Home

Pedagogisk forskningsinstitutt uio

Forskning - Institutt for pedagogik

Les denne saken på UiOs nettsider. Rye, M., Eng, H., Ulvund, S.E. (2020): Circle of Security Virginia - Gruppemodellen (2. utg. Institutt for pedagogikk (IPED) (tidligere Pedagogisk forskningsinstitutt (Pfi)) er et institutt for pedagogisk forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.Instituttet er det største fagmiljøet for pedagogisk forskning i Norge. Den faglige orienteringen er både allmennpedagogisk og profesjonsrettet Pedagogisk forskningsinstitutt Disputas: Greta Bjørk Gudmundsdottir. Sist endret 31. mai 2011 13:50 av jarlevt@uio.no M.Phil. Greta Bjørk Gudmundsdottir forsvarer avhandlingen. From digital divide to digital opportunities? A critical perspective on the digital. Pedagogisk forskningsinstitutt. BACHELOR I PEDAGOGIKK. Studieåret 2005/2006. Oppdatert mai 2005 *Teksten finnes i kompendium. Kan kjøpes hos kopiutsalget. **Boken er flere steder i pensum. Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden. Danning, Demokrat

Nå skal Universitetet i Oslo og Forsvarets forskningsinstitutt samarbeide enda mer. STYRES FRA UiO: FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn studenter som mangler arbeidskrav, men ønsker å gjennomføre eksamen v09 og h09, må kontakte Pedagogisk Forskningsinstitutt ved innen 1. februar/ 1. september det semesteret de ønsker å ta eksamen. arbeidskrav gjennomført som del av UTVIT1000, vil IKKE gi fritak for arbeidskrav i emnene UTVIT1100 OG UTVIT1500 Pedagogisk forskningsinstitutt; Pedagogisk forskningsinstitutt bilde-borte.jpg. Sist endret 13. okt. 2011 13:30 av aevandt@uio.no Bilde-odegard Sist endret 1. nov. 2011 10:44 av aevandt@uio.no Kristin Børte vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. fredag 4. november 2011. Avhandlingens. Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikling. I denne bachelorgraden får du en unik mulighet til å spesialisere deg tidlig i studiet ved å velge hvilket område av faget du vil ha fordypning i

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus The Pedagogisk forskningsinstitutt Department at the University of Oslo on Academia.ed

Pediatrisk forskningsinstitutt er en forskningsenhet ved Barne- og ungdomsklinikken. I løpet av de siste 30 årene har instituttets forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og påfølgende skader Tverrprofesjonelt samarbeid i helsesektoren - en empirisk studie av strategier for samarbeid mellom ulike profesjonsgrupper Vibeke Nyhus Masteroppgave i pedagogik Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) er et godt utgangspunkt for å forstå universitetets rolle i samfunnet og at diskusjonen om en vitenskapelig disiplin griper langt ut over et lite fellesskap av forskere, sier Helsvig. apollon@admin.uio.no. Ansvarlig for denne siden

Pedagogisk forskningsinstitutt Høst 2006 . ii. iii SAMMENDRAG AV HOVEDOPPGAVEN I PEDAGOGIKK TITTEL: Motstand mot endringer På hvilken måte kan anerkjennelse motvirke utviklingen jeg et behov for å kunne fordype meg i pedagogisk teori, noe denne oppgaven er et produkt av Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler.Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier). International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Internasjonal ProQuest-database med indeksert informasjon. Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA). Norart Tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler Pedagogisk Forskningsinstitutt . Konflikter og konfliktkompetanse i arbeidslivet I denne oppgaven forsøker jeg å se på hvordan vi forholder oss til fenomenet konflikt og konfliktkompetanse i arbeidslivet. Jeg hevder at alle mennesker som regel har no

III!!!!! The human heart yearns for contact - above all it yearns for genuine dialogue. Dialogue is at the heart of the human. Each of us secretly and desperately yearns to be met - to be recognized in our uniqueness UiO UiO Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet. For ansatte; English website; Søk i nettsidene til UV Søk. Meny; Søk; Forsiden UV; Forskning; Studier; Livet rundt studiene; , Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori : Braeken, Johan Professor +47 22844826. Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, UiO Epost: anders.morch@intermedia.uio.no Begreper fra pedagogisk forskning som er nyttig i informatikk og systemutvikling Presentasjon i INF1510 (Bruksorientert design), 22. april, 201

Institutt for pedagogikk (UiO) - Wikipedi

- Denne avtalen skal bidra til å styrke teknologiske fagmiljøer som er viktige for Forsvaret og norsk samfunnssikkerhet, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal. Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i mange år hatt et utstrakt samarbeid om forsking og utdanning innen realfag og teknologi. Nå inngår det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN/UiO) og. Pedagogisk forskningsinstitutt UNIVERSITETET I OSLO Våren 2012 . II . III SAMMENDRAG AV MASTEROPPGAVEN I PEDAGOGIKK TITTEL: Parent Management Training (Oregonmodellen) - En behandlingsmetode for barn med «bare» alvorlige atferdsvansker? -En studie av PMTOs effekt på familier med bar Hovedoppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Lov om frittståande skolar (friskolelova) (2003). Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring av 14. juni 1985 (privatskoleloven). Lønning, T. m fl (1998).. Søknad om godkjenning med rett til tilskott av Mjøsdalen bygdaskule. Lonevåg. Rapport

Pedagogisk forkningsinstitutt (PFI) er eit institutt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.Instituttet forskar og tilbyr utdanning innanfor det pedagogiske fagfeltet. Om lag 900 studentar studerer ved Pedagogisk forskningsinstitutt (2011 Litteratur. Aukrust, V. G. (2005). Tidlig språkstimulering og livslang læring - en kunnskapsoversikt. Oslo: UIO, Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon Jeg er stipendiat i utdanningshistorie ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO. Mitt Ph.d prosjekt - Bilder av «oss» og bilder av «de andre» - ser på norske lærebøker. Skolen er statens fremste sosialiseringsagent. Lærebøker kan leses som uttrykk for en ønsket nasjonal oppdragelse Pedagogikkens stammer og territorier - Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 70 år! av Tone Solbrekke og Ola Stafseng Ola Stafseng, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

Litt om Minimatikk. Maud Krag er pedagogisk ansvarlig for Minimatikk. Hun har mastergrad fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ( UiO), med filologi og økonomi i fagkretsen. Hun har lang erfaring som leder på strategisk nivå i næringslivet, og som veileder i kommunikasjon og kompetanseutnyttelse for ledere i kunnskapsvirksomheter Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Skriver avhandling i pedagogisk filosofi om den gresk-franske tenkeren Cornelius Castoriadis (1922-1997). Assosiert medlem av Etikkprogrammets forskerskole fra H0 UiO og Forsvarets forskningsinstitutt utvider forskningssamarbeidet. Uniforum. 09.11.2020. De jobber allerede sammen om et instrument som nå er på vei mot Mars. Nå skal Universitetet i Oslo og Forsvarets forskningsinstitutt samarbeide enda mer. Mars-roveren «Perseverance» er akkurat nå på vei til den røde planeten Self-Regulated Learning and Text Comprehension (SRLTC) Longitudinelt prosjekt som følger utviklingen av bl. a motivasjon, strategibruk og studieprestasjoner i større utvalg studenter innfor helsefag, musikk, økonomi og lærerutdanning Institutt for klinisk medisin har ansvar for undervisning og forskning innen alle kliniske fag. Instituttet har ansvar for all praktisk pasientrettet undervisning av medisinerstudenter og koordinerer fem av åtte moduler i profesjonsstudiet i medisin

Per Lauvås, professor, Pedagogisk forskningsinstitutt: - Det er viktig at rektor er en samlende person for alle oss som arbeider på universitetet, særlig nå når krybben stadig blir tommere. Dessuten må du kunne representere universitetet utad med en viss tyngde Dette har vært noe av utgangspunktet da Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO i 2008 skulle markere sine første 70 år med et jubileumsseminar. Bidragene i dette seminaret danner grunnlaget for artiklene sammen med kommentarartikler til disse eller til selve pedagogikkfagets jubilering Anders Lysne (født 21. mai 1926 i Lærdal, død 29. mai 2015) var professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, sønn av Dominikus Lysne (1893-1966) og Kari Wendelbo Rå (1895-1976), gift med Aslaug Brandshaug Lysne (f. 1928).Han var bror til kjemiker og rektor David Wendelbo Lysne (f. 23. november 1924) og dr. ing. og professor Dagfinn Lysne (1934-2000)

Pedagogisk forskningsinstitutt - Det

 1. isme og likestilling ved UiO, 2003-2005; Oppdragprosjekt for the World Organization of the Scout Movement, 2001-2002; Amanuensis, fra 1987 førsteamanuensis, i sosialpedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1981-9
 2. Institutt for klinisk medisin har ansvar for undervisning og forskning innen alle kliniske fag, fra diagnostikk og behandling til oppfølging av pasienter med vanlige så vel som sjeldne sykdommer
 3. Erling Lars Dale (født 12. mars 1946 i Ulvik i Hardanger, død 25. september 2011 i Kongsvinger) var en norsk professor i pedagogikk ved Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo (UiO).. Dale tok magistergrad i pedagogikk i 1974, ble tilsluttet instituttet i 1976, tok doktorgrad i 1987 og ble professor i 1995. Han har vært særlig opptatt av didaktikk, pedagogiske.
 4. Professor emeritus, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. lars.lovlie@ped.uio.n
 5. dre farlige stoffer, OBS: Plassbegrensning: 50 plasser, Påmeldingsfrist 15. oktober

Pensum/læringskrav - PED1460 - - Universitetet i Osl

 1. Faglig-pedagogisk dag 2020 Her finner du materiell som ble brukt på kurset. Presentasjon . Forsøksbeskrivelse: Primær, sekundær eller tertiær alkohol. Forsøksbeskrivelse: Bestemmelse av klorid i saltvan
 2. Faglig pedagogisk dag ved UiO tilbys årlig, og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagområder er dekket, ikke bare geofag. Faglig pedagogisk dag 2020 er den 29. oktober. Gå til Faglig pedagogisk dag, UiO. Geofag i skolen: Etter- og videreutdanning for lærere
 3. Hensikten med artikkelen er å oppsummere empirisk forskning som har undersøkt hvordan ferdigheter på morsmålet påvirker andrespråksferdigheter, og på bakgrunn av dette vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner. Resultatene samlet sett viser at det er en moderat til stor grad av sammenheng mellom ferdigheter knyttet til avkoding på morsmålet og avkodingsferdigheter på.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 46 utdanninger. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei. Bekreft ved å trykke send. Beskriv gjerne nærmere (dette er valgfritt) Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår. ANVENDELIG KUNNSKAP: - Samene er først og fremst opptatt av anvendelig kunnskap. Tradisjonell samisk kunnskap greier for eksempel lett gjør seg nytte av arktisk forskning i forbindelse med reindrifta. Jeg tror derfor norsk skole har mye å lære av kunnskapsutvikling hos samene, forteller Vegard Nergård, som nå er forsker ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo Søk etter ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Personer 1 - 50 av 95

Her på programsidene for Faglig-pedagogisk dag 31. januar 2020 finner du time for time-program, samt tematisk oversikt. Trykt program er sendt ut til skolene, og er også tilgjengelig på campus selve dagen. Vi gjør oppmerksom på enkelte programendringer Otto Andreas Anderssen var skolemannen som ble Norges første professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo (årene 1909-22). Anderssen hadde mange offentlige verv der han øvde innflytelse på lærerutdannelse og skole, og han gjorde en betydelig innsats for nordiske samarbeid om skoleutvikling. Anderssen har et betydelig faglig forfatterskap som fordeler seg på litteraturhistorie. Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Slik søker du om opptak til PPU Slik søker du. For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Vi tilbyr PPU følgende fag

For stillinger som professor og førsteamanuensis er det egne regler for utforming av søknaden Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) passer for deg som ønsker å formidle fagkunnskap til ungdommer i skolen og utvikle deg som klasseleder og relasjonsbygger. Har du mastergrad? Er du kvalifisert i ett eller flere undervisningsfag? Da kan du være kvalifisert søker til PPU

Ein ny studie tydar på at det å kunne fleire språk kan hjelpe personar med demens å kommunisere. Men pårørande og helsearbeidarar må gjere sitt, ifølgje språkprofessor Er du programstudent ved Det humanistiske fakultet? Ta kontakt med studieveilederen for programmet ditt for å avtale veiledning om emnevalg, studieprogrammet ditt, karrieremuligheter og studiesituasjonen din med mer.. Er du interessert i studiene våre, er enkeltemnestudent, tidligere student, student på et annet fakultet eller elev på videregående

Ola Stafseng var født i 1949 på Hamar. Han disputerte for dr.philos.-graden i 1996, ble tilsatt som førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt i 1998 og arbeidet samme sted som professor fra 2000 innen fagområdet pedagogisk historie Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår. Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis Pedagogikk er sett på som et av de mest sentrale forskningsbaserte styringsredskapene i samfunnet. I Norge har Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo en særstilling innenfor den pedagogiske vitenskapen Enkelte UiO-ansatte mangler grunnleggende utstyr, - Pedagogisk utfordrende. Bjørn Stensaker, som leder LINK, UiOs senter for læring og utdanning, mener underviserne nå står i en utfordrende situasjon. - Utfordringen nå er denne hybridmodusen

Torsdag 31. oktober er det igjen duka for Fagleg-pedagogisk dag ved UiO. Dagen eit tilbod til lærarar for fagleg påfyll med interessante foredrag i faga dei underviser eller er interessert å læra meir om. Institutt for geofag og NHM deltek med fleire foredrag, og programmet finn du her Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover c.w.beck@ped.uio.no. Christian W. Beck. Førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. c.w.beck@ped.uio.n Jon Lauglo er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og forsker ved NIFU STEP og NOVA. Hans forskning har kretset om emner innenfor komparativ pedagogikk og utdanningsso-siologi (jon.lauglo@ped.uio.no). Berit Lødding er forsker ved NIFU STEP , der hun siden 1994 har arbeidet med en rekke temaer knyttet til videregåend

Gjennom boken følger vi den ekspanderende vitenskapeliggjøringen av pedagogikkfaget ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo på 1950- og 60-tallet, og motstanden mot denne så vel fra kristen-konservativt hold som fra sosialdemokratiske samfunnsplanleggere og antiautoritære 68-ere Webinar: Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Webinar med professor Kjell Åge Gottvassli, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Webinaret er for alle ansatte i barnehager og varer i 7 minutter. Artikkel Sist endret: 11.01.2018 Last ned som PDF Skriv ut M uligheten til å søke merittert status åpnes ved utlysning, som vanligvis skjer i november hvert år.; Meritteringsprosjektet er nå under evaluering, og det er ingen åpen utlysning. Ny utlysning kan forventes i 2022. Søknaden skal utformes som en pedagogisk mappe, som skal dokumentere at kriteriene er oppfylt .; Søknaden blir vurdert av en sakkyndig komite Den lokale tillitsvalgte er din nærmeste kontakt som medlem i Parat UiO, både når det er ting du lurer på og når du trenger hjelp. I tillegg til å være kontaktpunkt for medlemmene deltar den lokale tillitsvalgte i fakultetenes/enhetenes drøftings- og informasjonsmøter. Ofte holdes det også lokale medlemsmøter og den lokale tillitsvalgte sender ut informasjon om lokale møter og saker Torsdag 1. november er det Fagleg-pedagogisk dag ved UiO. Dagen er eit tilbod til lærarar for fagleg påfyll, og du kan høyra interessante foredrag i fag du underviser eller er interessert å læra meir om. Institutt for geofag og NHM har i år fleire foredrag, og programmet finn du her

UiO UiO Universitetet i Oslo Det Halvparten av kandidatene har arbeidsplass ved et av fakultetets institutter/sentre og halvparten ved et eksternt forskningsinstitutt eller en pasientbehandling (psykologer), veiledning, undervisning eller annet pedagogisk arbeid. Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg kompetanse som: evne til å. Erling Lars Dale, norsk professor i pedagogikk. Dale regnes som en av de mest sentrale norske fagpedagoger i andre halvdel av 1900-tallet. Han har publisert verker om utviklingen av norsk og internasjonal pedagogikk som vitenskap, skoleutvikling og didaktikk. Dale var en innflytelsesrik aktør under fagstriden på Pedagogisk forskningsinstitutt i 1960- og 1970-årene

Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitetet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg Rollen til styrer og pedagogisk leder. Arbeidet med pedagogisk dokumentasjon skal utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 2 (Ansvar og roller), står det at «barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. En bachelor i pedagogikk forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning. Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma Pedagogisk profil er et av de aller mest pedagogiske studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo. Vi hører til ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO og Forsvarets forskningsinstitutt utvider

Finn studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning ved TF Faglig-pedagogisk dag JUS; Alle eksamener som hjemmeeksamen høsten 2020 Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020. postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen på Jus

UTVIT1000 - Innføring i utdanningsvitenskap

I 2022 vil UiO kunne formidle kunnskap om hvordan skoler jobber med tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT. De fleste sluttrapportene kommer i 2025. UiO vil også bidra med forskningsformidling beregnet på utdanningssektoren og andre målgrupper som er interesserte i resultatene av evalueringen Faglig pedagogisk dag: Slik kan UiO-forskere være med å forme skolen Hvert år, i månedsskiftet oktober-november, fylles UiOs forelesningssaler opp av rundt 1500 lærere som kommer for å få faglig påfyll. Faglig pedagogisk dag gir universitetet en gyllen mulighet til å bli med på å forme skolehverdagen Faglig-pedagogisk dag ble holdt digitalt 29. oktober 2020. Se opptak av foredrag fra Det juridiske fakultet her

Les denne saken på UiOs nettsider. Jeg er førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Jeg underviser og veileder i medievitenskap, og har hovedansvaret for praksis- og prosjektbloggen ved instituttet. Er du student i et av mine emner er det bare å ta kontakt på telefon, epost eller komme innom kontoret mitt på IMK om du har emnerelaterte/faglige spørsmål Det odontologiske fakultet har som målsetting å være et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. I dag fremstår fakultetet som et moderne fakultet med forskningsbasert undervisning i alle fag Les denne saken på UiOs nettsider. Forskning og samlinger. Naturhistorisk museum driver forskning på biologisk og geologisk naturmangfold og de evolusjonære prosessene som former denne diversiteten Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving. Utdanningen er profesjonsrettet, relevant og praksisnær Faglig-pedagogisk dag 2020: Institutt for offentlig retts bidrag Årets utgave av Faglig-pedagogisk dag gjennomføres digitalt. IOR bidrar med foredrag av professor Jørn Øyrehagen Sunde (Klimasøksmålet - demokrati vs. juss?) og førsteamanuensis Jon Christian Nordrum (Om Juss i skolen)

Bedriftsbesøk på PFI - Institutt for pedagogikk

Pedagogikk (bachelor) - Universitetet i Osl

Foredrag UiO 19/20 januar 2014. Et godt alternativ til skolen Kronikk. Jakten på kritisk pedagogikk. I: Norsk pedagogisk tidsskrift no 4-5 2013. Innlegg dagsavisen: Missing: 1351 Oslo-elever 31/10-13. Innlegg Dagsavisen: Manifest for en grønn pedagogikk 20/8-13 UiA PULS- Pedagogisk utviklings- og læringssenter er UiAs senter for utdanning, utvikling og forskning på det universitetspedagogiske området. UiA PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk kvalitet gjennom utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, samt støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen Pedagogisk samarbeid skal gi bedre læringsmiljø ©OD,UiO/ Kjersti E.Carlsen) Fakultetet utdanner studenter til å bli både tannpleiere og tannleger, og her har instruktørene en sentral rolle som kunnskapsbærere, og å veilede og følge opp studentene på klinikkene I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i

University of Oslo Pedagogisk forskningsinstitutt

Reidar Myhre var en norsk pedagog. Myhre hører til blant de fremste forfattere av pedagogisk faglitteratur. Han utgav en rekke bøker om pedagogikkens historie, pedagogisk idehistorie, didaktiske spørsmål og skoleutvikling. Myhre ble dr.philos. i 1974. Han var lektor ved Oslo offentlige lærerskole i årene 1946-1970, hjelpelærer ved Pedagogisk Forskningsinstitutt (PFI) i årene 1953. Marianne Guriby, pedagogisk ansvarlig, Klimahuset ved Naturhistorisk museum . Arrangør Utdanningsforbundet og Klimahuset, Naturhistorisk museum. Publisert 6. juli 2020 15:04 - Sist endret 20. aug. 2020 11:56. Del på e-post. Del på Facebook; Del på webmaster@nhm.uio.no. Logg inn Logg ut meny profil-red@ped.uio.no. 03/2009. PEDAGOGISK PROFIL. 3. Narrativer var noe jeg hadde jobbet med i hovedoppgaven som ble levert ved Pedagogisk forskningsinstitutt i 2005 (Wee 2005)

Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) - Institutt for

Vis Emilie Oftedals profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Emilie har 8 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Emilies forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Evalueringer viser at skoler opplever tilpasset opplæring som et uklart og problematisk begrep Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg. PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole

Kampen om pedagogikken - Apollo

Søknader som mangler pedagogisk CV eller uttalelse fra nærmeste leder, vil ikke bli behandlet. Eventuelle vurderinger av søkerens pedagogiske virksomhet, som for eksempel studentevalueringer eller uttalelser fra kolleger, som søkeren ønsker å inkludere, vil også regnes som vedlegg og skal telles med blant de 15 Eit mål er å gje studentane innsikt i korleis pedagogisk filosofi og idéhistorie kan bidra til å problematisere ulike grunngjevnader for pedagogisk praksis. Eit anna mål er å gjera studentane i stand til å drøfte spørsmål knytte til pedagogiske fenomen som undervisning, læring, kunnskap, oppseding, danning og medborgarskap Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ei mastergrad og som vil utdanne deg til å bli lærar. Vi tilbyr PPU deltid innan realfag, nærare bestemt matematikk og naturfag. Det vil ikkje vere opptak til PPU deltid høsten 2020

Fagside for pedagogikk - Universitetsbiblioteke

tonjste - Institutt for lærerutdanning og skoleforskningKollegaveiledning og kritiske venner - [PPTX Powerpoint]

Personer - Side 2 - Det utdanningsvitenskapelige fakulte

PEDAGOGISK PROFIL. 01/2012. UiO innebĂŚrer et fornyet fokus pĂĽ pĂĽlitelige mĂĽleenheter og felles Tone Cecilie Carlsten er stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Uni. Universitetets egenart - et humanistisk pedagogisk perspektiv Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og langsom forskning i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Universitetets egenart - et humanistisk pedagogisk perspektiv med Professor Inga Bostad (UiO)

Aktuelle saker 2013 - Institutt for pedagogikk
 • Dominante og recessive gener eksempler.
 • Sopot tripadvisor.
 • Yon gonzalez y su novia 2018.
 • Hilton reservations.
 • Aviser sunndal.
 • Trebitt oljebeis tilbud.
 • Reise til oman.
 • Lift stuttgart.
 • Karamelliserte gulrøtter.
 • Hvem eier sk brann.
 • Gotta go home boney m youtube.
 • Camping lofoten telt.
 • England cromwell.
 • Jackon fiberpuss.
 • Ballett stuttgart preise.
 • Honeywell nødlys.
 • Bahia playa teneriffa bewertung.
 • Spørsmål til rebusløp.
 • Sylt deutschland.
 • Natur tau.
 • Konjunktiv 2 tysk.
 • Hvordan hjelpe barn med angst.
 • Sonnencreme test 2017.
 • Quäker heute.
 • Badoo отзывы работников.
 • Nutria kaufen leipzig.
 • Ölberg jerusalem.
 • Das parfum stream.
 • Unsplash stock photos.
 • Mein herz brennt cover.
 • Er vannmelon en frukt.
 • Hamilton the revolution alexander hamilton.
 • Nissan murano 3.5 anhängelast.
 • Weber thermometer.
 • Unser land 24.11 2017.
 • Stikkontakt dobbel innfelt.
 • Salg av bolig dødsbo.
 • Schaffrath düsseldorf öffnungszeiten.
 • Alaska railroad reisen.
 • Xbox one verbindet sich nicht mit xbox live.
 • Mikkel niva halden.