Home

Nye regler nav 2022

Nye Nav-regler fra 1

Nye Nav-regler fra 1. januar: Stiller krav til unge sosialhjelpsmottakere. og de nye reglene gjelder fra 1. januar 2017 og innføres for sosialhjelpsmottakere under 30 år Nav-regler for 2020 Nav-endringene du bør få med deg Her er endringene som skjer i 2020. Én gruppe vil oppleve et stønadskutt på over 60.000 kroner. NYE SATSER: Et nytt år innebærer blant annet endringer av en del av Navs stønadssatser Har du søkt om dagpenger før 1. juli.2017 og fått innvilget dagpenger 1. juli.2017 eller senere, kan du ta kontakt med Nav om du ønsker å få beregnet arbeidstiden din etter de nye reglene. Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter - Følg Pengenytt på Facebook. Les også disse sakene på Pengenytt.no Med det nye statsbudsjettet som ble skissert ferdig i november i fjor, har flere Nav-regler blitt endret fra 1. januar i år.Noen regler trer også i kraft fra 1. mars. De største endringene.

NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon Nytt år, nye muligheter, og nye regler. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i NAV reglene som trer i kraft i 2019. Senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 anbefaler at man setter seg inn i de nye NAV-reglene. Flere a

Nav-regler for 2020 - Nav-endringene du bør få med de

Nav-regler 2019 Fem Nav-regler det lønner seg å vite om Barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger eller pensjon: De fleste av oss er innom Nav en eller flere ganger i livet. Da er det greit å være klar over disse reglene. PASS PÅ DISSE REGLENE: Vil du unng Det er spesielle regler også hvis du flytter utenfor EØS. Du kan lese mer om utenlandsopphold under Internasjonalt. Meld fra om endringer. Hvis du har inntekt i tillegg til uføretrygd må inntekten meldes inn til NAV. Du kan melde fra om hvor mye du forventer å tjene ved å logge inn på Ditt NAV Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge

Nye regler for dagpenger fra 1

 1. Nav endrer flere regler og satser fra nyttår TOPICS: Arbeidsavklaringspenger Begravelse Dagpenger Etableringsstøtte Hjelpemidler NAV Nye Regler Rettsgebyr Satser Støtte Nav innfører flere endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2018
 2. e pasienter Lege Paul Kavli møter mange av dem som nå mister hele sin inntekt etter regjeringens innstram
 3. Publisert: 06. september 2017, kl. 06:14 Sist oppdatert: 06. september 2017, kl. 10:16 Artikkelen er over 3 år gammel Etter at nye regler trådde i kraft i sommer, har ikke norske Cecilie Gharbi lenger krav på kontantstøtte

Uførereformen i 2015 førte til at uførepensjon fra folketrygden ble erstattet av ny uføretrygd. Hensikten med å fjerne terskelen var at reglene ikke skulle være til hinder for at så mange uføre som mulig skulle prøve seg i Departementet ikke tilfreds med behandlingstida i Nav-klagesaker. Presisering i reglene for unge uføre Les mer hos NAV om reglene om permittering, lønnsplikt og dagpenger. Merk at arbeidstakere som deltar i streik eller er omfatta av lockout eller en annen arbeidstvist, ikke har rett til dagpenger. Blir du permittert på grunn av en arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene dine ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten Disse nye reglene trer i kraft 1. januar 2017. Snart slipper du parkeringsbot hvis du kommer fem minutter for sent. Her kan du lese om denne og 24 andre regelendringer det kan være greit å kjenne til

Finansdepartementet har i dag besluttet at tjenestepensjonslovens regler for uførepensjon trer i kraft 1. januar 2016. Arbeidsgiverforetakene gis en frist på ett år til å tilpasse uføredekningen i pensjonsordningen sin til det nye regelverket Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din.. Hva er det nye kravet? Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig.

Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1. januar 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019 De nye EU-forordningene trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter blir det en overgangsperiode på henholdsvis 4 år for medisinsk utstyr og 5 år for in vitro medisinsk utstyr før full anvendelse av regelverket. 23. april 2020 vedtok EU-parlamentet og Rådet å utsette innføringen av nytt regelverk om medisinsk utstyr (MDR) til 26. mai 2021 Nye beregningsregler for ytelser fra NAV . I 2019 endres beregningsreglene for sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Inntektsopplysningene i forbindelse med disse ytelsene skal rapporteres digitalt til NAV. Nye regler for foreldrepenger. Fra 2019 endres reglene for foreldrepenger. Med den nye loven kan arvelater testamentere bort hytta til den livsarvingen arvelater ønsker (under forutsetning av at livsarvingen kan betale ut de andre). Overgangsregler testament. Mange testamenter tar direkte hensyn til pliktdelsarven. Når loven nå er vedtatt, bør en se om egne testamenter må revideres som følge av de nye reglene Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden

NAV, Privatøkonomi Her er NAV-reglene som er blitt

Da nyttårsrakettene ble sendt opp mot himmelen på nyttårsaften, trådte samtidig mange nye lover og regler i kraft. 1. januar 2020 kom det - blant annet - nye regler for foreldreansvar. De nye reglene vil med andre ord berøre alle som jobber med sykepenger. Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke. For arbeidsgivere som forskutterer er det viktig å kunne reglene for å sikre at sykepengene som utbetales samsvarer med faktisk refusjon fra NAV Reglene står i folketrygdloven § 9-7, og er litt forskjellige fra reglene om egenmelding ved egen sykdom. Det er snakk om to forskjellige situasjoner der egenmelding kan brukes, og om man bruker egenmelding ved egen sykdom påvirker ikke det retten til å bruke egenmelding ved sykt barn

NAV oppfordrer også arbeidsgivere som skal permittere færre enn 10 personer om å benytte den nye løsningen. Da vil det være lettere for NAV å kunne følge opp arbeidsgivere som trenger bistand, og få et mer komplett bilde av omfanget av permitteringer. Se NAV.no for nærmere informasjon: Permittering og oppsigelse (nav.no Advokater om nye Nav-regler: - Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt Advokater får et hav av henvendelser fra fortvilte og syke mennesker som har mistet inntekten sin etter at. Ny regel: Mulig begrensning for IA-bedrifter. På Helsedirektoratet sine sider står det imidlertid påpekt at det også er begrensning på hvor mange dager du kan ta fri sammenhengende: «Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.» Like før jul 2018 ble imidlertid IA-avtalen revidert INFORMASJON OM NY STØNADSORDNING FOR BRILLER TIL BARN «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi» fra og med 01.03.20. For at NAV som forvaltere av stønadsordningen og dere som faglige begrunnere skal bli oppfattet Arbeids- og velferdsdirektoratet startet i 2017 et arbeid med å gjennomgå ordningen

Nye regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid. For å bidra til å gjøre det enklere å se hvordan inntekten påvirker uføretrygden, lanserte NAV høsten 2014 en selvbetjeningsløsning på hjemmesiden, som beregner fremtidige utbetalinger ut fra forventet arbeidsinntekt Firmabilbeskatning - avklaring av nye regler Oppdatert: 2.03.2017 13:08 Joachim Johannessen Fra og med inntektsåret 2016 trådte det i kraft nye regler for beskatning av yrkesbiler (varebil klasse 2 og lette lastebiler) Ny NAV-garanti gjør det enklere for kommunen . Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres økonomiske interesser ved leierboers mislighold av en husleieavtale Kraftig forsinket med nye regler mot gummigranulat: - Frykter en tragedie Klima- og miljødepartementet har hatt nytt regelforslag liggende til vurdering i ti måneder

NAV rettskilder - Lovdat

 1. I januar 2019 ble det innført nye regler for beregning av sykepenger. Endringene gjelder både for sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden, og berører alle som jobber med sykepenger
 2. I 2017 kom første bind i en trilogi, Byens spor, hvor handlingen igjen er lagt til Fagerborg i Oslo like etter krigen. Lyrikeren Saabye Christensen har vært virksom gjennom hele forfatterskapet. Samlingen Stempler fra 1989 er kommet i nye opplag og utgaver. Åsteder fra 1986 er også for en klassiker å regne
 3. Ser at TS spesifikt nevner varebiler nyere enn 2014 i overskriften. Og det kom faktisk en endring akkurat det året. 10-års regelen ble tatt bort for nye varebiler. Dvs at varebil kl 2 førstegangsreg i Norge før 1.jan 2014 fremdeles kan bygges om avgiftsfritt etter 10 år
 4. 30. mai 2017: Ny 100- og 200-kroneseddel: 31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår: 18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel: 19. oktober 201
 5. Den 1. oktober trer de nye helsekravene for førerkort i kraft. Målet med disse er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for de forskjellige helsetilstandene og hva som skal til for å få.

NAV må se på om dine ønsker for å ta utdanning i voksen alder gjør deg bedre kvalifisert for jobber du kan utføre. Det vil si at NAV må vurdere dine ønsker for en utdanning opp mot din helse. NAV må også ta hensyn til arbeidsmarkedet. Det vil si at de sjeldent innvilger en utdanning til et yrke som det er få utlyste jobber i Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha færre og større Nav-kontorer. Senterpartiet frykter at avstanden til brukerne blir større. - Det er helt utrolig hvor iherdig denne regjeringen går til verks for å fjerne tjenester fra der hvor folk bor. Å kutte i antallet Nav-kontorer vil gå ut over mennesker i en sårbar fase og ramme lokalt arbeidsliv, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Nye regler for utsatt betaling og redusert rentesats. Nye regler for betalingsutsettelse gjelder fra 12. juni. Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav samt krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for

Med nye regler skal barna ha pliktdelsarv på nærmere 1,5 millioner kroner hver. Da kan du bare testamentere bort 5 millioner kroner. Men NB: Der hvor det er satt opp testamente, og den som har satt opp testamentet dør innen ett år etter at ny arvelov har tredd i kraft, skal de gamle reglene gjelde! Det betyr at arvingen da får 1 million. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene: 1. Frist for å søke om foreldrepenger. Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene

Bostøtten blir mer fleksibel

Nye NAV regler for 2019

Uheldig med regler som ikke følges. Berit Stokstad og hennes kolleger mener det er uheldig med et regelverk som i praksis ikke følges av store deler av arbeidslivet. Da det nye regelverket var på høring i 2016, tok Infotjenester i sitt høringssvar til orde for at regelverket burde forenkles i tråd med slik det praktiseres Fra nyttår 2017 blir det strengere byggeregler for alle nye boliger. Kravene skal sikre bedre energieffektivitet og spare miljøet

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Det skal arbeidsgiveren sende digitalt til NAV fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no. Egne regler gjelder for frilansere/selvstendig. Onsdag innførte Norge nye krav for deaktivering av skytevåpen, i tråd med EUs regelverk. De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, blir dermed helt erstattet. Det skjer etter forordning fra EU-kommisjonen, som i desem

NAV fastsetter sykepengegrunnlaget ved skjønn hvis årsinntekten avviker mer enn 25 % fra et sammenligningsgrunnlag. Etter de nye reglene skal NAV sammenligne beregnet årsinntekt med den inntekten som er rapportert inn til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff Nye permitteringsregler etter koronasituasjonen NAV gir lønn i 18 kalenderdager (mandag til fredag), Regelen som hindret dagpenger i påsken er fjernet. Stortinget har vedtatt at lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert skal gis inntektssikring

Nav-regler 2019 - Fem Nav-regler det lønner seg å vite o

Nye regler. De nye reglene for permittering blir da slik: Permittering betyr at du opprettholder ansettelsesforholdet ditt til virksomheten, men at du er fritatt for arbeidsplikten. Hvis du blir permittert, har du krav på dagpenger fra Nav, på samme måte som når du er arbeidsledig. Opp til 600.00 Nye corona-regler vedtatt i statsråd: Dette har du krav på Nå dobles antallet dager du kan være hjemme med sykt barn ut 2020. Kvoten kan også overføres til partneren din

De nye samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjon skal beregnes sammen med pensjon basert på de nye reglene for opptjening i folketrygden. Disse reglene innfases gradvis for alle som er født mellom 1954 og 1962. 1954-kullet blir 67 år i 2021 og reglene gjør det mulig å beregne pensjonen deres Ny regel: Mulig begrensning for IA-bedrifter. På Helsedirektoratet sine sider står det imidlertid påpekt at det også er begrensning på hvor mange dager du kan ta fri sammenhengende: «Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle. Nye Troms arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Nye Troms har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Orgnr: 926 183 273 » Personvern og cookies. Kontakt: Tipstelefon: 778 31 333 Sentralbord: 778 37 900 Annonse: 778 37 902 Med nye regler vil ordningene bli noe mer like. (Les Videre) 28. september 2020 Må jeg søke om alderspensjon? NAV Kontaktsenter Pensjon får ofte spørsmål om man må søke alderspensjon, og hvorfor man må søke selv. «NAV vet vel at jeg blir 67 år, og da er det vel naturlig at jeg skal ha pensjon?»,. Nye permitteringsregler fra 1. januar 2019. Med virkning fra 1. januar 2019 er det gjort endringer i permitteringsreglene som innebærer at den første arbeidsgiverperioden utvides fra 10 til 15 dager, og at arbeidsgiverperiode nummer to faller bort

Uføretrygd - NAV

 1. Corona: Nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger, i forbindelse med coronavirus-situasjonen
 2. De nye reglene innebærer at den øvre grensen er satt til 1.200 kroner per brillepar opp til styrke +4 og 2400 kroner per brillepar til og med styrke +6. For briller med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer inn under ordningen
 3. Nye regler for faglærte arbeidstakere som har arbeidsgiver i Norge og skal bytte arbeidsgiver Publisert: 02.01.2017 Alle som har en oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker som har arbeidsgiver i Norge, kan nå bytte arbeidsgiver uten å søke om ny oppholdstillatelse
 4. Et nytt tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Dette tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre støtteordninger er utprøvd, og hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV Arbeidslivssenter er enige om at det trengs ekspertbistand for å finne løsninger
 5. Med innføringen av nye beregningsregler for deg som er født i 1954 eller senere, følger også nye regler for eksport. Med eksport av alderspensjon menes både det å ta med seg en allerede innvilget pensjon ut av landet ved flytting, og det å få innvilget en norsk pensjon når man er bosatt i et annet [

De nye reglene gjelder fra og med 16. mars. Dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne datoen. Det vil si at dersom sykefraværet for eksempel starter 10. mars, så vil NAV refundere sykepenger fra og med 16. mars. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Egenmeldin For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt, altså 100 prosent sykemeldt. Hvis du blir sykmeldt i ferien kan du kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag 14. sep. 2017 10:22 - Oppdatert 14. sep. 2017 10:22. Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at de nye reglene blant annet innebærer at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste

Lover og regler. Om katt. Klubber. Referater. More... Min katt. Min katt mobil/nettbrett. Show entry. Brukerveiledning. Skjemaer. Nye stamnavn 2017. For nye stamnavn og endringer fra 2016 - gå hit. Endring stamnavn . NRR, Pancoveien 22 a, 1624 Gressvik, tlf. 69 61 27 54, org. nr. 971276541 - kontoret@nrr.no. Webmaster. Norske. Det nye regelverket ble vedtatt like før påske og trådte i kraft 1. januar 2017. Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til parkeringsfirmaene.Blant de sentrale punktene i forskriftene skal særlig nevnes: Parkeringsselskapene og de ansatt

Du må som regel ha vært i samme jobb i minst fire uker før du kan være hjemme med sykt barn og motta omsorgspenger. Du kan få omsorgspenger for å være hjemme med sykt barn før du har vært i ny jobb i fire uker med ett unntak: du har vært i arbeid eller i en likestilt situasjon (mottatt sykepenger eller dagpenger) uten opphold før fraværet Nye passregler fra Politidirektoratet har ført til at mange utenlandskfødte og adopterte nordmenn får fødeland som fødested der stedet ikke er bekreftet av Folkeregisteret. Regelendringen.

Persondataforordning - er I compliant i forhold til EUs

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

Dette ble stadfestet i 2017, sier han. - På nytt tapte Norge i Mandag ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble en del. Norge tilpasser seg EU sitt regelverk, dermed er det klart for nye regler for førerkortet

Nav endrer flere regler og satser fra nyttå

 1. I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre. Her forteller vi deg hva det vil bety for deg som har krav på kjøregodtgjørelse. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017
 2. Nyheter Publisert 01.09.2017 Nye regler for tvangsbruk fra 1. september MER VALGFRIHET: Pasienter med samtykkekompetanse skal i større grad kunne bestemme selv, med endringene i psykisk helsevernloven
 3. Opptjeningen av rett til ny arbeidsgiverperiode vil ikke starte å løpe, men opptjening av ny rett til sykelønn vil imidlertid starte å løpe så lenge vedkommende ikke mottar noen ytelse fra NAV. At arbeidstaker mottar ytelse fra KLP eller annen tjenestepensjonsordning vil som nevnt ikke være til hinder for at opptjeningen av rett til ny sykelønn starter å løpe

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset. Nye koronatiltak fra 5. november Torsdag 5. november la regjeringen fram nye tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset Endringer som gjelder fra og med 1. januar 2020, nye regler for: Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (Aksjeloven § 3-8) Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv. (Aksjeloven § 8-10) Oversikt endringer i perioden 2017 - 2019: Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon, meldinger mv Oslo, 22. november 2017 Ekomkonferansen 2017 Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Arr. Norsk Elektroteknisk Komite. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tema •Kort om det nasjonale arbeidet for bedre koordinering ve Politidirektoratet informerer Norges Skytterforbunds medlemmer om nye regler for deaktivering (plombering) av skytevåpen. De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, erstattes nå med nye regler som følge av en forordning fra EU. Les mer om de nye reglene på politiets nettsider

Lege om nye Nav-regler: - Det er helt krise for mine

Fredriksstad Blad - - De nye reglene gjør at jeg som

Regjeringen foreslår endringer i reglene for uføretrygd

1.juli 2014 får vi nye og enklere regler for oppfølging av sykmeldte. Med den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv blir det også enklere å være og å bli IA-virksomhet. Her er 6 ting du bør vite Det ble 1. juli i fjor innført en del nye regler byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for dette var blant annet at så mye som en tredjedel av kommunenes byggesaker gjaldt såkalte mindre byggetiltak, og at disse stod for en uforholdsmessig stor del av klagesaken Nye regler hvor raskt kommunene kan innføre og øke eiendomsskatten I statsbudsjettet foreslås det å stramme inn reglene om hvor fort eiendomsskatt kan innføres. Det er opp til den enkelte kommune om det skal innføres eiendomsskatt og innenfor visse grenser hvor høy skattesatsen skal være 4. mars: Halden kommune har i dag mottatt svar på to tester som ble utført tirsdag og begge disse er negative.Det betyr at alle de seks personene som til nå er testet for koronaviruset i Halden er friskmeldte. 4. mars: Ny regel om besøk på helseinstitusjoner: Personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset Covid-19 i de siste 14 dagene, må unngå å besøke. 1. januar 2017 trer nye mva-regler i kraft. De innebærer blant annet at regnskapssystemet må tilpasses den nye meldingen for merverdiavgift

Permittering - Arbeidstilsyne

Nye regler for pappapermisjon Fra 1. juli 2014 har det kommet noen viktige endringer i regelverket som gjelder fødselspermisjon. Anette Snarby. Publisert onsdag 02. juli 2014 - 16:17 Sist oppdatert tirsdag 04. oktober 2016 - 08:57. Del artikkel De nye reglene i boliglånsforskriften ligner de gamle. Mange av de samme kravene som gjaldt før 2020 er også å finne i den nye boliglånsforskriften. Bankene har fortsatt lov til å innvilge lån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som boliglånsforskriften krever. Vi har en såkalt fleksibilitetskvote, der vi kan bruke skjønn Nye regler for egenadeler fysioterapi og frikort for egenandelstak 2. January 15, 2017 Den tidligere diagnoselisten er avviklet i sin helhet fra 1.1.2017.

3560078Teknologi | ABC NyheterHer er Høyesteretts 16 Nav-spørsmål til EFTA-domstolen25 års vekst og velstand

Nytt egenmeldingskjema vil være klart til 1. januar 2018. Det arbeides også fortløpende med endring av egenmeldingsrutinene og rutiner for digitale sykemeldinger. Informasjon om dette vil bli lagt ut på intranett, og sendt ut til ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Mer info om egenmelding finner du på NAV sine sider 13.12.2017 Lover og regler. På denne siden har vi blant annet samlet all konkret informasjon om personvernregelverket, lenker til relevant lovverk, sentrale høringsuttalselser og vedtak vi har fattet. Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker veiledning i de nye personvernreglene Nye regler for bobiler Regler for Bobiler. Nye regler for bobiler. Endringer av forskrifter gjør at bobiler over 3500 kg betaler personbiltakst i bomstasjoner, får økt lovlig hastighet på motorveier, økt kjøretøybredde og krav til vinterdekk og kjettinger endres. Endringene gjelder fra oktober 2016 Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. juli. De viktigste punktene ser du under: Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Reglene per dags dato er at bygg større enn 15 kvadratmeter må søkes om til kommunen

 • Flirten lernen für frauen.
 • Krankenhaus brilon.
 • Blomster hos rema 1000.
 • Legge inn bud i helgen.
 • Oil filter cross reference.
 • Bakkenteigen kulturhus program 2017.
 • Bourbon group.
 • Norges fugler app android.
 • Snus i toalett.
 • Youtube joni mitchell river.
 • Uit henvisning.
 • Apekatt kjæledyr norge.
 • Atlantic fiskebåt.
 • Fotokurs rogaland.
 • Frauen in führungspositionen deutschland statistik.
 • Marokkanische konsulat frankfurt personalausweis.
 • Mieszkania do wynajecia berlin wedding.
 • Marie trintignant mort.
 • Los caideros patalavaca.
 • Gratis puppypakket bonzo.
 • Unilabs mr pris.
 • Star trek into darkness watch online.
 • Marxistisk humanisme.
 • Overføre meldinger fra android til android.
 • Læringsplakaten skolens samfunnskontrakt.
 • Estimate a 95 confidence interval.
 • Gif aus video erstellen app.
 • Christoph metzelder verheiratet.
 • Watch wrestling.
 • Border collie eigenschaften.
 • Land rover defender verbrauch.
 • Menneskelige ressurser hr.
 • Nordlands trompet barokke trekk.
 • Drikkebelte langrenn.
 • Chanel no 5 eau de toilette.
 • Selebukse gravid.
 • Seilingshøyde broer i norge.
 • Oppsynsmann ledig stilling.
 • Dronning victoria nrk.
 • Shailene woodley freund.
 • Keynes multiplikatormodell.