Home

Activiteitsgraad betekenis

Betekenis Activiteitsgraad. Wat betekent Activiteitsgraad? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord Activiteitsgraad. Je kunt ook zelf een definitie van Activiteitsgraad toevoegen. 1: 1 0. Activiteitsgraad. De beroepsbevolking gedeeld door de bevolking op arbeidsleeftijd activiteitsgraad: De effectieve beroepsbevolking (dit is het aantal werkenden + het aantal werkzoekenden) ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15 tot en met 64 jaar) . Noot: per land kunnen die leeftijdscategorieën iets verschillen. Zie ook: arbeid, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, werkzaamheidsgraad activiteitsgraad Onze databank bevat de volgende beschrijving(en) van activiteitsgraad activiteitsgraad Weet ge nog een andere betekenis voor deze term? Als ingelogd gebruiker kunt ge uw eigen beschrijvingen van Vlaamse woorden en uitspraken in onze databank aanvullen De activiteitsgraad weerspiegelt bijgevolg de wil of mogelijkheid van de bevolking op arbeidsleeftijd om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Bovendien blijkt uit de cijfers per gemeente dat dit aandeel binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk varieert

Betekenis Activiteitsgraad

 1. Activiteitsgraad - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord
 2. De betekenis van werkloosheidsgraad vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van werkloosheidsgraad gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 3. Er is dus een verschil met de activiteitsgraad waarmee de verhouding wordt weergegeven tussen de beroepsbevolking (het totaal aantal werkenden en de werklozen) en de totale bevolking. Arbeidskrachten worden beschouwd als werklozen indien ze voldoen aan de drie volgende voorwaarden: deze werknemers moeten zonder werk zitten, ze moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar.

Betekenis-definitie activiteitsgraad: De effectieve

 1. Betekenis Werkzaamheidsgraad. Wat betekent Werkzaamheidsgraad? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Werkzaamheidsgraad. Je kunt ook zelf een definitie van Werkzaamheidsgraad toevoegen. 1: 21 2. Werkzaamheidsgraad. Het percentage van de bevolking op actieve leeftijd (15 tot 64 jaar) dat effectief werk heeft
 2. gspercentage is het aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft, of een baan zoekt, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar. Wanneer er over participatiegraad wordt gesproken, wordt in de meeste gevallen de bruto participatiegraad bedoeld
 3. Arvastat > Help > Arbeidsmarkt Activiteitsgraad . De activiteitsgraad kan worden berekend als het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar of 20-64 jaar).. Verdere opsplitsing: naar geslacht, naar leeftijd, naar herkomst, naar nationaliteit Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken.
 4. Activiteitsgraad Opslaan Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsnivea
 5. gspercentage en activiteitsgraad gebruikt. De participatiegraad is gelijk aan het quotiënt van de beroepsbevolking en de beroepsgeschikte bevolking. De formule hiervoor is: B e r o e p s b e v o l k i n g B e r o e p s g e s c h i k t e b e v o l k i n g ∗ 100 % = b r u t o p a r t i c i p a t i e g r a a d {\displaystyle {\frac {Beroepsbevolking.
 6. De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) in de totale bevolking binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer. Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken
 7. Online vertaalwoordenboek. EN:activiteitsgraad. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Het Vlaams woordenboek » activiteitsgraad

In 2019 lag de werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op 75,5%. Dat betekent dat 75,5% van de 20- tot 64-jarigen een betaalde baan had Activiteitsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (Belgische gemeenten; 2003-2018) 13 jul 2020. Activiteitsgraad. Andere indicatoren in dit bestand: werkzaamheidsgraad werkloosheidsgraad. Download cijfers: st_wse_var_03-18_bevolking_soc_econ_positie_graden.xlsx. Bijlagen Term / uitdrukking Betekenis Aanbod op de arbeidsmarkt Alle personen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt als werk-nemer of als werkzoekende Activiteitsgraad De effectieve beroepsbevolking (dit is het aantal werkenden + het aantal werkzoekenden) ten opzichte van d

Activiteitsgraad

 1. g Er is al veel gezocht naar de betekenis van loonvor
 2. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 19879 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen
 3. Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier
 4. Weet ge nog een andere betekenis voor deze term? Als ingelogd gebruiker kunt ge uw eigen beschrijvingen van Vlaamse woorden en uitspraken in onze databank aanvullen. Om fouten te verbeteren klikt ge bij de bovenstaande definities op de bewerk link, en om te reageren op een definitie klikt ge op de reacties link
 5. Activiteitsgraad naar leeftijd, geslacht, scholingsniveau en nationaliteit; Activiteitsgraad naar leeftijd, geslacht, scholingsniveau en nationaliteit. Footer menu. A-Z index; Termenlijst; Externe links; Nieuwsservice; Disclaimer en juridische informatie.

Synoniemen van Activiteitsgraad en ander woord for

 1. activiteitsgraad en de werkgelegenheidsgraad die ten opzichte van dit (te ruime) bevolkingscijfer worden berekend, zijn dus voor België lichtjes onderschat. De beroepsbevolking bestaat uit alle inwoners van 15 tot 64 jaar die werken of werkzoekend zijn. Hierin heb je de werkende beroepsbevolking of all
 2. Enter the terms you wish to search for. Top menu. Contact; FAQ; Jobs; Language switcher. nl; fr; en; de; Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraa
 3. Statistische kaarten Activiteitsgraad in het Brussels Gewest. Statistische indicatoren: Arbeidsmarkt / Werkende beroepsbevolkin
 4. 7 Statistieken over vergrijzing 2. Geslachtsverhouding De geslachtsverhouding wordt berekend door het aantal vrouwen te delen door het aantal mannen. De geslachtsverhouding stijgt met de leeftijd. Zo telt men in 2016 in België 22 vrouwen per man bij 85-plussers, terwijl deze
 5. gen en overheid producten en • de activiteitsgraad: geeft aan in welke mate een bevolking aan het actieve leven wenst deel te nemen. De activiteitsgraad wordt verkregen door de verhouding t
 6. naar de fysieke activiteitsgraad bij kl. Hierdoor zijn de gegevens van 35 bewegingslessen, waaronder zes bewegingslessen door mezelf geïnventariseerd, beschikbaar. In het eerste deel van het onderzoek werd de fysieke activiteitsgraad tijdens een bewegingsles van kl uit de derde kleuterklas in beeld gebracht

Nederlands: ·een bepaalde werkzaamheid, verrichting De activiteiten moesten gestopt worden omdat er geen geld meer was. De activiteiten die het hotel kosteloos aanbood waren legio.[4]· beweging Bij de man die op de grond lag was geen activiteit meer te ontdekken.· toestand waarin veel handelingen worden verricht, de bedrijvigheid Met het weer. Activiteitsgraad % dat het aandeel weergeeft van de beroepsbevolking ( aantal werkenden en actief werkzoekenden ) ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Arbeidskaart Noodzakelijk en erg gewild document voor buitenlandse werknemers die in het kader van een arbeidsovereenkomst in België willen werken Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context. Dit is ook mogelijk met het woord activiteit. U moet ervoor zorgen dat de synoniemen die u vindt, passen in de context waarin ze worden gebruikt. Hartelijk dank bij SynoniemBoek.co Zelfstandig naamwoord. graad m eenheid om hoeken te meten (1/360 deel van de cirkelomtrek), onderverdeeld in minuten en seconden, booggraa Een ijzig stuk sneeuw dat onder een helling van 45 graden naar beneden liep. Langs een smal paadje moesten we voetje voor voetje proberen de 20 meter te overbruggen. Niet naar beneden kijken, want anders val je misschien 800 meter naar beneden

Semagram. Een aannemer is een onderneming; is een persoon [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een opdracht (een taak of klus) aangenomen [Geslacht] is een man of een vrouw [Activiteit of handeling] draagt verantwoordelijkheid voor de aangegane opdracht [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor een opdrachtgever of aanvrager [Motief] oefent zijn functie uit voor zijn beroe Van land X is het volgende bekend: - Gemiddelde Arbeidsproductiviteit: 0,03 - Beschikbare Arbeid: 45000 - Nationaal Inkomen: 1433,33333333 Hoe kan ik dan het werkloosheidspercentage berekenen? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Wetenschappelijke betekenis: Botformatie wordt geinitieerd door osteoblasten dewelke type 1 collageen alsook andere proteinen zoals osteocalcine aanmaken om zo osteoid te vormen. De serumconcentraties van bot-specifiek alkalische fosfatase en osteocalcine weerspiegelen de activiteitsgraad van de osteoblasten.. NL>EN: activiteitsgraad. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons. aanbod van arbeid - Economielokaal - Economielokaal prin

Er zijn verschillende soorten scans. Scans met structurele techniek (anatomie - vorm-grootte tumoren bloedingen) en scans met functionele techniek (fysiologie- doorbloedingsstoornis of verhoogde activiteit). De structurele en functionele technieken zijn aanvullend aan elkaar. Er zijn ook combinatiescans zoals de FDG-PET/CT en PET-MR-scan. Een niet afwijkende scan wil niet altijd zeggen dat er. Belang van de indicator . Aanvullend op de activiteitsgraad (waarin de werklozen zijn opgenomen) en het gemiddelde inkomen per inwoner, laat deze indicator toe het aandeel van de bewoners van een wijk te bepalen dat van een inkomen uit tewerkstelling leeft (bevolking van 18-64 jaar)

activiteitsgraad werkloosheidsgraad. meer info. Werkzaamheidsgraad recent afgestudeerden (20-34 jaar) naar geslacht (gewesten, België, EU; 2005-2019) 03 jun 2020. Cijfers. Toelichting Start studying Algemene Didactiek H8 De Didactische Werkvormen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Verschillende richtlijnen wijzen op het belang van fysieke activiteit voor de preventie van morbiditeit en mortaliteit. Uit deze studie blijkt dat er, los van de fysieke activiteitsgraad, ook een verband bestaat tussen sedentaire tijd en globale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit, kankergerelateerde mortaliteit en incidentie van kanker en diabetes mellitus

Variabele kosten zijn kosten die evenredig of verhoudingsgewijs variëren met het productievolume of de activiteitsgraad van de onderneming. Deze kosten zijn direct verbonden aan de ondernemingsactiviteit. Houdt de activiteit op, dan vallen de variabele kosten weg Dat social media populair zijn, is een feit. Maar ben je op de hoogte van de laatste cijfers en feiten? Alle cijfers op een rij

Tot slot hebben we ook de fysieke activiteitsgraad van de proefpersonen bepaald met behulp van een armband (een actigraaf) met versnellingsmeters die de deelnemers 72 uur onafgebroken moesten aanhouden Werkgelegenheid wat is de betekenis & definitie De totale vraag naar arbeid. Lees meer [] Werkgelegenheid De vervulde vraag naar arbeid. Gelijk aan de werkzame beroepsbevolking. Deel deze pagina [] De ~ naar regio en bedrijfstak in kaart brengen door het verzamelen van gegevens van bedrijven en instellingen over banen van werknemers. Doelpopulatie. Werkzaamheids- en activiteitsgraad per categorie: leeftijd - geslacht - minderheidsgroepen 11 Kenmerken, functie en betekenis van beelden afleiden aan de hand van een aantal welbepaalde criteria. 12 Aan de hand van voorbeelden, de basisprincipes van de lay-out afleiden Statistics Explained, your guide to European statistics. Statistics Explained is an official Eurostat website presenting statistical topics in an easily understandable way. Together, the articles make up an encyclopedia of European statistics for everyone, completed by a statistical glossary clarifying all terms used and by numerous links to further information and the latest data and metadata.

werkloosheidsgraad betekenis en definiti

De luistervaardigheid en de activiteitsgraad gingen vooruit. Een onderzoek naar de therapeutische voordelen van lezen in relatie tot de- pressie en welbevinden werd in 2011 uitgevoerd en gepubliceerd door Josie Billington, Chris Dowrick, Andrew Hamer, Jude Robinson en Clare Williams Je kent de principes van de plaatsingsvoorwaarden om tijdelijke signalisatie te plaatsen op de openbare weg. Je kent de betekenis van de voornaamste borden en kan deze correct plaatsen in combinatie met andere verkeersborden of bestaande wegsignalisatie. Je kent de basisprincipes van de maximaal toegelaten snelheid in functie van de categorisering van werken op de weg Als geconventioneerde arts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden Op basis van het ruimtebeslag en de totale activiteitsgraad berekende VITO waar we over urban sprawl kunnen spreken. Volgens de gehanteerde berekening beslaat urban sprawl in Vlaanderen beslaat maar liefst 44 procent van de oppervlakte en omvat urban sprawl 95 procent van de Vlaamse bevolking Aan de hand van analyses en kerncijfers kunt u zich een beeld vormen van de economische activiteit in België. Uiteraard moet u die ook in een ruimer Europees en mondiaal economisch kader bekijken

Activiteitsgraad in België: enkele gestileerde feiten Dit rapport kijkt naar de activiteitsgraad. De motivatie hiervoor is dat op lange termijn een hogere activiteitsgraad zich vertaalt in een hogere werkgelegenheidsgraad. De activiteitsgraad van de bevolking tussen 15 en 64 in België is de afgelopen jaren gestegen tot 68,6 % in 2018 Buig de subsidies voor salariswagens om in een hogere belastingvrije som op het loon. We krijgen milieuwinsten, de meeste werknemers krijgen extra cash, de activiteitsgraad stijgt, de kosten voor bedrijven verhogen niet en het mobiliteitsgedrag wijzigt ten goede

Daarvoor is er gelukkig een uitstekende bemanning aan boord. Samen met de dynamische redactieraad, het bijzonder waardevolle netwerk van losse medewerkers en sympathisanten en vooral de kritische lezers, moeten we Sampol scherp en relevant houden. Dit intellectueel en sociaal kapitaal zal ook in het volgende decennium vaak aangesproken en vernieuwd moeten worden De activiteitsgraad lag in 2007 opnieuw hoog. Het orderboek is gedurende het hele jaar goed gevuld gebleven en dit in alle technologieën. jensen-group.com. jensen-group.com. The order backlog decreased in the fourth quarter in some markets in which we still face an unstable investment climate ABSTRACT Doelstelling: Het eerste doel van deze studie was om de relatie tusen overgewicht, fysieke activiteit en sedentair gedrag na te gaan bij 17-18 jarige jongens en meisjes In zijn meest klassieke betekenis beschouwt deze ratio alle per-sonen in de zogenaamde actieve leeftijd (15-64 jaar), door een zeer zwakke activiteitsgraad van de groep tussen 55 en 64 jaar (figuur 5), die een heel stuk lager ligt dan het gemiddelde in de EU-27

Werkgelegenheidsgraad - 2 definities - Encycl

Terugkerende astmasymptomen veroorzaken vaak slapeloosheid, vermoeidheid overdag, een verminderde activiteitsgraad en school- en werkverzuim. 6; In vergelijking met andere chronische aandoeningen ligt de mortaliteit voor astma vrij laag. 6; Wist u dat? Momenteel hebben ongeveer 235 miljoen mensen astma. Het is een vaak voorkomende ziekte bij. In plaats van het gebruik van een hoge ruststofwisseling, lederschildpadden lijken te profiteren van een hoge activiteitsgraad. Studies over wilde D. coriacea ontdekt individuen kunnen slechts 0,1% van de dag rust te brengen. Culturele betekenis. De schildpad is bekend van de culturele betekenis voor stammen over de hele wereld te zijn Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Het stroomverbruik van het apparaat is afhankelijk van de activiteitsgraad, frequentie van de metingen en de omvang van de gebruikte functies. dat in relatie tot het totaal aantal stappen nauwelijks van betekenis is. Vaak gaat het bij de getelde stappen om terugkerende waarden, zodat de vastgelegd De activiteitsgraad in Vlaanderen -stelde doelstelling van 70% is nog lang niet behaald, laat staan in zicht. Met 32% werkzame 55-plussers in 2005 behoort Vlaanderen tot de staart van het Europese peloton. Gelet op de veroudering van de beroepsbe-volking plaatst dit een steeds grotere rem op de globale toename van de activiteitsgraad

Arbeidsmarkt - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

PDF | On Sep 9, 2019, Koen Schoors and others published Wegwijs in Economie (Derde herwerkte editie 2019) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Als de activiteitsgraad van de ouderen kan verhoogd worden: - Deze dubbele betekenis van de impact van de vergrijzing schetsen wij in dit en volgend punt 17

Betekenis Werkzaamheidsgraa

'Zorg maakt een wezenlijk deel uit van het leven, en is dus veel meer dan een bijzondere sociale dienstverlening', schrijft Jef Peeters van Oikos. Hij roept op om zorg dan ook centraal te stellen. Bij twijfel kan een botscan uitsluitsel geven en de activiteitsgraad van de artrose bepalen Een MRI geeft zicht op de algemene toestand maar is meestal van weinig bijkomende waarde. Oedeem is te zien, cystes zijn duidelijk, kraakbeenletsels enz CT toont osteofytose maar ook hiervoor is weinig indicatie. Behandeling

Participatiegraad Definitie, Betekenis en Uitle

De ondergrens van de aanbeveling geldt voor kinderen vanaf 6 jaar en 60-plussers, de bovengrens geldt voor volwassen mannen met een middelmatige tot hogere activiteitsgraad. De resultaten van de Belgische voedselconsumptiepeiling spreken tegen dat we te veel brood en andere graanproducten eten pensioenatlas_n

Activiteitsgraad - Arvasta

activiteitsgraad Werkende bevolking gedeeld door de bevolking op arbeidsleeftijd. In een striktere betekenis verwijst het ook naar een belegging op maat. procentpunt Een procent in absolute zin. Als de rente bijvoorbeeld stijgt van 2 % naar 3 %, komt er een procentpunt bij Werkzaamheids- en activiteitsgraad per categorie berekenen: leeftijd - geslacht - minderheidsgroepen - sectoren - • Werkloosheidscijfers • Werkloosheidsgraad • Werkloosheidssteun: werkloosheidsuitkering en wachtuitkeringen • De vraag naar arbeid is een afgeleide vraag • Verband tussen loonniveau en vraag naar arbeid

be.STA

activiteitsgraad n. Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde maken in de meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of andere (intellectuele) materiële of immateriële rechten of [...] activa in verband met bestaande e Wat is de betekenis van BBP tegen factorprijzen verwachte activiteitsgraad voor 2012. - Interpreteer dit cijfer. b) - Geef de formule voor de berekening van de werkzaamheidsgraad en bereken de verwachte werkzaamheidsgraad van 2011. - Interpreteer dit cijfer Deze lage activiteitsgraad vertaalt zich in een gemiddeld inkomen van 7.800 euro per inwoner/jaar. In het hele Brussels Gewest is dit 12.600 euro. Het gemiddeld inkomen ligt 50% lager dan in de rest van België

Beroepsbevolking - Wikipedi

Bij mensen die zeker zijn van hun diagnose als IBD-patiënt, is het echter een ideaal middel om op een eenvoudige manier de activiteitsgraad van hun ziekte op te volgen. Calprotectine is bij die mensen een eenvoudige niet invasieve diagnose methode (dwz dat men er geen last van heeft zoals bvb bij een coloscopie) waarvan de resultaten zeer goed overeenkomen met het beeld van de invasieve methodes Inleiding Cette page reprend dans des termes simples les grandes étapes de la réalisation du bilan Proteomis, la signification des divers documents remis au médecin et au patient, la présentation de la structure du bilan et enfin son intérêt d'aide au diagnostic et à la décision thérapeutique Activiteitsgraad. Unionpedia is een samenvattingen, of scriptie. Hier is de definitie, uitleg, beschrijving, of de betekenis van elke significante waarop u informatie nodig, en een lijst van de bijbehorende concepten als een verklarende woordenlijst. Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees,. De adviseur leidt daaruit af dat de commerciële waarde van de marketingdiensten voor de partijen bij het contract niet van cruciale betekenis is. (50) Omgekeerd zou de regio van bestemming volgens de adviseur wel degelijk voordeel kunnen halen uit de reclame waardoor de klanten van Ryanair worden aangemoedigd om er langer te verblijven of ter plaatse meer te verbruiken

Werkgelegenheid en werkloosheid Statbe

Algemene betekenis van de kleuren die afnemen (in tegenstelling met de kleuren die toenemen) Rood : inschikkelijker, luistervaardiger, rustiger Geel : scherper, feitelijker, logischer, eenzamer, meer gecontroleerd Groen : bruisender, sneller, meer multi-tasking Blauw : meer onverschrokken, meer vernieuwer, onafhankelijker 50 40 30 20 1 activiteitsgraad daalt soms tot 25%. Sociaal moet de gezinsdesintegratie, bijvoorbeeld gezinsscheiding, moeilijke aanpassing in het vreemde land of slechte huisvesting, vermeld De betekenis van een aantal secundaire economisch-politiek kenmerken van de Europese cultuur kan dus niet onderschat worden,. Samenleving: feiten en problemen. Algemene inleiding. 1. finaliteit van deze cursus 2. structuur. 3. het naoorlogse samenlevingsmodel. Verzorgingsstaat: gebaseerd op het kapitalistisch productiesysteem met de overheid als beschermer van welvaart en welzijn voor allen Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandelen NAV Investment Funds (NAV) De daling komt volgens de Belgen door de hoge activiteitsgraad'' van DEME

activiteitsgraad - Vertaling Nederlands-Engel

Men kan er een symbolische betekenis in zien in plaats van ze letterlijk te interpreteren, Ze hebben een zeer hoge activiteitsgraad. En ze bereiken dit alles zonder de economische dynamiek af te remmen: hun economie is heel innovatief. België heeft geen van die argumenten Activiteitsgraad De activiteitsgraad is de verhouding tussen de beroepsbevolking (d.i. de werkende bevolking en de werkloze bevolking) en de actieve bevolking. 'buitengebied' en 'landelijk gebied' hebben aldus een andere betekenis en dekken een andere lading, alhoewel ze onderling niet tegenstrijdig zijn om de activiteitsgraad te verhogen. Het wetsartikel laat de koning de bevoegdheid. om het bedrag en de modaliteiten. te bepalen. Als gevolg van deze. machtiging heeft de ministerraad op 8. december 2006 beslist om het bedrag. van de bonus op 2 euro per arbeidsdag te. bepalen. Dit komt overeen met 52 euro. per maand of 624 euro per jaar extra voo Ook de werkloosheidsuitkeringen liggen lager dan in heel wat andere landen (hoewel deze in andere landen een veel kortere duurtijd kennen). Zonder de activiteitsgraad fors op te trekken, zal hier ook in de toekomst weinig aan veranderen, eerder integendeel. Hoewel deze cijfers niet bemoedigend zijn, moeten de resultaten niet gedramatiseerd worden 1312 woorden eindigen op AAD. Welk woord eindigt op AAD? Vind woorden in het Van Dale Rijmwoordenboek Meer economie betekent minder fiscale druk, betere infrastructuur, hogere activiteitsgraad, een breed gedragen geloof in morgen zodat iedereen voluit gaat, en nogmaals lagere armoede. Het is niet omdat je de euro van Oosterweel uit je begroting schrijft, dat hij niet van je bankrekening gaat

 • Postleitzahl borken weseke.
 • Kristoffer columbus snl.
 • Veterinærvakt akershus.
 • How long do raccoons live.
 • Nav skanning forside.
 • Harpiks klister.
 • Diy workshop frankfurt.
 • 4000 brutto ile to netto.
 • Bonytt stue.
 • Jappy passwort cracker.
 • Recliner sofa bohus.
 • Norsk økonomi i verdenssammenheng.
 • Louis vuitton oslo åpningstider.
 • What halloween.
 • Miljø senterpartiet.
 • Pentatonix youtube.
 • Fryser og svetter om hverandre.
 • Union hotell geiranger.
 • Windows 7 ultimate key generator.
 • Vest timor.
 • Aurora kino kirkenes.
 • Goldfinger snowmobile.
 • Østkysten usa ferie.
 • Fitx köln.
 • Heinzelnisse >'.
 • Birkelunden marked.
 • Regio tanzclub freiburg.
 • Jeep grand cherokee 2019.
 • One esslingen muttizettel.
 • Römische götter jupiter.
 • Webkamera fv 714.
 • Pave johannes paul 2 besøker norge.
 • Dyr på hardangervidda.
 • 300$ to nok.
 • Verdens beste sjokolade milkshake.
 • Tyskkurs bergen.
 • Søppelsekkholder jula.
 • Abonament moldcell you.
 • Miami guide blogg.
 • Mazda cx 3 brukerhåndbok.
 • Lege mistet lisens 2017.