Home

Diffundere

Diffusjon betyr spredning og kommer av det latinske verbet «diffundere» som betyr «utbre» eller «spre», og brukes om det at noe sprer seg. Det brukes om «stoffenes egentransport», at de beveger seg uten ytre hjelp. Innen fysikk, biologi og kjemi brukes diffusjon om spredning av stoff i et annet stoff, fra høy til lav konsentrasjon i væske eller gass, som når en dråpe saft blir. Diffusjon (l. diffundere, diffusus - å helle ut) - Tilfeldig bevegelse av molekyler eller partikler fra et område med høy konsentrasjon til et område med lav konsentrasjon. Som et resultat av tilfeldige bevegelser av de forskjellige molekylene vil diffusjon til slutt gi en enhetlig fordeling av molekyler. Diffusjon kan beskrives via Ficks diffusjonslover Adolph Fick 1829-1879 Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til diffundere. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 9 synonymer for diffundere. 0 antonymer for diffundere. 0 relaterte ord for diffundere. 0 ord som starter på diffundere Diffundere er 10 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp diffundere i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Splitt

Diffundere betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Diffundere, i både bokmål og nynorsk Vi fant 20 synonymer til DIFFUNDERE. diffundere består av 4 vokaler og 6 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Kryssordkongen fant 10 mulige svar til kryssordhintet diffundere. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Diffusjon kan også foregå gjennom porøse vegger. Da avhenger diffusjonshastigheten blant annet av molekylenes masse, og dette kan utnyttes når man vil skille gassformige isotoper fra hverandre, det vil si molekyler som er kjemisk like, men har forskjellig molekylmasse.. Ved halvgjennomtrengelige hinner kan én bestemt sort molekyler diffundere gjennom hinnen mens en annen sort molekyler. Kryssordhjelp - Diffundere, splitte og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under diffundere på spansk. Vi har 15 oversettelser av diffundere i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Diffusjon - Wikipedi

Oversettelse for 'diffundere' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis diffundere (present tense diffunderer, past tense diffunderte, past participle diffundert, passive infinitive diffunderast, present participle diffunderande, imperative diffunder) to diffuse Alternative forms [ edit diffundere på nynorsk. Vi har tre oversettelser av diffundere i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Lær definisjonen av diffundere. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene diffundere i den store norsk bokmål samlingen Oversettelsen av ordet diffundere mellom norsk, engelsk, spansk og svensk Ordbok: diffundere - Engelsk, spansk, norsk, svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó

Jo større diffusjonsflaten er, desto flere molekyler vil diffundere gjennom per tidsenhet. Er forholdet mellom overflaten og volumet stort hos en organisme, vil ofte diffusjonsfarten være stor og diffusjonsveien kort. Diffusjonsveien: Det tar lengre tid for et gitt antall partikler å tilbakelegge en lang strekning enn en kort Translation for 'diffundere' in the free Norwegian-English dictionary and many other English translations Funksjon. Cellemembranen er semipermeabel, skiller cellens indre fra miljøet rundt og markerer grensen mellom intercellulært og ekstracellulært rom. Sopp, bakterier og planter har ofte en ekstra barriere, en cellevegg, utenfor cellemembranen, men denne er mest til for strukturell støtte og kjemiske forbindelser kan ofte lett passere gjennom ved diffusjon Et vanlig eksempel er GABA (gamma amino butyric acid) som får Cl-til å diffundere inn i mottakercella, og K + til å diffundere ut. Dermed synker membranpotensialet under terskelverdien. Stimulerende og hemmende transmittere virker oftest sammen og avgjør om nervesignaler skal bli sendt, og hvor mange som skal sendes diffundere oversettelse i ordboken norsk bokmål - finsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Diffusjon - Institutt for biovitenska

 1. Oversettelse av ordet diffundere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk
 2. Vannløselige stoffer kan dermed ikke løse seg opp i midtsjiktet av en cellemembran (hydrofobt miljø). Derfor kommer de seg ikke gjennom membranen uten «hjelp». Ionekanaler fungerer da som tunneler som de vannløselige stoffene kan diffundere gjennom. Andre stoffer kan diffundere direkte gjennom membranen uten å gå via transportproteiner
 3. Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom kroppen og atmosfæren. Det foregår ved at oksygen pustes inn i lungene, tas opp i blodet i lungenes kapillærer, og fraktes videre til alle cellene i kroppen. Motsatt vei frakter blodet karbondioksid fra cellene i kroppen via blodbanen og til lungene, der gassen pustes ut

diffundere — — diffundiminī — future — diffunditor: diffunditor — — diffunduntor: non-finite forms active passive present perfect future present perfect future infinitives diffundere: diffūdisse: diffūsūrum esse: diffundī: diffūsum esse: diffūsum īrī: participles diffundēns — diffūsūrus — diffūsus: diffundendus. Stoffer som kan diffundere gjennom fosfolipidlaget: gasser som oksygen (O 2) og karbondioksid (CO 2) fettløselige hormoner (steroider) som østrogener, testosteron, tyroksin og adrenalin; fettløselige vitaminer: A, D, E og K; vannmolekyler (H 2 O) (Disse er polare, men er så små at de i noen grad kan passere mellom fosfolipidene. diffundere v2. I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet diffundere (latin av dis-og fundere 'helle', egentlig 'helle ut, spre') spre (seg) til alle kanter, blande seg (for eksempel om stråler) spre (seg) til alle kanter, blande seg (for eksempel om stråler

diffunderen Wordt gebruikt voor het procédé waarbij deeltjes zich mengen en zich verplaatsen van een gebied met een hogere naar een gebied met een lagere concentratie, en voor de transmissie en reflectie van licht Ordet diffundere bruges som regel i midten af en sætning og udtales som det staves. Det kan også bruges i mere formelle sammenhænge. Diffundere forekomst i krydsord. Lav Mellem Høj. diffundere anvendes sjældent i krydsord. Det er uklart, om Diffundere er inkluderet i Den Danske Ordbo Diffundere Udvide, adsprede. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybe Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken. Alle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken. «Diffusjon betyr spredning og kommer av det latinske verbet «diffundere» som betyr «utbre» eller.

Osmose er en prosess som fører til utligning av forskjellen i konsentrasjon mellom to løsninger ved at det oppløste stoffet siver (diffunderer) fra den svakere til den sterkere oppløsningen. Molekylene i en væske er i stadig bevegelse (såkalte brownske bevegelser). Hvis man for eksempel oppløser sukker (glukose) i vann, vil glukose- og vannmolekylene fordele seg jevnt i væsken, slik at. Explore releases from the Ars Musica Diffundere label. Discover what's missing in your discography and shop for Ars Musica Diffundere releases Tiden det tar et molekyl å diffundere en viss distanse er proporsjonal med kvadratet av avstanden. Konveksjonsprosessene går raskere. Tidsforbruket til et molekyl som transporteres med konveksjon, er direkte proporsjonalt med avstanden, men forutsetter altså tilstedeværelsen av en trykkgradient 2 Icopal Takshingel kort leggetid, lang levetid Taket er den delen av huset som er mest utsatt for vær og vind. Med Takshingel får du et robust og slitesterkt tak som motstå

Synonym til diffundere på norsk bokmå

 1. [C15: from Latin diffūsus spread abroad, from diffundere to pour forth, from dis-away + fundere to pour] diffusely adv. difˈfuseness n. diffusible adj. difˌfusiˈbility, difˈfusibleness n. Usage: Avoid confusion with defuse
 2. Diffundere. 9 likes · 9 talking about this. Your home should be an oasis of relaxation. A place where you can reset, recharge, and be prepared to take on the day. Transform your home into an aromatic..
 3. av Robert T. London, MD Ikke kjør inn i tunnelen Hunden kommer til å bite Pasienter har beskrevet sine fobier for meg som å vandre rundt med djevelen på skulderen eller en stemme i hodet deres som nettopp har vunnet ikke slutte. Uansett om det er midlertidig selvbetjente eller fullstendig lamsløs, kan fobier få tak i oss og synes å ta over
 4. Diffusion (av latinets diffusio, av diffundere, utbreda) är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut.Ofta orsakas diffusion av något slags slumpvandring.. Ett exempel på detta är när salt sprider sig jämnt i en lösning

Synonym til DIFFUNDERE i kryssord - Kryssordbok

Denne gassen skal diffundere inn i blodet. Pasienten må derfor holde pusten i 10 sekunder. Når luften blåses ut kan man måle hvor mye av gassen som er igjen i ekspirasjonsluften. For å få god kvalitet på testen må pasienten kunne følge nøyaktige instrukser Behov for synonymer til MUNK for å løse et kryssord? Munk har 182 treff. Vi har også synonym til mann og fluesnapper Diffuse definition, to pour out and spread, as a fluid. See more PC-Program for beregning av koblet varme- og fukttransport i bygningskomponenter. Realistisk beregning av instasjonære hygrotermiske forhold i bygningsdeler av flere sjikt, med varierende klimabelastninge

Da salven ikke kan diffundere ud i agaren og give hæmningszoner på tilsvarende måde som det flydende produkt er dyrkningssubstraterne kontrolleret for vækst af mikroorganismer i og omkring området med «UTROLIG» universalsalven. Hver test er udført med to gentagelser, det vil sige, at alle testene er udført tre gange. Resultate Norske værforhold gjør at taket skal motstå både frost, snø, regn, sol og ikke minst vind. Takshingel er et solid takbelegg med lang tradisjon i Norge, og Icopal vet akkurat hva som kreves for at et tak skal være holdbart Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er.

Synonym til Diffundere - OrdetBetyr

Formen und Bedeutungen von diffundere Latein Deutsch Woerterbuch - Übersetzungshilf Dampbrems er et tettesjikt med betydelig lavere Sd- verdi en dampsperrer (5 - 1 m). Tanken er at fuktighet skal kunne diffundere begge veier slik at fukt i konstruksjonen også kan tørke ut innover i huset. Det er imidlertid større risiko for diffusjon av fuktig luft innenfra og utover i konstruksjonen enn motsatt vei

Hvilket stoff kan passivt diffundere over en cellemembran? A) Na+ B) glukose C) O 2 D) ATP Transport cellemembranen 23 Dersom en løsning er isoton, vil den A) verken avgi eller ta opp væske fra omgivelsene. B) ha en høyere konsentrasjon av løste stoffer enn omgivelsene. C) ha en lavere konsentrasjon av løste stoffer enn omgivelsene Da vil fukten som diffunderer fra et vått flislim og gjennom membranen diffundere videre utover og ut av veggen gjennom vindsperren eller en dampåpen kledning. Det betinger at en sikrer god nok tetthet mot gjennomblåsing ved hjelp av membranen og vindsperren og at membranen har en S d-verdi på minst 10 m

Ficks lover - Ficks første lov angir diffusjonsfluksen J for stoffet j som en funksjon av konsentrasjonsgradienten i gass og flytende medier. Fluksen kan angis som mol m-2 s-1. Siden fluksen er positiv, mens konsentrasjonsendringen over avstanden fra utgangspunktet er negativ må man bruke minustegn i ligningen nedenfor Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Lab: Plantecellen Laboppgave: Mitose Begreper Kapittel 7 - Celler Kapittel 9 - Celle Signalering Kapittel 12 - Mitos Voaova farany tamin'ny 30 Aprily 2017 amin'ny 21:53 ity pejy ity. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany.; Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoak Oversettelse for 'diffus' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

Kryssordhjelp til diffundere i kryssord

IngerEN 2020-09-17 16:48:23. Røros: slett Asigier (selv om det ikke er meg som har lagt det inn Søgning på diffundere i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk diffusum. Bedeutungen: ausgießen, ausbreiten, ausschütten, verbreiten. Synonyme - Wörter mit ähnlichen Bedeutungen. defundere, defundo, defudi, defusum. ausgießen, ausschütten. effundere, effundo, effudi, effusum. ausgießen, verschütten. fundere, fundo, fudi, fusum Det vanligste er diffust - dette er den samme fargen som enheten og ser overskyet ut for å diffundere lyset jevnt fra flekken av halvleder (som bare ville være omtrent 1 mm kvadrat) inn i den øverste delen av huset (biten du ser på!). Deretter er det som vanligvis kalles klarfarget (f.eks. Klar rød)

Cell Theory10 Facts about Diffusion | Fact Filedialyse | Gyldendal - Den Store Danske

Diffundere - kryssordkongen

Diffusion is the net movement of anything (for example, atom, ions, molecules) from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Diffusion is driven by a gradient in concentration. The concept of diffusion is widely used in many fields, including physics (particle diffusion), chemistry, biology, sociology, economics, and finance (diffusion of people, ideas, and price. Hvordan får du isolert og tettet taket godt nok etter de nye energireglene? Les om løsninger for både luftede og kompakte tak - Muggen vokser ofte på overflater, men muggtoksiner slippes ut i osten og kan diffundere i denne. Toksinene sprer seg lettere i våte oster. Skadeeffekter av toksiner fra mug

diffusjon - Store norske leksiko

Diffusion er spredning af molekyler fra høj til lav koncentration.Diffusion kan modelleres med bl.a. diffusionsligningen og random walks.. Diffusion er resultatet af molekylernes tilfældige vandring. Alle molekyler flytter sig; jo varmere det er, des mere bevægelse er der, og jo mindre molekylerne er, des hurtigere kan de bevæge sig. Ved høj molekyltæthed vil der være flere sammenstød. løses i denne hinnen for å kunne diffundere mellom luften i lungene og blodet. Transport av o2 fra luften til lungekapillærene og videre med blodet til cellene der næringsstoffene oksideres og energien frigjøres. Transport av co2 fra cellene, der produksjon skjer, føres med blodet til lungene, der co2 diffunderer u

Blomsterkummer | GH Form

Kryssordhjelp - Diffundere, splitte og mye mer for å løse

Look at other dictionaries: diffundere — index diffuse Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 Law dictionary. diffundere — dif|fun|de|re vb., r, de, t (KEMI sprede sig ved diffusion) Dansk ordbog. diffus — diffus, use [ dify, yz ] adj. • 1361; lat. diffusus, de diffundere « répandre » 1 ♦ Qui est répandu dans toutes les directions Denne viser at diffusjon over korte avstander på cellenivå skjer raskt, under 1 sekund, men diffusjon over lange avstander skjer svært sakte, f.eks. flere år for å diffundere 1 meter, og krever derfor transportsystemer i form av årenett eller ledningsvev. Måleenheter for diffusjonskoeffisiente Er både enig og uenig i dette punktet, dersom en anvender sterilt vann med tilsatt glyserin (som ofte følger med kateteret), vil væsken som regel holde seg i ballongen uten å diffundere gjennom ballongmembranen

diffundere på spansk Bokmål-spansk oversettelse DinOrdbo

Etter absorpsjon vil testosteron diffundere over i systemisk sirkulasjon i relativt konstante konsentrasjoner i løpet av en 24 timers syklus. Steady state oppnås dag to av behandlingen. Når behandlingen stanses, faller testosteronkonsentrasjonen i serum ca 24 timer etter siste dose og er tilbake til utgangspunktet etter 3-4 dager (1) Tre primære faktorer bestemmer om et molekyl vil diffundere over en cellemembran: konsentrasjon, ladning og størrelse. TL; DR (for lang; ikke lest) Cellemembranen er en barriere mellom det indre av cellen og omverdenen

Støbt gulvvarme opbygning | Lav-det-selv

diffundere - engelsk oversettelse - bab

Den korte avstanden gjør at oksygen kan vandre (diffundere) fritt fra luft til blod, mens karbondioksid går motsatt vei - fra blod til luft. I svangerskapsuke 19 har bronkiene kun forgrenet seg i flere mindre bronkioler og enda mindre funksjonelle respiratoriske bronkioler som har evne til å overføre oksygen Diffusive definition is - tending to diffuse : characterized by diffusion. How to use diffusive in a sentence diffundere uten hjelp av vakanser og diffusjonshastigheten er mye høyere enn for atomer i substitusjonsløsning. Aktiveringsenergien ∆G for diffusjon er: - Avhengig av tilført energi (varme) for å tvinge frem en atombevegelse. - Større for substitusjonsatomer enn for atomer i addisjon diffundere translation in Latin-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Altså vil det diffundere ca. 0,17 g vanndamp pr. time gjennom hver m2 av betongveggen. (Fører ikke til fuktskader, men nå har vi lært noe som vi skal bygge videre på.) Tavle-eksempel på permeans M omtrent som s. 135: Vi skal beregne vanndamptransporten G (i g/(m2h)) gjennom et 22mm sponplategolv mot en uisolert kjeller

"Dyrking" av muggsopp på undersiden av undertaket - HumidSupplerende materiale :: Figur 1

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach: diffundere — index diffuse Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 Law dictionary. diffundere — dif|fun|de|re vb., r, de, t (KEMI sprede sig ved diffusion) Dansk ordbog. diffus — diffus, use [ dify, yz ] adj. • 1361; lat. diffusus, de diffundere « répandre » 1 ♦ Qui est répandu dans toutes les directions Legemidlets evne til å diffundere gjennom membranen vil være hastighetsbestemmende for frigjøring av legemidlet til huden hvor det tas opp i kroppen. Reservoaret inneholder legemiddel i en halvfast formulering, og deling av slike plaster vil kunne føre til lekkasje og manglende effekt eller i verste fall dumping av hele dosen i løpet av kort tid Deretter skal medikamentet diffundere gjennom blod-hjerne-barrieren, ut i intercellulærvæsken og frem til nevronene. Her kan man få umiddelbare effekter på cellemembran, reseptorer og ionekanaler eller mer forsinkede effekter som er avhengig av at enzymers proteinsyntese hemmes, eventuelt at gener må aktiveres Vann vil diffundere fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon; Osmotisk trykk Minimum trykk nødvendig for at vann ikke skal diffundere inn (i hyperton side) Vi får et osmotisk trykk dersom det er forskjellig osmolaritet på hver side av en semipermiabel membran; Osmolaritet Osmol/lite Et kanalprotein er et molekyl som passivt, uten bruk av energi, muliggjør diffusjon gjennom cellemembranen av stoffer som ellers ikke ville kunne diffundere igjennom på grunn av sin polaritet. Proteinet former en «kanal» gjennom membranen som omgir alle biologiske celler

 • Brawopark braunschweig parken.
 • Jul i london 2017.
 • Railway ethiopia.
 • Reise med 3 mnd gammel baby.
 • Akvarium sopot.
 • Adventszauber domberg freising 2017.
 • Radio gong münchen programm.
 • Klipsch rp 280f vs rf 82 ii.
 • Facebook jade hallyday.
 • Borgergata frisør halden.
 • Sunn snacks sjokolade.
 • Kfw förderung neubau 2017.
 • Harpiks klister.
 • Speeddaten 18 jaar.
 • Tns store.
 • Enhetsskolen.
 • Polsterphlox samen.
 • Velle konjugation.
 • Handlingsplan ledelse.
 • Svære tyske sætninger.
 • Agentur für arbeit hotline berlin.
 • Hva koster biltog.
 • Grs bolthorn sauer 200 str.
 • Brian hallisay and jennifer love hewitt.
 • Veranstaltungen schwerin kongresshalle.
 • Ballett øvelser navn.
 • Xl bygg kiruna.
 • Hitta den stora kärleken.
 • Reise med 3 mnd gammel baby.
 • Qatar airways customer service.
 • No aparecen mis contactos en whatsapp.
 • Achterwiel 28 inch 8 speed.
 • Patou dog.
 • Sailing yacht a innen.
 • Immobilienmanagement studium.
 • Befolkning tysvær.
 • Langlauf skaten lernen.
 • 1 bar trykk.
 • Corazon rosados.
 • Hvit strek på neglen.
 • Neahttadigisánit nordsamiske ordbøker.