinger og refleksjonsoppgaver. Boka er organisert i tre hoveddeler: - Pedagogisk bruk av.

Laring i teknologirike omgivelser

Pris: 394,-. heftet, 2017. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Didiktikk; fra digital kompetanse til praktisk undervisning av Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Giæver, Monica Johannesen, Leikny Øgrim (ISBN 9788245022223) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Blog. Sept. 17, 2020. Sales trends: 10 ways to prepare for the future of sales; Sept. 16, 2020. Back to school tips for parents supporting home learner

Digital kompetanse. Den digitale kompetansen dreier seg ikke bare om å ha hørt om noe, men å mestre det. Mens de digitale innvandrerne, som for eksempel mange av lærerne, er vokst opp i tekstsamfunnet, vokser elevene opp i bildesamfunnet. De «leser» sider på nettet forskjellig fra måten de digitale innvandrerne leser skjermtekster på Men foreløpig inkluderer vi ordet «digital». Profesjonsfaglig tydeliggjør at det er forskjell på å ha profesjonsfaglig digital kompetanse og det å «bare» ha digital kompetanse som privatperson. At det er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, understreker at PFDK er ulikt i ulike profesjoner I dette innlegget kommer jeg til å beskrive et av mine undervisningsopplegg fra praksis. Mine tanker om praksis er at det er en fin arena for å prøve undervisningsopplegg med varierte hjelpemidler. I beskrivelsen av det følgende undervisningsopplegget ville jeg ha fokus på digital kompetanse i samfunnsfag ved å prøve ut ulike sider jeg ha

Kompetansemål Du Bestemme

 1. Løft elevenes digitale ferdigheter med IKT-plan. Her finner du støtte til å jobbe med elevenes digitale ferdigheter. Ta utgangspunkt i ulike deler av læreplanverket; tekster fra Om faget og kompetansemål i fag, og bruk IKT-plan til å jobbe med elevenes digitale ferdighete
 2. Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Digital kompetanse er imidlertid ikke et eget skolefag, men en tverrfaglig kompetanse som skal inngå i alle fag
 3. gen til hvordan vi må.
 4. Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse. Emne 2, vår: I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk. En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene
 5. Digital kompetanse er med på å heve ungdomsbedriften på mange måter. Ungdomsbedrift som arbeidsmetode stiller store krav til både lærer og elever innen digital kompentase. Arbeidet med kommunikasjon og markedsføring i og for bedriften gir dem som har lyst mulighet til å utforske og utvikle sin digitale kompetanse
 6. Undervisningsopplegg. På de ulike trinninngangene nedenfor finner du undervisningsopplegg der elevene øver på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring. 1.-2. trinn. 3.-4. trinn

Digitalt undervisningsopplegg om Verdensrommet og planetene Digital vurdering Min vei til bedre IKT-kompetanse! Archives. June 2017; April 2017; January 2017; Follow IKT i læring - Linn Kristiansen on WordPress.co Informasjonskunnskap ofte kalt digital kompetanse er sentralt for å lykkes i dagens samfunn, og innebærer ferdigheten i å søke, organisere og prosessere informasjon fra ulike medier. Den siste underkategorien fagovergripende kompetanse belyser viktigheten av at elever lærer å anvende kunnskap på tvers av fagene Introduksjon. Digital dannelse kan beskrives som en overordnet kulturell kompetanse med vekt på å utvikle elevenes identitet, evne til refleksjon og forståelse av seg selv og andre i en digital kontekst (Erstad 2007; Erstad et al. 2016; Søby 2003)

Storyboard og undervisningsopplegg Digital kompetanse i

Digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT. IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag. Her finner du et undervisningsopplegg om blant annet personvern og digital dømmekraft Nå er det mindre skepsis til bruken av digitale verktøy blant de ansatte, det er mer fokus på digital dømmekraft både i barnehagen og hjemme. I 2017 ble Rammeplan for barnehager endret, og bruken av digitale verktøy fikk en sterkere plass enn tidligere. Tydelige funn på manglende kompetanse hos ansatte i barnehagene kom frem

Moava.org : Undervisningsopplegg

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill. Vi har valgt å definere kompetanse til å inneholde følgende komponenter: Kunnskap - å vite ; Forståelse - å skjønn Informasjons- kompetanse.no Nettstedet inneholder ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempler på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag og lenker til aktuelle ressurser. Fra Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder i samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Lese og skrive med IKT hjelpemidle Digital kompetanse er nødvendig hos dagens ledere. Her er seks minimumskrav, foreslår professor Linda Lai. KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse. Med jevne mellomrom kan vi lese at ledere og styremedlemmer flest ikke har nok digital kompetanse. De blir bremser fremfor pådrivere til god utnyttelse av moderne teknologi

Sosiale ferdigheter - last ned gratis undervisningsopplegg

 1. Norge trenger digital kompetanse - En mastergrad i pedagogikk, studieretning «Kommunikasjon, design og læring (KDL Her handler det for eksempel om utvikling av nye digitale undervisningsopplegg. - Vi er ikke i tvil om at den varierte undervisningen på KDL er med på å motivere studentene våre, sier han
 2. st skoleledere og skoleeiere med et over gjennomsnittet engasjement ovenfor temaet
 3. Vi i Smart Kompetanse har over 10 års erfaring med utdanning av AART-trenere i hele landet men vi lærer fortsatt nye ting hver eneste gang vi er så heldige å få lov til å holde et AART-kurs. Denne artikkelen er skrevet av Morten Sigurdsen (tlf.+47 924 84 757) og Thomas Zandstra Helmsgård (+47 932 58 244)
 4. Digital test; Siden kurset skal gi praktisk kompetanse er ikke alltid digitale tester tilstrekkelige. Jeg har benyttet diverse verktøy, men disse verktøyene har ofte begrensninger som gjør at de ikke er så godt egnet. Min erfaring er at det er to hovedutfordringer
 5. st skoleledere og skoleeiere med et over gjennomsnittet engasjement
 6. Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, Undervisningsopplegg for grunnskolen i temaene familiemangfold, kjønnsnormer, kjønns- og seksualitetsmangfold: Trykk på bildet for å laste ned heftet med undervisningsopplegg
 7. NB! Opplegget er en del av samlepakken for SOSIALT ARBEID! Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe eleven

Undervisningsopplegg - Min digitale verde

Arbeidet med sosial kompetanse er etter min mening like viktig som det faglige arbeidet vi gjør i skolen - ja, av og til faktisk viktigere! Å arbeide med sosial kompetanse.kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. [ Det var en kronikk som begynte med å fastslå digital kompetanse som en av fem basisferdigheter i Kunnskapsløftet. Slike begynnelser varsler som regel dårlig, ofte vil de som da skriver fortsettelsen, faktisk mene at det som kalles digital kompetanse, hva det enn måtte være, faktisk er like viktig som å skrive, lese og regne LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE Samfunnsfag og Naturfag 8.-10. trinn. Tilgang til 75 redigerbare og tverrfaglige undervisningsopplegg med lærerveiledning; Fokus på de sentrale overordnete begrepene, tverrfaglige temaer, kjerneelementer og kompetansemål; Feide-pålogging, både for lærer og eleve Undervisningsopplegg for å øke barns sosiale kompetanse PALS‐konferansen 2009 -Jan‐Erik Ruud prososial ‐senter for sosial og emosjonell læring. •Historikk •Mål • Hvorfor Steg for steg • Om oppbygging og bruk • Erfaringer prososial ‐senter for sosial og emosjonell læring Historikk (1

Begrepet digital kompetanse har vært på den nasjonale utdanningsagendaen gjennom flere år. Men selv om oppmerksomheten omkring digital kompetanse er stor både blant lærere, skoleledere, politikkutformere og forskere, har det imidlertid vært overraskende lite fokus på vurdering av digital kompetanse Teknologien er blitt en del av hverdagen for ansatte i skolesektoren.I forbindelse med de nye læreplanene som innføres gjennom Fagfornyelsen høsten 2020, tilbyr UiA emnet Profesjonsfaglig digital kompetanse for personer som ønsker å utvikle sin digitale undervisningskompetanse.Dette etterutdanningsemnet skal gi innsikt i hvordan teknologi kan brukes til planlegging og gjennomføring av. blir bevisstgjort betydningen av elevenes og egen digital kompetanse og digital dannelse Forkunnskarav Krever opptak gjennom etter- og videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet, Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse eller i henhold til studiets opptakskrav Med profesjonsfaglig digital kompetanse mener vi didaktisk bruk av IKT i undervisning og vurdering. I praksis innebærer det å kunne bruke IKT for å forberede undervisningsopplegg, pedagogisk bruk av IKT i egen undervisning, i eget administrativt arbeid og i evaluering og forskning

Digital kompetanse og naturfag - Naturfagsentere

Deepfakes - et undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse. Det Kwan gjør krever en del teknisk kompetanse, Reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast Digital kompetanse er derfor nødvendig for å forstå hvordan adaptive læringsverktøy, stordata og kunstig intelligens påvirker undervisningen, læringen og forskningen i høyere utdanning. Selv om adaptive læringsverktøy foreløpig er i sin spede begynnelse i høyere utdanning her til lands i dag,.

Tilpasset opplæring vurdering

Digital skol

DIGIHJELPEN - ET KOMMUNALT VEILEDNINGSTILBUD I GRUNNLEGGENDE DIGITAL KOMPETANSE 7 2 Bakgrunn God digital kompetanse og deltakelse blant innbyggerne er viktig Norge er et av de fremste landene i verden når det gjelder tilgang på IKT -utstyr og bruk av digitale tjenester barnehage-digital-kompetanse-barnevakten. Publisert 08.10.2018 | Av Sjur Jansen. Bestill foredrag. Barnevakten har tilbud til skole, barnehage Confident Me er et undervisningsopplegg for 6., 7., 8. og 9. trinn. En time gratis per skole som er medlem av Barnevakten, kun i november 2020. Les mer. Kontakt oss. Postadresse: Barnevakten. Digital kompe... Digital kompetanse. Hører til Internett som kilde til kunnskap. Digital kompetanse er en basisferdighet i Kunnskapsløftet. Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskaurv. Dette arbeidet er lisensiert under Veiledningsmateriell og undervisningsopplegg

Digital kompetanse i grunnskolen av Malin Saabye (Heftet

Digital kompetanse i grunnskolen Norli

Tverrfaglig undervisningsopplegg innen historie, geografi

«Digital kompetanse»: tidenes bløff. Sosiale medier er som heldagsjobb, alkohol og sex: Det er mye bra å si om det, men det er ikke noe for barn Våre digitale kurs er utviklet sammen med noen av de fremste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia. Du finner korte minikurs på 5 minutter og grunnleggende innføringer på opp til 60 minutter på tematikker som teknologi, innovasjon, ledelse med mer

iktplan.n

Slik gir du barnet sosiale ferdigheter Vær lyttende, tilgjengelig, anerkjenn og sett ord på følelser. Barnehagen kan forsterke barnets vansker, dersom personalet ikke har den rette holdningen, eller nødvendig kompetanse Samarbeid og erfaringsutveksling med andre lærere er altså viktig for å fremme elevenes digitale kompetanse i norskfaget. Jeg ønsker nå å se nærmere på konkrete undervisningsopplegg med utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og samfunnsfag, jeg ønsker dermed å vise til et tverrfaglig opplegg Invitasjon til seminar: Fremtidens behov for digital kompetanse Artikkel | Sist oppdatert: 22.08.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvordan kan vi legge best mulig til rette for at arbeidslivet får dekket sitt behov for digital kompetanse og hvilke typer kompetanse er det vi snakker om

Digitale ressurser Under kan du finne en samling av digitale ressurser. Fjernundervisning Digitale ressurser Programmering Kroppsøving Andre ressurser Fagfornyelsen Fjernundervisning Digitale ressurser Programmering Kroppsøving Andre ressurser Fagfornyelsen Fjernundervisning Teams og fjernlæring Fag-/temaøkter Modell for ukeplan Teams og fjernlæring Diverse ressurser som kan hjelpe deg i. tilstandsrapporten Fagansatte melder om store mangler i digital kompetanse Fagansatte ved universiteter og høgskoler har drevet med heldigital undervisning i to måneder, og skal kanskje fortsette med det resten av året, men halvparten har rapportert at de har store opplæringsbehov Jeg hadde en fantastisk opplevelse på 5 trinn. Til den ukentlige timen i sosial kompetanse ba jeg alle elevene og ta med en liten ting som betydde mye for de og som de var spesielt glad i. Spenningen var stor, og de viste lite hvorfor og hva vi skulle gjøre i denne timen. På ukeplanen sto det T Smart Kompetanse har bidratt til utviklingen av Fuelbox UNGDOM, et samtalekonsept som har hatt stor suksess! FuelBox - UNGDOM inneholder åpne spørsmål som på en spennende og underholdende måte skaper gode samtaler. Bestill fuelbox ungdom (799.-) Noen av våre samarbeidspartnere Deltakerne på videreutdanningskurset skal være aktive og bruke digitale verktøy til å lage undervisningsopplegg. - Lærere må se en merverdi av å bruke nye verktøy og kurset må ha fokus på praksisfeltet. Deltakerne skal derfor planlegge og gjennomføre en undervisningsøkt, og gjennom dette bygge egen digital kompetanse, sier Andersen

Undervisningsopplegg for grunnskolen innenfor temaene familiemangfold, kjønnsnormer, kjønns- og seksualitetsmangfold. Trykk på bildet for å laste ned heftet med undervisningsopplegg. Aktuell lesning. Samlet tall og statistikk for forskning knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsskarakteristik Baklengs planlegging, Digital kompetanse, Engelsk fordypning, Praktisk engelsk I vår gjennomførte jeg et opplegg i engelsk fordypning som ble en stor suksess. Læringsutbyttet som elevene skulle oppnå var å kunne klare ta utgangspunkt i tekster som gjenspeilet kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerte egne lokalsamfunn

I tillegg må digital kompetanse være bærende i alle profesjonsutdanninger for å sikre at morgendagens arbeidstakere kan anvende og ta i bruk teknologi for å arbeide smartere. Artikler. Post korona kan bli post-urbanisering. Digitalisering, pandemi og dyre levevilkår åpner opp for en annen måte å leve våre liv på IKT og skole - Digital kompetanse - en grunnleggende ferdighet - Stange kommune Hedmark Revisjon IKS - endelig rapport 31. januar 2011 Side 6 Læreren er viktig for at eleven skal tilegne seg digital kompetanse (og annen kompetanse). Det er viktig at den enkelte lærer får mulighet til selv å opparbeide seg god digital Oppdatert 30. juli 2020 [Innlegget inneholder reklame] Del gleder - digital kompetanse i barnehagen handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, e Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7 Energibruk i enebolig. Undervisningsopplegg «I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger,. Innlegg om digital kompetanse skrevet av serathi. I Læreplanen for Kunnskapsløftet 2006 er hvert fag - fra 1.klasse til videregående - beskrevet med fem grunnleggende ferdigheter. Å kunne bruke digitale verktøy er en av disse ferdighetene - ikke digital kompetanse ():Kompetanse omfatter både evnen til å motta og forstå og evnen til å uttrykke seg og produsere

Didiktikk, d-bok (Digital kompetanse i praktiskMappeoppgåve 5 – DIGITAL KOMPETANSEFriskis&Svettis Kristiansand - Kristiansand Sør, VestDel undervisningsopplegget ditt og vinn tur til Science on

Samarbeid om digital kompetanse Avslutningskonferanse 21. november 2019 i Oslo Sted: Clarion Hotel Bjørvika. Tid: 10:00 - 15:00. Konferansen streames En smartboard ble plantet i klasse 7A seinhøsten 2007. Et minneverdig øyeblikk for en tiåring som knapt hadde erfaring med velfungerende digitale verktøy på skolen. De to stasjonære pc'ene som sto i klasserommet fra før bar sterke preg av lite bruk, ettersom hverken skjermer eller maskin var tilkoblet strøm I forbindelse med åpningen av skaperverkstedet LeikeGrinda på Grinde skule, laget jeg et undervisningsopplegg som bruker Lego WeDo som grunnlag. Vi brukte opplegget på 3.trinn, men det fungerer også på 4.tinn. Elevene arbeider sammen i par. Kunnskapsmål naturfag etter 4.trinn utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker. 5 Sosial kompetanse - å omgås andre Dette kapittelet dekker følgende læreplanmål: Du skal kunne drøfte tiltak som kan bidra til å utvikle den sosiale kompetansen hos barn og unge

 • Beste taxfree kjøp 2018.
 • Hästen säng prislista.
 • Bird phoenix.
 • Wohnungen in erkelenz provisionsfrei.
 • Hvorfor går jorden rundt solen og ikke omvendt.
 • Norvina stavanger.
 • Himalaya pflanzenwelt.
 • Lego technic kranbil 42009.
 • V76 resultater.
 • Kabelklemme biltema.
 • List of playstation 4 pro enhanced games.
 • Simulering definisjon.
 • Jupiter io mythologie.
 • Bobbi brown wiki.
 • Bird phoenix.
 • Nyfødt sutter på finger.
 • Sinatras bremen preise.
 • Jivamukti sandnes.
 • Mtb oslo.
 • Ronny bratli.
 • The hound actor.
 • Lys våken lyrics.
 • Strekkfisk benkeplate.
 • Youtube felix von der laden.
 • Justin theroux mute.
 • Einwohnermeldeamt mönchengladbach rheydt.
 • About walmart.
 • Korkvegg.
 • Rom games download.
 • Halveringstid technetium 99.
 • Agatha christie death.
 • Ordnungsamt krefeld parken.
 • Hvor meget elsker du din kæreste test.
 • Tanzschule fiedler schweinfurt.
 • Wohnung kaufen dortmund oespel.
 • Konstitusjonelle vansker.
 • Legehjelp i utlandet.
 • Fake shops erkennen.
 • Kork julekonsert 2017.
 • Amy poehler filmer og tv programmer.
 • Slang 2016 norge.