Home

Forskerforbundet lønn

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer Lønn. Forskerforbundet har lønn som sitt hovedfokus. Et grunnleggende prinsipp for Forskerforbundet er at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Som ansatt i staten får NTNUs ansatte sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg Denne oversikten fra Unio gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff. Lønnsforhandlingene i gang i kommunene (03.09.2020) I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotparten KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning

Vår lønnsstatistikk - Forskerforbundet

 1. Lønn, lov- og avtaleverk Muligheter for lønnsendringer. Guide for lønnsheving gir en oversikt over hvilke muligheter du har til lønnsendring ved ansettelse og i løpet av ditt ansettelsesforhold.. Individuelle forhandlinger på særlig grunnlag. 2.5.3-forhandlinger, individuelle forhandlinger på særlige grunnlag, foregår ca. fem-seks ganger i året
 2. Du kan sende inn et begrunnet lønnskrav til Forskerforbundet ved UiO hvis du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Argumenter kan for eksempel være lønnsmessig svak utvikling, lavere lønn enn kollegaer som utfører de samme arbeidsoppgaver, dine styrker, eller at du gjør en fremragende jobb
 3. Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår.

Lønn. Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn. Utforming av arbeidsplasser. Meld deg inn i Forskerforbundet i dag og få gratis medlemskap ut året. Du får også vår obligatoriske medlemsforsikring gratis i samme periode - og et praktisk refleksbelte Logg inn. Bruk din registrerte e-postadresse (privat eller arbeid) som brukernavn. Første gang du logger inn må du bruke funksjonen 'Glemt passord' for å få tilsendt et passord

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår. Nyheter: 22.10.2020, 12:55. Dette betyr lønnsoppgjøret for deg. Koronapandemien og negative konsekvenser for konkurranseutsatt næringsliv (det såkalte Frontfaget), gjorde at det kun ble en ramme på 1,7% å forhandle om i årets lønnsoppgjør Forskerforbundet har ca 23000 medlemmer, og er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene, og ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål. Ved UiO har Forskerforbundet ca 2000 medlemmer. Belinda. — Det opplagte er at man må være medlem av Forskerforbundet og fremme en søknad hos oss, sier Hugues Verdure ved UiT - Norges arktiske universitet. - Ansatte som ønsker å kreve høyere lønn kan få råd fra tillitsvalgte om blant annet lønnsstatistikk ved sin arbeidsplass Forskerforbundet sentralt Dette kurset avholdes for våre medlemmer i vitenskapelige stillinger, for styremedlemmer og tillitsvalgte. På kurset gir vi en innføring i hvilke muligheter du har til å få mer i lønn Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 har du dessverre ikke krav på 0,44 % kompensasjon. Her gjelder følgende avvikende lønnstabell (bokstav a for avvikende): Avvikende lønnsregulativ med kompensasjonssatser Avvikende-lønnsregulativ-1-mai-2020-m-kompsatser.xlsx

2020 - Forskerforbundet

- Alvorlig at forskernes faglige frihet begrenses. Arbeidsforskningsinstituttet lanserte 19. oktober rapporten «Faglig skjønn under press». - Studien viser at målstyring, standardisering og kontroll gjennomsyrer akademia, sier Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli Forskerforbundet vil da kreve kompensasjon f.eks. ved å heve det generelle lønnsnivået for disse stillingsgruppene. Arbeidstilsynet skriver at arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har gjerne et lønnsnivå som forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats utover vanlig arbeidstid (Arbeidstilsynet, 2019) Allerede tidlig i høst oppfordret Forskerforbundet ledelsen til å bruke et punkt i hovedavtalen som gir rom for ny vurdering av lønn de første 12 måneder av en ansettelse. Ifølge Forskerforum har blant annet NTNU brukt denne bestemmelsen til også å gi en økning til alle stipendiater ansatt det siste året, og lønnstrinn 54 til alle ansatt i 2019 Forskerforbundet ved UiA har gått grundig gjennom rapporten «Bedre tjenester» (ORG19ADM Delprosjekt 1), og har på bakgrunn av innspill fra våre medlemmer funnet det nødvendig å avgi en... mer 27.03.2020, 13:3 Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår. Nyheter Tilbake til oversikten 15.09.2020 Lønnsoppgjøret 2020 - Brudd i årets tarifforhandlinger i staten. Unio stat valgte mandag kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling

Lønn, lov- og avtaleverk - Forskerforbundet

Muligheter for lønnsendringer - Forskerforbundet

 1. im veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
 2. ar og årsmøtemiddag som planlagt
 3. Forskerforbundet: — Ikke systematiske forskjeller. Guro Lind er leder i Forskerforbundet. I motsetning til Krogtoft i Utdanningsforbundet ved Nord universitet, synes ikke Lind hun ser systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i akademia
 4. Les også: Åtte tips for å få høyere lønn For lokallaget ved UiA er fagforeningsbakgrunn fortsatt avgjørende. - Forskerforbundet bør tilstrebe at de øverste tillitsvervene i organisasjonen ledes av personer med solid tillitsvalgt- eller fagforeningsbakgrunn, sier hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad
 5. Krev din lønn. FF-TAP hadde 17-18 Kravskjema skal derfor gi Forskerforbundet innsikt i hvordan du mener å ha levert innenfor de lønnspolitiske retningslinjer siden sist lønnsoppgjør. FF-TAP vil motta mange krav. Det er derfor viktig at det er lett å lese og hente ut informasjon fra ditt krav
 6. Forskerforbundet [ Første side ] [ Avtaler/lover ] [ Reisereg. ] Lønnsalternativ (alt) 1 er en stige (grunnstigen) hvor lønnen stiger med ansienniteten ofte helt opp til 28 års ansenitet. Alt 2 til 8 er den samme ansiennitetsstigen bare at de ligger 1 lønnstrinn over alternativet over 1
 7. Forskerforbundet sendte i februar 2019 et brev til Kunnskapsdepartementet med et krav om en omstillingsavtale for BOTT-prosjektet. I brevet viser Forskerforbundet til hovedavtalen §11. som sier at det skal fastsettes en egen avtale om hvordan medbestemmelse skal utøves i saker hvor arbeidssituasjonen til arbeidstakere i flere virksomheter vil bli vesentlig berørt

Forskerforbundet-UiA - Lønn

For at Forskerforbundet skal være en relevant aktør for våre medlemmer, er det helt nødvendig å se dette i sammenheng med Forskerforbundet som en forskningspolitisk aktør - men uten å la det viktigste for en fagforening forsvinne ut av fokus, nemlig fagforeningens fremste oppgave: å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår Forskerforbundet har i hovedsak anført: I bortimot identiske stillinger blir en mannlig kollega av A tilbudt langt høyere lønn. A og hennes kollega er jevnaldrende, de har samme utdanning, og A er funnet bedre kvalifisert av innstillingskomiteen. A ble opprinnelig tilbudt lønnstrinn 67, men lønnen ble økt etter forhandlinger fø Klarer du deg med halv lønn? Uføretrygden du får fra staten ved uførhet er i utgangspunktet rundt 66 prosent av lønnen din - før skatt. Men tjener du mer enn 6G, som er 608 106 kroner, blir ikke dette tatt med i beregningsgrunnlaget. Mange er ikke er klar over at prosentsatsen på 66 prosent bare gjelder lønn opp til 6G

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår. Nyheter Tilbake til oversikten 24.05.2019 Statsoppgjøret i havn. Etter 14 timer på overtid kunne Riksmekleren avslutte meklingen i staten og legge frem en skisse som partene aksepterte Forskerforbundet har lenge tatt opp ulike problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser, og mener nasjonale myndigheter og virksomhetene må ta ansvar. Iddeng ønsker et risikotillegg for de midlertidige. - Midlertidige bør få god lønn som kompensasjon for høy usikkerhet. Isteden ender de som lønnstapere Forskerforbundet organiserer ansatte i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger, og er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Medlemsfordeler: Forskerforbundet forhandler lønn for deg både lokalt på arbeidsstedet og sentralt. Forskerforbundet arbeider for å bedre dine arbeidsvilkår både lokalt og sentralt Som dobbeltmedlem i NITO og Forskerforbundet betaler du full kontingent til Forskerforbundet. Betaling for medlemskap i NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt) kommer i tillegg. Tilbudet til dobbeltmedlemmer. NITO vil ikke ha anledning til å ivareta dobbeltmedlemmene i typisk fagforeningsrelaterte saker Gyldig 1. oktober 2020 - 30. april 2021. Hovedlønn (A-tabell) YS/Unio/LO (pdf) - (gjelder også for ikke fagorganiserte) For medlemmer av Akademikerne angis lønn i kroner. Slik beregnes din brutto årslønn og månedslønn

Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene, og ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål Lønnsslipp, feriepenger, overtidsbetaling, lønnskonto og lønnstabeller, Lønn. Lønn utbetales den 12. hver måned; Du finner lønnsslippen din i HR-portalen (Paga); Forklaring til lønnsslippe lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn. Forskerforbundet reagerer på at lønningene for undervisnings- og forskningspersonell i staten ligger bak andre høyt utdannede grupper i Norge. De viser til tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at gjennomsnittlig årslønn for personer med universitets- eller høyskoleutdanning over fire år er på 773 640 kroner for arbeidslivet samlet sett (både stat og privat), og 731 160 for.

Forskerforbundet sin klubb for fellesadministrasjon ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) hadde i perioden 2018-20 mål om å sette fokus på kompetanseutvikling i teknisk administrative stillinger i utdannings- og forskningssektoren Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet organiserer medlemmer ved alle de fem campusene: i Førde og Sogndal, (Region Nord) Bergen (Region Midt) og Stord og Haugesund (Region Sør). Forskerforbundets sentrale nettside For eksempel fikk Forskerforbundet avvist 31 av sine 32 krav. Organisasjonene oppdaget i løpet av høsten 2019 at arbeidsgiver ensidig hadde delt ut lønnstillegg til flere ansatte som ikke var tatt inn i harmoniseringsforhandlingene. Noen hadde fått sin lønn ytterligere oppjustert innen ett år etter innplasseringen Historien har lært oss at det er slik det faktisk er mulig å drive stipendiatenes lønn oppover. Siden 1997 har Unio og Forskerforbundet kjempet gjennom tolv slike lønnsløft, gjennom økt minimumslønn eller overføring til andre lønnsrammer. Uten dette ville stipendiatenes lønn vært på et betydelig lavere nivå. Organiser dere Forskerforbundet på HiS fikk visst kalde føtter og skrev følgende i brev til meg: «Jeg har prøvd å kontakte deg i dag uten å lykkes, men vil gjerne gjøre noe for din lønn. Du har nemlig falt mellom flere stoler i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger (2.3.3)

Siste fra Lønn og arbeidsliv. Nyheter. Må involvere medarbeiderne i innovasjonsarbeid 05.11.2020 - Medarbeiderne i staten og kommunene sitter med ekspertisen og er nærmest utfordringene som må løses. Da må de involveres i innovasjons- og utviklingsarbeidet, sa Kari Sollien i Stortinget i dag.. Lønn og fakta. Lønn, statistikk og titler . Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet . 80% Vanlige arbeidsområder. Mer enn 80 % har oppgitt at jobber med strategisk kommunikasjonsarbeid og tekstproduksjon. Sosiale medier, nettside og nettsideutvikling, rådgivning og mediehåndtering er også vanlige arbeidsområder Lønnen sier noe om verdien samfunnet setter på jobben du utfører. Og mitt inntrykk de siste årene er at forskeres status i samfunnet er fallende, advarer Balsvik. Men mens Forskerforbundet-lederen mener å erfare at forskeres status er synkende, gjør Ottersen ikke det

Etiketter: Fusjon, Lønn. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Søk. Høgskulen på Vestlandet Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet organiserer medlemmer ved alle de fem campusene: i Førde og Sogndal, (Region Nord) Bergen (Region Midt) og Stord og. Minstelønn per time (fra 1. juni 2019) Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr

Vår politikk for instituttsektoren - Forskerforbundet

Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene og i helsesektoren - og jobber for medlemsforeningenes felles interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor Endringsoppsigelse og lavere lønn. En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak. Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale me

Medbestemmelsesbarometeret: – Urovekkende utviklingStyrk kvaliteten – fjern administrasjonskuttet

Forsiden - Forskerforbundet

«Forskerforbundet fremmet i utgangspunktet et mer omfattende krav i forhandlingene, men det er utfordrende at så få stipendiater er organiserte. Forskerforbundet, som andre fagforeninger, jobber for å fremme og øke lønnen til sine medlemmer, ikke uorganiserte, sier Alterskjær. Om lønn og avtaler i staten Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne) Lønn og minstelønn Tjener du det du skal? Noen yrker i Norge har innført minstelønn - sjekk at du er innenfor de gitte lønnsrammene for ditt yrke. MINSTELØNN: Serveringsbransjen er et av yrkene som har innført minstelønn for ansatte. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis me

Logg inn - Forskerforbundet

Forskerforbundet-UiA - Hje

Lønn. Avtaler/ lover m.m. HiB. Nyheter om lønn. Tariffoppgjør 2008: Les mer Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) for HiB er revidert med virkning fra 1. juli 2006. Les mer Aktuelle dokumenter. Hovedtariffavtalen (HTA) 2008 Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen. De ulike timeprisene avslørte at de hadde vidt forskjellig lønn. - Jeg ble litt i stuss, så jeg tok kontakt med min tillitsvalgt i Forskerforbundet, som fulgte opp på en veldig god måte, sier kvinnen, som ikke ønsker å stå frem med navn. UiT nektet for at lønnsforskjellene skyldtes diskriminering på grunn av kjønn

Forskerforbundet - Forskerforbundet

Forskerforbundet har engasjert seg mot ny arbeidsmiljølov fordi den åpner opp for mer bruk av midlertidige stillinger. Midlertidige ansettelsesforhold gir mindre forutsigbarhet, både økonomisk og faglig. Mange i midlertidige kontrakter blir tilsidesatt i en del jobbsammenhenger, for eksempel i spørsmål om lønn,. (Lønnen er for eksempel klart bedre i privat sektor, men så er det kanskje andre ting som er bedre i det offentlige. Ta lønnsgapet mellom kvinner og menn - det er marginalt i staten sammenliknet med menn og kvinner i næ-ringslivet.) Forskerforbundet har hatt en stående mål-setting om å lukke, eller i det minste demp Hjelper deg når du skal forhandle om lønn Få juridisk bistand og veiledning Rabatt på advokattjenester Medlemsforsikringer Unios medlemsprodukter Billige hotellavtale Krav til medlemskap Medlemskap koster 415 kr/mån kr hver måned. Sjekk at yrket ditt passer Gjennomgang Forskerforbundet fagforening. Vurdering eller still et spørsmål. Vil.

Ny Lov om statsansatte: – «Innstramming» full av smutthull

Hvor mye tjener en forsker

Lønn. Avtaler/ lover m.m. HiB. Forskerforbundet har 283 medlemmer som er tilsatt ved Høgskolen i Bergen. Disse utgjør lokallaget. I tillegg er alle medlemmer tilknyttet en klubb ved sin resultatenhet. For lokallaget gjelder fastsatte vedtekter KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Forskerforbundet er med 21 500 medlemmer landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Vi organiserer kunnskapsarbeidere både i offentlig og privat sektor. Det naturlige valg for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Du har anledning til å få se protokollen hos din tillitsvalgt. Protokollen inneholder alle endringer i lønn og stillingskode som ble forhandlet fram i årets 2.3.3-oppgjør uansett fagforeningstilknytning. Alt under gjelder medlemmer av Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen: Forskerforbundet ved HiB fikk 135 (40,3%) av totalt 335 lønnstrinn Lønn og arbeidsliv; Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren. Lønnsoppgjør stat Lønnsoppgjør kommune Lønnsoppgjør helse Tariffordbok.

Er undervisning og forskning «byråkrati»? - ForskerforbundetKoronavirus: Arbeidstakers rettigheter - ForskerforbundetHun går opp i lønn | Nyhet | universitasMobilitet i akademia – Et liv som nomade? - ForskerforbundetForsiden - Forskerforbundet

Forskerforbundet - Rådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Lønn. Avtaler/ lover m.m. HiB. Seminar for administrativt personale 12. og 13. september 2005 Innledning v/Bjørn Berg, Forskerforbundet • Hvordan bruke Hovedtariffavtalen for lønns- og karriereutvikling for administrativt personale • Alternative karriereveier.. Forskerforbundet - Juridisk rådgiver/ advokat. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Forskerforbundet har vært en sterk pådriver for at utredningen skulle gjennomføres, og leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten vil bli sentral i det videre arbeidet med åpen publisering. Innspill til statsbudsjettet for 2021 Forskerforbundet har sendt et første innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2021. Der foreslå

 • Brian hallisay and jennifer love hewitt.
 • Problemformulering synopsis eksempel.
 • Wohnung kaufen dortmund oespel.
 • Balanitis hausmittel.
 • Ey trondheim ansatte.
 • Ay mi dios extended.
 • 3d effekt bilder kaufen.
 • Hva er upasteurisert melk.
 • Nuvaring hodepine.
 • Rynkerose bekjempelse.
 • Byllepest madagaskar.
 • Heinrich heine romantik gedicht.
 • Wbg zukunft mietangebote.
 • Dekk atv.
 • Tappelino anmeldt.
 • Nyårskonserten i wien 2018.
 • Radio trøndelag musikk.
 • Schimpansen lebensraum.
 • Hva er god yield.
 • Clearblue graviditetstest resultat.
 • Saol tre ordböcker.
 • Fus barnehage nittedal.
 • Hamburger sommerdom 2017 fahrgeschäfte.
 • Mcdonald wikipedia the free encyclopedia.
 • Wroclaw tourist attractions.
 • Ranheim levanger.
 • Gevirbedømming hjort.
 • Pasta med ostesaus.
 • Wroclaw tourist attractions.
 • Hva er fastlønn.
 • Flommen 1995 kongsvinger.
 • Brasilia store norske leksikon.
 • Hagstrøm bergen.
 • Aviser sunndal.
 • Was hilft gegen keloide.
 • Дебилизатор 1 канал.
 • Sa i cantam lui iehova.
 • Nav hjelpemidler.
 • Sushi eik.
 • Bmx cykel 20 tum.
 • Pfingstfestspiele salzburg 2018.