Home

Punktum etter anførselstegn

Anførselstegn - Språkråde

Mange, spesielt norsklærere, leter forgjeves på Språkrådets nettsider etter informasjon om bruk av anførselstegn (bokmål), hermeteikn (nynorsk) eller sitattegn.. For en tid siden ble det vedtatt nye regler for rekkefølgen av tegn ved anførselstegn Slik skriver du anførselstegn (sitattegn, gåseøyne, hermetegn) Så å si enerådende i norsk typografi er bruken av « og » som anførselstegn (også kalt hermetegn og sitattegn), og de tegnene bør du også lære deg å bruke - om du ikke alt gjør det Punktum før eller etter anførselstegn? Av Nevian, Desember 1, 2014 i Språk og navn. Anbefalte innlegg. Nevian 2 714 5 350 Nevian. Fast inventar; Medlem; 2 714 5 350 Kjønn: Mann · #1. Skrevet Desember 1, 2014 Jeg skal skrive en setning, og skal avslutte denne med å sitere en utsagn som jeg da skriver i anførselstegn punktum i bibliografien. Punktum og komma skal stå etter det siste anførselstegnet i norsk rettskriving. Hvis tittelen ender med et utropstegn eller et spørsmålstegn, skal det ikke være punktum eller komma. Bruk alltid kolon for å skille hovedtittel fra undertittel (også om det gjøres noe annet i kilden). Når det gjelder bøker, sette

anførselstegn « ») (‹ › Forkortelser som inneholder flere ord skriver en som regel uten mellomrom, med eller uten punktum etter forkortelsen: Telefon, e-post, brev osv er alle nyttige former for kommunikasjon. Telefon, e-post, brev osv. er alle nyttige former for kommunikasjon Det finnes i utgangspunktet to måter å vise direkte tale på i en tekst: Anførselstegn Tankesstrek Anførselstegn ved direkte tale Anførselstegn kalles også for hermetegn, ev. gåsetegn, gåseøyne eller lignende. Nedenfor ser du eksempler som viser hvordan du skal vis Anførselstegn eller sitattegn (kalles også gåseøyne) er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte.. Utseendet på tegnene varierer, og hvilken form som er den vanligste i trykt skrift er forskjellig fra land til land skal være punktum etter siste parentes (jamfør eksempelet ovenfor). Hvis sitatet er lengre enn tre linjer, skrives det i eget avsnitt med innrykk (bruk tabulatoren). Det skal da være uten anførselstegn: Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og me Norsk grammatikk byr på et utall tegn, som skal bidra til å gi setningene og tekstene våre riktig form og innhold. I vår lille serie om godt språk, gir vi deg her en innføring i riktig bruk av anførselstegnet

Anførselstegn (sitattegn, gåseøyne, hermetegn

 1. Vær forsiktig med å sette punktum etter setninger uten subjekt og verbal (ugrammatiske setninger): Dette synet møter vi sjelden nå for tiden. Ikke så for 50 år siden. Dette er ikke «galt språk», men det må ikke være for mye av det i mer nøktern stil. Det skal ikke stå punktum etter forkortelser for mynt-, mål- og vektenheter
 2. Anførselstegn og punktum Anførselstegn eller sitattegn er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte.. Utseendet på tegnene varierer, og hvilken form som er den vanligste i trykt skrift er forskjellig fra land til land Punktum ( .) er et tegn som brukes for å markere slutten på et konstaterende utsagn
 3. Disse skrivereglene, retningslinjene og anbefalingene gjelder for innhold som publiseres på regjeringen.no. Her finner du regler og eksempler, i tillegg til en del avklaringer når det gjelder hvilken form av et ord vi har valgt å bruke der det finnes f..

Form; Utsjånaden på hermeteikna varierer mykje. Tre hovudtypar av doble teikn (med variantar) er vanlege i norsk, sjå punkta nedanfor. Det er ikkje fastsett offisielle reglar som seier kva type hermeteikn ein skal bruke, eller korleis teikna skal sjå ut, meir i detalj Punktum og komma skal stå etter det siste anførselstegnet i norsk rettskriving. Hvis tittelen ender med et utropstegn eller et spørsmålstegn, skal Eventuelle anførselstegn som står inni selve tittelen, må gjøres om til enkle fra doble når tittelen settes i anførselstegn Vi har skrevet om sitatstrek, om komma, og nå skal vi altså «sette punktum» med anførselstegn. Jeg er ikke velsignet med tanter som kaller meg «lyst hode», så her i gården svartner det ikke, men i et forsøk på å forstå dine tanter skal jeg prøve å gjøre som dem

Punktum før eller etter anførselstegn? - Språk og navn

PUNKTUM (LETT) gyldendal.no - Sett inn punktum på rett sted. BBC - Sett inn rett tegn (engelsk side) kaleido1-4.cappelendamm.no - Tegnsetting; KOMMA (LETT) Norsksidene - Komma etter innskutt leddsetning; Norsksidene - Komma etter tiltale, svar, utrop; korrekturavdelingen.no - Kommaregler; sprakradet.no - Kommaregler; norsknettskole.no - Prøve. Punktum sammen med andre tegn Punktum og anførselstegn Når en replikk står i anførselstegn, skal punktumet være innenfor anførselstegnene: Den nye lederen i idrettslaget sa: «Vi må få i.

Har man noe somhelst krav på å se regnskapet til et borettslag man ikke er medlem i? Det er tross alt snakk om hva ma kan forvente seg hvis man vurderer å kjøpe en borettslagsleilighet Korte direkte sitater skal stå i anførselstegn. Punktum kommer etter henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» (Rognaldsen, 2008, s. 205) punktum etter «alvorlig», blir en smaks- og temperamentssak. Likeledes om man vil skille den siste setningen ut med punktum. På skolen lærer man visstnok ennå at man helst ikke skal starte med «Og» etter punktum, og det er en god regel, men en sjelden gang kan den fravikes, nemlig når en kort setning skal fremheves. Vennlig hilsen Tor Gutt anførselstegn; punktum på slutten av adressen; mellomrom før eller etter adressen; stavefeil; Søk i kontaktene dine for å se om mottakeren har en annen e-postadresse; Andre feil «E-posten din merkes som nettsøppel» eller «E-posten ble midlertidig avvist.

At punktum settes etter parentesen der du må avslutte setningen(e) med en kilde, f.eks. at fenomenet oppstår (Hansen, 2017). Harvard-stilen benytter ikke (ibid.). Henvisninger # Eksempel: Forskere som Warwick (1992), Taylor og Smith (1994) og King et al. (1997) finner at Sitater Punktum i slutt av periode skal stå inne i anførselstegn hvis det siterte er en fullstendig og avsluttet periode, men etter anførselstegn hvis det er en ufullstendig del. Jfr. eksemplene ovenfor. - Det samme gjelder ved tekstdeler eller henvisninger i parenteser Som her: Jeg liker ikke fiskekake. Eller: Jeg liker ikke fiskekake Dersom sitatet er på 40 ord eller mer, skal det stå med et innrykk fra den faste margen. Her skal det ikke brukes anførselstegn, det skal stå med enkel linjeavstand, og det skal være en tom linje over og under sitatet. Henvisningen (parentesen) kommer etter sitatets punktum i slike sitat. Indirekte sita

Denne bruken av anførselstegn må bare brukes i nødsfall. Som regel kan du finne et annet dekkende ord som du slipper å sette i anførselstegn.» Hvis «Jeg er dum.» er ei hel setning som siteres, må punktum være innenfor anførselstegnene Første avsnitt etter overskrift er venstrestilt. (ventrejustert); det skal ikke være punktum etter overskrifter. I studentoppgaver er det naturlig å benytte overskrift av 1., 2. og ev. 3. Sitatet settes i anførselstegn og etterfølges av parentes med henvisningen.

Anførselstegn og punktum Rekkefølgen av tegn - Korrekturavdelingen . Det er når punktum og komma brukes, at det oppstår tvil. «Ja, det er så sant som det er sagt», sier jeg. Kommaet utenfor etter nytt vedtak av Språkrådet i 2008. Regelen saboteres i mange utgivelser på norske forlag Anførselstegn brukes for å markere og sitere utdrag fra andre tekster og utenlandske ord i norsk tekst, samt ved uttrykk som ikke følger normen, bryter med skrivestilen eller som brukes på en uvanlig måte (alternativt til kursiv). Ved sitat kan også anførselstegn brukes alternativt til tankestrek

1) Vi setter anførselstegn ved direkte tale - 2) Jeg leser er en helsetning - 3) Da hun kom er en helsetning - 4) Det skal være komma før ordet men - 5) Vi setter punktum etter befalende setninger - 6) Han hopper høyt er en leddsetning - 7) Hvis hun får lov til det er en leddsetning Lengre, direkte sitater (40 ord eller flere) skal settes opp med innrykket venstremarg, ekstra linjeskift over og under og uten anførselstegn. Punktum settes da foran henvisningen i slutten av sitatet. Les mer om sitering og kildehenvisninger (opens new window)

Punktum - Wikipedi

Ved noen figur- og tabellnavn og punktoppstillinger brukes avsluttende punktum, ved andre ikke. Siden systemet jeg møtte på først, var uten punktum, utjevnet jeg til det - selv om det skulle vise seg etter hvert at systemet med punktum var det dominerende. Ulike typer anførselstegn, både « », ʼ ʼ, og . Utjevnet til « » Korte direkte sitater skal stå i anførselstegn. Punktum kommer . etter. henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et . middel og et mål » sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller «Tilpasset opplæring er både et . middel og et mål » (Rognaldsen, 2008, s. 205) Fakta om tegnsetting i direkte tale * Når vi gjengir nøyaktig det som noen sier eller tenker, kaller vi det direkte tale. * Vi setter anførselstegn før og etter direkte tale. I mange bøker blir replikkene markert med en tankestrek i stedet for anførselstegn. * I direkte tale bruker vi ofte verb som si, svare, rope, tenke osv. Disse ordene kaller vi utsagnsord Anførselstegn, også kjent som anførselstegn, anførselstegn, talemerker, omvendte kommaer eller snakkemerker, er skilletegn som brukes parvis i forskjellige skrivesystemer for å motsette direkte tale, et sitat eller et uttrykk. Paret består av et anførselstegn og et lukkende anførselstegn, som kan eller ikke kan ha samme tegn. Anførselstegn har en rekke former på forskjellige språk.

Korte direkte sitater skal stå i anførselstegn. Punktum kommer etter henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» (Rognaldsen, 2008, s. 205). Langt sitat (lenger enn 40 ord) anførselstegn oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

• Alltid etter sitater. • Etter enhver påstand som ikke er et allment akseptert historisk faktum. • Ved innskudd som ikke passer inn i teksten, slik som forklaringer på spesielle begreper eller lignende. • Bruk gjerne fotnotene til å utdype brødteksten. Balansegangen: fotnotene skal ikke dekke halve siden Problemet er ikke i forhold til sitater, da er det jo anbefalt med anførselstegn. Problemet er når jeg vil skrive ting som primitive samfunn barbarer usiviliserte folkeraser, altså uttrykk som overhodet ikke brukes lengre, og som derfor må stå i hermetegn, slik at jeg viser at jeg vet at dette er utdaterte, usanne påstander Slike sitater skal ikke settes i anførselstegn, men skilles fra den øvrige teksten med en blank linje før og etter sitatet. Sitatene skal også gis enkel linjeavstand og punktstørrelse 10. Dersom deler av sitatet ikke er relevant for fremstillingen, kan de utelates gjennom å markere dette med tre punktum omgitt av en skarp klamme: [] Jeg skriver også komma etter anførselstegn, og har gjort det så lenge jeg kan huske. Riktig alternativ er i alle fall alternativ 1. Interessant Wiki-artikkel, forresten. Synd at den norske varianten er så lite brukt utenfor litteraturen - alle lærere jeg har hatt, norsklærere inkludert, har så vidt jeg husker alltid brukt denne varianten:

En periode ( . ) Er et skilletegn som indikerer en full stopp, plassert ved enden av deklarative setninger , så vel som etter mange forkortelser. Perioden er faktisk kalles en full stopp i britisk engelsk, ifølge RD Burchfield i The New Fowler Modern engelsk språkbruk , og er også kjent som et fullt punkt. Rene J. Cappon, forfatter av The Associated Press Guide til tegnsetting. anførselstegn, men gjennom innrykk av teksten. Og hvis det er noe i et sitat som det ikke er nødvendig å ha med, erstattes det som er fjernet med tre punktum etter hverandre, slik Legg også merke til plasseringen av punktum til slutt i det innrykkede sitatet. Her er det flere perioder etter hverandre som slutter med punktum. S

Tegnsetting ved direkte tale Skole er digg

Pass på at du omgir datoformatet ddd dd. mmmm med doble anførselstegn, og legg merke til hvordan formatet bruker punktum og mellomrom. Formler bruker vanligvis skilletegn til å atskille argumenter, datadelene, som må gjøres. Når du bruker skilletegn som tekst, kan du imidlertid bruke dem slik du vil Skriv inn det du vil søke etter (en kontakt, et emne, en del av en melding eller et navn på en fil), i Søk-boksen i e-post, og trykk Enter.. Når du er ferdig med søket, velger du Tilbake-pilen i Søk-boksen, eller klikker på en mappe i navigasjonsruten til venstre for å avslutte søket.. Hvis du vet at en melding er sendt, men du ikke har mottatt den, kan du lese fikse Outlook.com. Titler på bøker og tidsskrifter skal stå i kursiv, ikke i anførselstegn. Titler på artikler, enkelte kapitler, dikt, som ikke er utgitt som egne publikasjoner, settes derimot i anførselstegn. Linjer som ikke innledes av en egen innførsel (et alfabetisert forfatternavn/tittel på verk), rykkes inn. Sløyf punktum til slutt i innførselen Kortere sitater (< 40 ord) settes i anførselstegn i den vanlige teksten. Kildehenvisningen før setningens punktum. Lengre sitater (>= 40 ord) settes som egen tekstblokk, med innrykk, men uten anførselstegn. Kildehenvisningen etter evt. punktum eller komma i det som siteres

Video: Anførselstegn - Wikipedi

Mal for oppgaveskriving - OsloMe

Punktum i slutt av periode skal stå inne i anførselstegn hvis det siterte er en fullstendig og avsluttet periode, men etter anførselstegn hvis det er en ufullstendig del. Jf. eksemplene ovenfor. Det samme gjelder ved tekstdeler eller henvisninger i parenteser. Uthevelser angis fortrinnsvis ved bruk av kursiv, eventuelt ved understrekning punktum etter spørsmålstegn, punktum anførselstegn, punktum på engelsk, punktum i overskrift, punktum regler, punktum oppgaver, punktum etter ca, punktum og komma oppgaver, punktum maximum, punktum etter hermetegn, punktum kryssor

Fyll inn tegnene som passer i teksten under: punktum, komma, kolon, spørsmålstegn, utropstegn eller anførselstegn? For et liv Hver sommer dukket sommergjestene opp og fylte opp stranda til siste millimeter De hadde med seg badeballer engangsgriller solkrem og bademadrasser Havet var fullt av ekle brennmaneter og et barn skrek av smerte etter å ha blitt brent av en manet men foreldrene. Sitater i løpende tekst innledes og avsluttes med anførselstegn. Hvis sitatet står for seg selv i petit eller lignende, brukes ikke anførselstegn. Dersom tekst er utelatt i et sitat, settes anførselstegnet avslutningsvis foran punktum. Dersom et helt tekststykke siteres, settes anførselstegnet etter punktum Anførselstegn inne i en setning i anførsel, settes slik: Notetegnet skal plasseres etter punktum, komma og andre skilletegn når noten gjelder hele setningen eller perioden, men umiddelbart etter et ord eller uttrykk hvis noten bare gjelder ordet eller uttrykket

Godt språk: Det vanskelige anførselstegnet - Apelan

punktum. • Flerordsforkortelser (e.Kr., red.anm.) angis med punktum uten mellomrom • Datoer som forkortes (12.12.1903, 9.3.2006) angis med punktum uten mellomrom. Årstall skrives fullt ut med fire siffer. I Vedlegg 1 følger en liste over noen vanlige offisielle forkortelser ved UiO. ANFØRSELSTEGN Jeg mener at når du bruker anførselstegn skal du avslutte med punktum etter anførselstegnet, dvs alternativ a) på det nederste eksemplet. Men for eksemplet over, når man dropper anførselstegnet skal man ikke ha punktum etter spørsmålstegnet. Jeg ville - for å unngå tvil - valgt å bruke anførselstegnene Andre tegn som kan endre hvordan Google tolker søkeordene er plusstegn (+), anførselstegn () og klammeparantes ([ ] ). Disse brukes for å definere samsvarstype for søkeordene, og bør derfor ikke brukes til noe annet enn dette. Punktum kan brukes både foran og i midten av søkeordene, fordi det ikke gir søkeordet en annen betydning Hvordan Punktum Sitater i Statements Å skrive riktig engelsk, må du følge alle skilleregler, selv de ulogiske seg. Tegnsetting med sitater gir mange menneskers problemer. Her ser du på riktig tegnsetting for uttalelser i sitater med og uten høyttaler koder. Sitater med høyttaler tags Etter bøkene i Bibelen skal det ikke være punktum, og det skal ikke være mellomrom etter kommaet: Matt 1,3 (Evangeliet etter Matteus) Hebr 2,7 (Brevet til hebreerne) Sitat inne i sitat Dersom.

mellomrom etter siste punktum før et nytt ord: Den der idi... Han fullførte ikke setningen. Navn på verk Når du skal nevne t ittelen på en bok (eller andre verk) skal den settes i kursiv: Hun leste Helvete av Erlend Loe. Sitat Sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn i løpende tekst Anførselstegn kan vi blant annet bruke når vi gjengir ordrett noe som er sagt eller skrevet. Eksempel: Når punktene er fullstendige setninger, skal de ha stor forbokstav, og det skal være punktum til slutt. Etter innledningen til punktlista skal det bare være kolon dersom du ville satt kolon der i vanlig, løpende tekst. Ikke slik. Punktum har mange bruksområder, Hvis det som følger etter kolon er en hel setning skal setningen begynne med stor forbokstav. Etterfølges kolon av en opplisting eller en ufullstendig setning skal du bruke liten. Anførselstegn har mange bruksområder • å utnytte informasjon fra komma, punktum, utrops-, spørre- og anførselstegn • å variere stemmen for å framheve sentrale poeng . Leseflyt. Definisjon av begrepet leseflyt. Leseflyt er «broen» over til leseforståelse. Leseforståelsen er avgjørende for å forstå innholdet i det man leser. Å avpasse farten etter forholden På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Råd om tegnsetning - Riksmålsforbunde

Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter Import Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall. Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7 Kan være blank men må inneholde anførselstegn (). Hentes evt. fra den ansatte 4 2.3. Sitater, tegnsetting og forkortelser Sitater i teksten markeres med anførselstegn. Sitattegn settes etter punktum ved setningsslutt eller komma ved setningsskille. Hvis sitatet følges av en notehenvisning, settes noten etter tegnet.4 Hvorfor dagens studenter markerer sitater med kursiv skrifttype er et mysterium.5 Lengre sitater - sitater som opptar over tre linjer i teksten. Hei! Etter et vellykket innlegg om eiendoms ord, har vi valgt å skrive om anførselstegn og kolon. Dagens ungdommer vet ikke når man bruker anførselstegn og kolon . I dette innlegget skal vi prøve å forklare hvordan man bruker anførselstegn og kolon på riktig måte. Anførselstegn bruker vi når det oppstår en replikk eller et sitat. Punktum Punktum er viktig! Punktum brukes for å dele opp teksten i meningsbærende enheter ­ setninger. Det viktigste utgangspunktet er her: Har du to ting å formidle, bruk (minst) to setninger. Vi bruker ikke punktum der det ikke er nødvendig, for eksempel til slutt i overskrifter, i tabeller og lignende

Anførselstegn og punktum - når man snakker om tegnsætning

Skriv inn fra-verdien, deretter to punktum og så til-verdien. 1..10 finner alle verdier fra 1 til og med 10. Skriv inn to påfølgende doble anførselstegn for å filtrere etter tomme verdier i det feltet. To påfølgende doble anførselstegn () finner rader uten verdi for den gjeldende kolonnen Merk rekkefølgen av anførselstegn og andre tegn ved henvisning til litteratur: «Metafor er en måte å binde sammen ting på som vanligvis ikke er bundet sammen» (Zinker, 1978, s. 170, plasseres etter punktum, komma og andre skilletegn når noten gjelder hele setningen eller perioden,. Skriv inn tegnvarianter ved hjelp av Tegnvarianter-panelet. I utgangspunktet vises tegnvarianter i panelet med skrifttypen der markøren er plassert, men du kan vise en annen skrifttype, vise en skriftstil for skrifttypen (for eksempel lys, vanlig eller fet) og la panelet vise en delmengde tegnvarianter for skrifttypen (for eksempel matematiske symboler, tall eller tegnsettingssymboler) Erstatt tekst og tegnsetting i dokumenter på Macen. I mange programmer kan du erstatte tekst og tegnsetting automatisk. Du kan for eksempel automatisk erstatte et dobbelt mellomrom med et punktum og et mellomrom, teh med the og erstatte rette anførselstegn med buede anførselstegn (kalles smarte anførselstegn).Du kan også konvertere internettadresser (URL-er) til klikkbare lenker (kalles. Sjekk tegnsettinga: Er alle komma, punktum, utropstegn, anførselstegn og sitatmarkeringer korrekte? Sjekk også kildehenvisningene dine (forfatterens navn, sidetall, parenteser, eventuelle fotnoter og at kildelisten bakerst er korrekt ført). Sjekk at du har riktig skriftstørrelse og linjeavstand (oftest str. 12 og 1,5 i linjeavstand)

Sitattegn (anførselstegn) Sitattegn («») kalles også anførselstegn, Bare de skilletegnene (punktum, komma, spørsmålstegn) som hører til sitatet, skal stå innenfor sitattegnet. Vi bruker sitattegn når vi oppgir tittelen på et dikt, en novelle eller en artikkel Tre punktum er et eget tegn, ellipse, som viser at noe er utelatt. Vi bruker tre punktum Vi setter spørsmålstegn etter et direkte spørsmål: Anførselstegn Anførselstegn bruker vi - ved direkte sitat: «Jeg liker matte bedre enn fysikk»,. Punktum. 1. Ikke punktum etter overskrifter av noe slag, underskrifter, adresser osv. 2. Ikke noe ekstra punktum etter setninger som avsluttes med en forkortelse. Materialet er egnet til takrenner bl.a. 3. Tre punktum Anførselstegn Vi setter punktum der det bor være en tydelig pause når vi leser. 20 a Sett punk-tum og rett til stor bokstav der en ny setning begynner: 29 Sett anførselstegn foran og etter direkte tale: For et forferdelig vær, sa Per ISjær. Kryp i le, sa Per Ve. Jeg står heller her, sa Per Sær

NB! 8 Elevbok by Cappelen Damm - IssuuFebruary | 2012 | | Page 2

Anførselstegn brukes også for å markere noe som ikke er hva det gir seg ut for å være, etter skribentens mening: Det ble servert altfor mange morsomme vitser i løpet av revyen. Her mener den som skriver at vitsene slett ikke var så morsomme Korte sitater skal stå i anførselstegn. Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten inneholde sidetallet. Punktum kommer etter henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). elle I Klinisk verktøykasse finner du vurderingsinstrumenter, kjernesett, faglige anbefalinger, kvalitetsindikatorer, fagprosedyrer og ressursbanker til bruk i klinikk og forskning innen revmatologisk rehabilitering

 • Englesson howard stol.
 • Tsc herrenberg.
 • Exoplanet definisjon.
 • Hva er cfd.
 • Monatskarte augsburg.
 • Flinger broich 3.
 • Sløste kryssord.
 • Glutenfrie salte kjeks.
 • Råmelk amming.
 • Caldera bay.
 • Nena 99 luftballons lyrics english.
 • Clarion hotel folketeateret.
 • Sjømerker og staker.
 • Hvor mye morsmelk per måltid nyfødt.
 • Oculus gear vr.
 • Poker wertigkeit farben.
 • Alendal garasjen.
 • Kliniken wied adresse.
 • Isolere betonggulv i kjeller.
 • Slaughterhouse 5 pages.
 • Norvina stavanger.
 • Boolean algebra operators.
 • Kamera skilt.
 • Rocker kleidung online shop.
 • Bunnpris steinkjer.
 • Eaton ups 93ps.
 • Brauhaus coesfeld events.
 • Who owns the english language.
 • Harriet holters hus.
 • Rauchende colts alle folgen.
 • Hva skjer i åre i helgen.
 • Insulatard vs humulin.
 • Samojede husky mix.
 • Potassium k.
 • Ebay norsk tekst.
 • Hvordan rense sofa selv.
 • Bygge loftseng selv.
 • Bluthunde rassen.
 • Deponering definisjon.
 • Jason lewis instagram.
 • Youtube baustellen filme.